ΓΔ: 892.89 -0.04% Τζίρος: 40.31 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:46:39 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Attica bank, trapeza attikis
Φωτο: Konstantinos Tsakalidis / SOOC

Attica Bank: Από 9/8 σε διαπραγμάτευση στο ΧΑ με νέα ονομαστική αξία

Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 85.696.061,15 και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ επτά λεπτών του ευρώ (€ 0,07) εκάστης.

Η «ATTICA BANK» ανακοίνωσε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 05.07.2022, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων: τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό € 159.149.827,85, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής από ευρώ 0,20 σε ευρώ 0,07, χωρίς αλλαγή του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών, με σκοπό τον σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Την 05.08.2022 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο η υπ' αριθμ. 2995010/05.08.2022 απόφαση της Διεύθυνσης Εταιρειών (Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, Ασφαλιστικών Ανωνύμων Εταιρειών και ΔΕΚΟ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση της από 05.07.2022 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 85.696.061,15 και διαιρείται σε 1.224.229.445 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ επτά λεπτών του ευρώ (€ 0,07) εκάστης.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), την 05.08.2022 ενημερώθηκε για την κατά τα ανωτέρω μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετά ψήφου μετοχής από ευρώ 0,20 σε ευρώ 0,07 με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €159.149.827,85, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018, όπως τροποποιημένος ισχύει.

Η 09.08.2022 ορίζεται ως η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφιστάμενων 1.224.229.445 κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. με τη νέα ονομαστική αξία.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Attica bank, trapeza attikis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνεργασία Attica Bank με Euronet για διεύρυνση του δικτύου ΑΤΜ

Οι κάτοχοι χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών της Attica Bank έχουν τη δυνατότητα διενέργειας συναλλαγών στα ΑΤΜ της Euronet στην Ελλάδα αυξάνοντας τα σημεία όπου μπορεί να εξυπηρετούνται οι πελάτες της τράπεζας σε πάνω από 1.000.