ΓΔ: 1021.16 -2.97% Τζίρος: 91.68 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Frigoglass

Κρίσιμες αποφάσεις από τους μετόχους για το μέλλον της Frigoglass

Πρόταση από την πλειοψηφία των ομολογιούχων για ενδιάμεση χρηματοδότηση της Frigoglass και «πάγωμα» καταβολής τόκων, με την προϋπόθεση η οικογένεια Δαυίδ - Λεβέντη να συμβάλει στην κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζει η Frigoglass επιδεινώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του έτους, αφού η εταιρεία κατέγραψε αρνητικές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 25 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός έφτασε τα 344 εκατ ευρώ, εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος αφορά σε ομολογιακό δάνειο 260 εκατ. ευρώ, λήξης 2025 με επιτόκιο 6,875%.

Η εταιρεία ήταν διπλά άτυχη: Το εργοστάσιο επαγγελματικής ψύξης στη Ρουμανία είναι εκτός λειτουργίας  λόγω πυρκαγιάς από το καλοκαίρι του 2021 και το εργοστάσιο στη Ρωσία  έχει σοβαρό πρόβλημα με τις παραδόσεις λόγω διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας που προκάλεσε η εμπόλεμη σύρραξη στην Ουκρανία.

Παράλληλα, τα αυξημένα κόστη πρώτων υλών και μεταφοράς σε συνδυασμό με τους δυσμενέστερους πιστωτικούς όρους που επιβάλουν οι προμηθευτές, έχουν δημιουργήσει συνθήκες οικονομικής ασφυξίας στην ελληνική πολυεθνική που ανήκει στην οικογένεια Δαυίδ-Λεβέντη και δραστηριοποιείται στον κλάδο της επαγγελματικής ψύξης με πέντε εργοστάσια (Ρωσία, Ρουμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ν. Αφρική) τροφοδοτώντας με ψυγεία εμφιαλωτές αναψυκτικών και ζυθοποιίες, καθώς και στον κλάδο της υαλουργίας με μονάδα στη Νιγηρία.

Χαρακτηριστική είναι η αναφορά της διοίκησης στην εξαμηνιαία οικονομική έκθεση: «Παρά την αντικειμενική αξιολόγηση της Διοίκησης και τις προβλέψεις ταμειακών ροών που έχουν εκπονηθεί, η Διοίκηση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναγνωρίζουν ότι οι περιστάσεις που έχουν προκύψει σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα θα επηρεάσουν την ικανότητα του Ομίλου να ανταποκριθεί στις οικονομικές του δεσμεύσεις και κατά συνέπεια ενδέχεται να επηρεάσουν τη συνολική χρηματοοικονομική του θέση».

Τι προβλέπει η συμφωνία με τους ομολογιούχους

Στο πλαίσιο αυτό και επειδή η εταιρεία απαγορεύεται να λάβει νέα δάνεια (υπήρχε σχετική πρόβλεψη όταν σύναψε το ομολογιακό των 260 εκατ. ευρώ) μία επιτροπή απαρτιζόμενη από κατόχους ομολογιών που εκπροσωπούν το 56,9% του ανεξάρτητου υπολειπόμενου κεφαλαίου των ομολογιών λήξεως 2025 έχει υποβάλει πρόταση δυνάμει της οποίας η Επιτροπή Ομολογιούχων και η Frigoglass αναμένεται να συμφωνήσουν επί μίας σύμβασης υποστήριξης (η «Συμφωνία Υποστήριξης») η οποία προβλέπει:

  1. δέσμευση της Επιτροπής Ομολογιούχων για τη χορήγηση ενδιάμεσης προνομιακής χρηματοδότησης αξίας 30 εκατ. ευρώ για ρευστότητα και άλλους εταιρικούς σκοπούς.
  2. πάγωμα (standstill) των υποχρεώσεων καταβολής του επιτοκίου των ομολογιών λήξεως 2025 αναφορικά με τις δύο προγραμματισμένες ημερομηνίες καταβολής επιτοκίου για το 2023 (δηλαδή για Φεβρουάριο και Αύγουστο 2023).
  3. υποστήριξη της Επιτροπής Ομολογιούχων για μία ευρύτερη κεφαλαιακή αναδιάρθρωση με όρους που θα διαπραγματευτούν καλή τη πίστη το συντομότερο δυνατόν.  Μεταξύ αυτών θα συναφθεί μία συμφωνία δέσμευσης (lock-up agreement) μεταξύ της Frigoglass, της Επιτροπής Ομολογιούχων και της Truad Verwaltungs A.G. με την ιδιότητα του μετόχου πλειοψηφίας (ελέγχει το 48,55% της Frigoglass), η οποία θα προβλέπει τους βασικούς όρους για την εν λόγω κεφαλαιακή αναδιάρθρωση. 

Το τρίτο στάδιο της συμφωνίας υποστήριξης προϋποθέτει -χωρίς να αναφέρεται- τη συμβολή των βασικών μετόχων για μια κεφαλαιακή ένεση στην εταιρεία όπως είχαν κάνει και το 2016 προκειμένου να επιτευχθεί τότε η μεγάλη αναδιάρθρωση των δανείων.

Η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση αναμένεται να έχει λήξη εντός ενός έτους από την αρχική εκταμίευσή της, με τις υποχρεώσεις καταβολής επιτοκίου να γίνονται σε μετρητά και σε είδος (PIK interest).

Όπως επισημαίνει η διοίκηση: «Η χρηματοδότηση και η στήριξη ρευστότητας της Επιτροπής Ομολογιούχων σύμφωνα με τη Συμφωνία Υποστήριξης εξαρτάται, κατά το  χρόνο σύνταξης αυτών των οικονομικών καταστάσεων, από την ικανοποίηση διάφορων συνθηκών που είναι εκτός ελέγχου της Διοίκησης».

Το εργοστάσιο στη Ρουμανία και η σημασία του κλάδου της υαλουργίας

Από τη φωτιά στο εργοστάσιο της Ρουμανίας η εταιρεία εξασφάλισε αποζημίωση 61,6 εκατ. ευρώ που σχετίζεται με υλικές ζημιές (αποζημίωση 42 εκατ. ευρώ ) και διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας (αποζημίωση 19,6 εκατ.ευρώ).

Έχουν ήδη εισπραχθεί 52,4 εκατ. ευρώ (15 εκατ. ευρώ το 2021 και 37,4 εκατ. ευρώ το 2022) από τις ασφαλιστικές εταιρείες, ενώ τα υπόλοιπα 9,2 εκατ. ευρώ  που σχετίζονται με την αποζημίωση για υλικές ζημιές υπόκεινται στην τεκμηρίωση για τις δαπάνες που σχετίζονται με τη φάση ανακατασκευής του κτιρίου και τις αγορές εξοπλισμού. Τα 62 εκατ. ευρώ της αποζημιώσης στηρίζουν τις κεφαλαιακές δαπάνες που κατευθύνονται για την επαναλειτουργία του εργοστασίου. Στόχος είναι να τεθεί σε λειτουργία το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Το πρώτο εξάμηνο του 2022 ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στα 248 εκατ. ευρώ, τα EBITDA στα 34,7 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 4,7 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη επηρεάστηκαν θετικά από έσοδα 10,6 εκατ. ευρώ της  αποζημίωσης από τις ασφαλιστικές εταιρείες λόγω της πυρκαγιάς. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 23,6 εκατ. ευρώ, έναντι 8,6 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, ως αποτέλεσμα των συναλλαγματικών ζημιών λόγω της ανατίμησης του ρώσικου ρουβλιού και του νάιρα Νιγηρίας. Τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά κατά 68 εκατ. ευρώ.

Από τα 248 εκατ. ευρώ του τζίρου, τα 176 προήλθαν από τον κλάδο επαγγελματικής ψύξης και τα 71 εκατ. ευρώ από τον τομέα της υαλουργίας που πηγαίνει πολύ καλά και στηρίζει την κερδοφορία και τη ρευστότητα -έως ένα βαθμό- του ομίλου.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκτίναξη των κερδών EBITDA προβλέπει το σχέδιο διάσωσης της Frigoglass

Οι ομολογιούχοι παίρνουν τον έλεγχο της εταιρείας και αφήνουν μικρό ποσοστό στους παλαιούς μετόχους, με αντάλλαγμα την απομόχλευση του δανεισμού. Η λειτουργική κερδοφορία προβλέπεται να ανέλθει στα 70 εκατ. ευρώ το 2025.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Frigoglass: Ψυχρολουσία σε μικρομετόχους από το deal με ομολογιούχους

Η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει να πάρουν τον έλεγχο της εταιρείας οι ομολογιούχοι χωρίς οι μέτοχοι να έχουν ενημερωθεί από τη διοίκηση. Σε αναστολή διαπραγμάτευσης η μετοχή έως ότου ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετ΄εμποδίων και με υψηλό κόστος η αναδιάρθρωση χρέους της Frigoglass

Η εταιρεία έλαβε 55 εκατ. για να βγει η χρονιά έναντι έκδοσης νέων ομολόγων 75 εκατ. Στόχος η οριστική συμφωνία με τους πιστωτές ως την 1η Μαρτίου. Δεν πληρώθηκε το τοκομερίδιο Φεβρουαρίου για τις παλιές ομολογίες των 260 εκατ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Deal της Frigoglass με ομολογιούχους: Ανάσα, αλλά και υψηλές εξασφαλίσεις

Η εταιρεία θα λάβει επιπλέον  χρηματοδότηση έως 55 εκατ. ευρώ και θα μετατεθεί η λήξη του μεγαλύτερου μέρους του ομολόγου των 260 εκατ. ευρώ. Περνά στον έλεγχο των ομολογιούχων η θυγατρική Frigoinvest Holdings B.V.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Frigoglass: Στο τραπέζι όλα τα σενάρια για ενίσχυση της ρευστότητας

Ο υψηλός δανεισμός και οι ασθενικές επιδόσεις του κλάδου της επαγγελματικής ψύξης στην Ευρώπη «πνίγουν» την εταιρεία. Προτεραιότητα της διοίκησης η επαναλειτουργία του εργοστασίου στη Ρουμανία το πρώτο τρίμηνο του 2023,
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε τέλεια καταιγίδα η Frigoglass: Οι προκλήσεις και η επόμενη ημέρα

Κλειστό παραμένει το εργοστάσιο στη Ρουμανία, μεγάλα προβλήματα με τη ρωσική μονάδα λόγω του πολέμου. Δύσκολη εξίσωση οι πληρωμές τόκων με αρνητικές ταμειακές ροές και χαμηλή στάθμη διαθεσίμων.