ΓΔ: 819.14 -0.48% Τζίρος: 43.94 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Στα 3,42 ευρώ ανά μετοχή το μέρισμα από την Alpha Αστικά Ακίνητα

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου και στις 21 Σεπτεμβρίου ξεκινά η πληρωμή του μερίσματος.

Την παροχή μερίσματος 3,42 ευρώ ανά μετοχή δημοσιοποίησε η Alpha Αστικά Ακίνητα με ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενώ παράλληλα η τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα πραγματοποιηθεί στις 9 Σεπτεμβρίου. 

Όπως σημειώνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της: «Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας τροποποιεί την αρχική εισήγησή του αναφορικά με τη διανομή μερίσματος και εισηγείται στην επερχόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα την 9.9.2022 την έγκριση διανομής μερίσματος κατά το συνολικό ποσό των ευρώ 47.880.000, ήτοι ευρώ 3,42 μέρισμα (μικτό ποσό) ανά μετοχή.

Το μέρισμα προέρχεται τόσο από τα κέρδη χρήσης 2021 όσο και από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, σύμφωνα με την πρόσκληση στους μετόχους. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Σύμφωνα με την πρόταση προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η διανομή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

  • Ημερομηνία αποκοπής: Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022
  • Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων (record date): Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022
  • Ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος: Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

Τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση της επερχόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Αστικά Ακίνητα: Προχωρά στη διανομή μερίσματος 3,42 ευρώ ανά μετοχή

Στα 47,88 εκατ. ευρώ το συνολικό ποσό που διανεμηθεί στους μετόχους. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την πώληση και μεταβίβαση του συνόλου του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Εταιρείας σε εταιρείες του Ομίλου Alpha Bank στα πλαίσια μετασχηματισμού της.
alpha bamk
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Αλλάζει η δομή της συναλλαγής για τα ακίνητα - project Skyline

Το νέο σχέδιο προβλέπει την μεταβίβαση όλων των ακινήτων σε μη εισηγμένη εταιρία η οποία και θα αποτελέσει τη βάση της κοινοπραξίας μεταξύ επενδυτή και τράπεζας. Στόχος η επιτάχυνση της συναλλαγής.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Αστικά Ακίνητα: Πτώση εσόδων και κερδοφορίας για το εννεάμηνο

Η ρευστότητα της εταιρείας και των θυγατρικών της παρέμεινε υψηλή και στο γ' τρίμηνο του 2021 και δεν επηρεάστηκε σημαντικά, αφενός λόγω της θετικής ροής των εσόδων από παροχή υπηρεσιών, αφετέρου λόγω της φερεγγυότητας των πελατών της, όπως αναφέρει ανακοίνωση.