ΓΔ: 1052.43 0.71% Τζίρος: 64.65 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Τιταν

Titan: Αύξηση 6,8% για τα EBITDA στο εννεάμηνο, θετικές οι προοπτικές

Κατά 31,6% ενισχύθηκαν οι πωλήσεις του ομίλου στο εννεάμηνο, ενώ τονίζει ότι παρά το δύσκολο διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον διαθέτει θετικές προοπτικές για το επόμενο διάστημα.

Σε ανοδική πορεία κινήθηκαν τα μεγέθη της Titan τόσο για το γ' τρίμηνο του έτους όσο και για το εννεάμηνο, με τον όμιλο να τονίζει ότι οι προοπτικές του είναι θετικές για το επόμενο διάστημα παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπος σε αρκετές περιοχές όπου δραστηριοποιείται. 

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Titan καταγράφηκε: 

  • Αύξηση των πωλήσεων του Ομίλου κατά 31,6% σε €1.661,8 εκ. το εννεάμηνο του 2022, με ισχυρή αύξηση κατά 41,8% το τρίτο τρίμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 
  • Η αύξηση των πωλήσεων προήλθε από τους αυξημένους όγκους πωλήσεων και τα υψηλότερα επίπεδα τιμών, τα οποία αντιστάθμισαν τις πιέσεις του κόστους ενέργειας και μεταφορών. Το ισχυρό δολάριο ΗΠΑ ενίσχυσε την αύξηση των πωλήσεων. 
  • Aνάκαμψη του ΕΒΙΤDΑ το τρίτο τρίμηνο 2022 σε €95,4 εκ., 23,9% υψηλότερα σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2021 και βελτίωση των περιθωρίων κέρδους σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €234,5 εκ., αυξημένα κατά 6,8% σε σχέση με το 2021.
  • Η επιτυχής εισαγωγή προϊόντων μειωμένου CO2 στην αγορά της Αμερικής έφερε συνολική αύξηση των πράσινων προϊόντων και λύσεων στο 19% του συνολικού όγκου πωλήσεων.
  • Οι επενδυτικές δαπάνες για έργα ανάπτυξης και από-ανθρακοποίησης ανήλθαν σε €158 εκ. για τους πρώτους εννέα μήνες.
  • Επίσπευση του ψηφιακού μετασχηματισμού της παραγωγικής διαδικασίας και της επικοινωνίας με τους πελάτες στις ΗΠΑ και σε άλλες κύριες αγορές. Σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η εφαρμογή ψηφιακών λύσεων τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για τη προγνωστική συντήρηση της παραγωγικής διαδικασίας. 
  • Σημαντική μείωση των άμεσων ειδικών εκπομπών CO2 κατά 5,5%, 90 δράσεις σε εξέλιξη, ανακοίνωση νέων στόχων CO2 που ευθυγραμμίζονται με το κλιματικό πλαίσιο των 1,5°C.

 

Όλες οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ κατέγραψαν σημαντική αύξηση των πωλήσεων κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022, χάρη στους υψηλούς όγκους πωλήσεων, ειδικότερα σε τσιμέντο, αλλά και χάρη στις ισχυρές αυξήσεις τιμών. Οι αυξήσεις των τιμών αντιστάθμισαν τη συνεχή άνοδο του κόστους ενέργειας και μεταφορών. Οι ισχυρές πωλήσεις ενισχύθηκαν από την ισχυρή ζήτηση στις Πολιτείες των ΗΠΑ στις οποίες δραστηριοποιούμαστε και τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Το πολύ υψηλό κόστος ενέργειας έπληξε την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, επηρεάζοντας την ζήτηση και την κερδοφορία σε κάποιες από τις αγορές μας. Η μακροοικονομική αστάθεια στην Τουρκίας συνεχίστηκε με τις τιμές να σημειώνουν σημαντική αύξηση και τις εξαγωγές από τις μονάδες μας να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Οι όγκοι πωλήσεων στην Αίγυπτο παρουσίασαν αύξηση ενώ στη Βραζιλία φέτος καταγράφουν πτωτική πορεία.

Ως αποτέλεσμα, οι πωλήσεις του Ομίλου το εννεάμηνο του 2022 κατέγραψαν αύξηση 31,6% και διαμορφώθηκαν στα €1.661,8 εκ. Οι τιμές της ενέργειας έφθασαν στα υψηλότερα επίπεδά τους στις αρχές του τρίτου τριμήνου του 2022. Ωστόσο, ο Όμιλος κατάφερε να αυξήσει τις τιμές αλλά και να συνεχίσει να εργάζεται για την βελτίωση του ενεργειακού μείγματος συμβάλλοντας στη βελτίωση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA). Κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σημαντικά κατά 23,9% έναντι του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €95,4 εκ., ενώ κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου αυξήθηκαν κατά 6,8% έναντι του 2021 και διαμορφώθηκαν σε €234,5 εκ. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, για το εννεάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €89,1 εκ. έναντι €81,9 εκ. κατά το ίδιο διάστημα του 2021, σημειώνοντας αύξηση 8,7%

Χρηματοδότηση & Επενδύσεις 

Το φετινό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αντίξοες εξωτερικές μακροοικονομικές συνθήκες, πληθωρισμό και δυσκολίες που δημιουργούν οι υψηλές τιμές ενέργειας. Παρά ταύτα καταγράφουμε βελτιωμένα αποτελέσματα και οικονομικές επιδόσεις και η κύρια προτεραιότητά μας εξακολουθεί να είναι η εξυπηρέτηση των πελατών μας, η βελτίωση του κόστους και η ενίσχυση της θέσης μας στις κύριες αγορές δραστηριοποίησης. Παράλληλα εστιάζουμε σε επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας, την βελτίωση των δυνατοτήτων εφοδιασμού και διανομής και την χρήση καυσίμων με χαμηλότερη περιεκτικότητά σε διοξείδιο του άνθρακα. 

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €158,1 εκ. και λόγω αυξημένων πωλήσεων και πληθωρισμού το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά €157,5εκ. Ως αποτέλεσμα, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στο τέλος του τρίτου τριμήνου είναι υψηλότερος κατά €177 εκ. σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2021 ενώ αναμένεται να μειωθεί κατά το τέταρτο τρίμηνο. Ο Όμιλος δεν έχει ανάγκες  αναχρηματοδότησης μέσα στην επόμενη διετία και περισσότερο από το 80% του δανεισμού είναι είτε σε σταθερά επιτόκια είτε με κάλυψη του επιτοκιακού κόστους με μακροπρόθεσμες πράξεις αντιστάθμισης. Το καθαρό κόστος χρηματοδότησης του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες 2022 διαμορφώνεται σε €26,6 εκ., €1,3 εκ. χαμηλότερα σε σχέση με το 2021.

Προοπτικές

Το αυξημένο κόστος ενέργειας, τα υψηλότερα επιτόκια και ο κίνδυνος ύφεσης συνιστούν ασφαλώς προκλήσεις για την ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου. Από την άλλη, τα θεμελιώδη μεγέθη διαμόρφωσης της ζήτησης του τσιμέντου -δηλαδή η ανάπτυξη της οικονομίας και η αύξηση του πληθυσμού- διατηρούν τη δυναμική τους σε συνδυασμό με τα προγράμματα επενδύσεων για έργα υποδομών στις κύριες αγορές μας. 

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι κατάλληλα προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει τους αστάθμητους παράγοντες στο άμεσο μέλλον, δεδομένης της αποδεδειγμένης ανθεκτικότητάς του, ενώ το προσωπικό του εστιάζει συνεχώς στη διασφάλισητης θετική σχέσης τιμών και κόστους, στην αποτελεσματική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και της ρευστότητας του Ομίλου, καθώς και στην περαιτέρω ενίσχυση της θετικής εμπειρίας των πελατών μας.

Στις ΗΠΑ, οι θετικές προοπτικές διατηρούνται αμετάβλητες και για τους επόμενους μήνες. Οι συμβάσεις για μελλοντική εκτέλεση και τα πλήθος προς εκτέλεση έργα, διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα. Το απόθεμα απούλητων κατοικιών παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, παρά το γεγονός ότι τα υψηλότερα επιτόκια των στεγαστικών δανείων μείωσαν κάπως την αγοραστική ζήτηση, ιδίως για μονοκατοικίες. Παράλληλα όμως, η ζήτηση για συγκροτήματα κατοικιών παραμένει ανθεκτική. Η δραστηριότητα σε χρηματοδοτούμενα από τις Πολιτείες ή από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση  έργα υποδομών είναι αυξημένη και αναμένεται να αναπτυχθεί περισσότερο κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2023. Παρά το γεγονός ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, ο πληθωρισμός, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών και οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να επιβραδύνουν την αγορά βραχυπρόθεσμα. Ο Όμιλος διατηρεί την εμπιστοσύνη του στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της αγοράς των ΗΠΑ, και θα συνεχίσει να ενδυναμώνεται, να βελτιώνει την παραγωγική διαδικασία και να προχωρά απρόσκοπτα στο αναπτυξιακό του πρόγραμμα.

Η τόνωση των επενδύσεων που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα είναι θετική για τις δραστηριότητές μας. Δεδομένης της έντονης δραστηριότητας σε πολλά έργα υποδομής, ο Όμιλος έχει γερές βάσεις μέσω της παρουσίας του στην αγορά στις σημαντικότερες περιοχές ανάπτυξης. Παράλληλα, ο αναπτυσσόμενος τουριστικός κλάδος συμβάλλει στον όγκο των υλοποιούμενων έργων, καθώς βελτιώνει τις υπηρεσίες που παρέχει και αυξάνει τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις. Παρά το κλίμα αβεβαιότητας λόγω των διεθνών συνθηκών, ο Όμιλος εξακολουθεί να ενισχύει τις μονάδες του και μέσα στους επόμενους δώδεκα μήνες αναμένει να θέσει σε λειτουργία στα εργοστάσιά του έργα για τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα έργα αυτά, θα επιτρέψουν την βελτίωση της αποδοτικότητας, τη μείωση του κόστους, τον περιορισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και την αύξηση της παραγωγής πιο πράσινων προϊόντων.

Οι σημαντικές αυξήσεις του κόστους παραγωγής και η αβεβαιότητα που προκύπτει από τις επικρατούσες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία θα λειτουργήσουν ως ανασταλτικοί παράγοντες για τις δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, περιορίζοντας και τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο γεωγραφικό τομέα. Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η πορεία των τιμών της ενέργειας θα συνεχίσει να καθορίζει και τα επίπεδα της κερδοφορίας.

Η πρόσφατη συμφωνία της Αιγύπτου με το ΔΝΤ για ένα νέο πρόγραμμα στήριξης αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα. Η παράταση για ακόμη ένα έτος του μηχανισμού ελέγχου της παραγωγής τσιμέντου, με αυξημένες ποσότητες, παρέχει ένα πλαίσιο ασφαλείας για τον Όμιλο όσον αφορά τη διατήρηση της παραγωγής τσιμέντου και της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων του, ενώ βελτιώνει τα επίπεδα κόστους.

Στην Τουρκία η ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών και τα επίπεδα ρεκόρ του υπερπληθωρισμού συνεχίζουν να επηρεάζουν την κατασκευαστική δραστηριότητα. Ωστόσο, η εφαρμογή της δυναμικής πολιτικής τιμολογήσεων και η ενίσχυση των νέων εξαγωγικών δυνατοτήτων του Ομίλου θα συμβάλουν στην βελτίωση της κερδοφορίας. 

Διατηρούμε την εστίασή μας στη διασφάλιση της ανθεκτικότητας των δραστηριοτήτων μας υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες και θα συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα βιώσιμο και πιο πράσινο προφίλ για τον Όμιλο, ενώ έχουμε ήδη αναλάβει πρωτοποριακές πρωτοβουλίες για την επίτευξη του ουδέτερου αποτυπώματος άνθρακα και του ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να προσεγγίσουμε περισσότερο τους πελάτες μας, να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας, να καλλιεργήσουμε νέες δεξιότητες για το μέλλον και να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τις πωλήσεις και τα περιθώρια κερδοφορίας

Διαβάστε εδώ την πλήρη ανακοίνωση της Titan.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στους παγκόσμιους δείκτες FTSE εισέρχεται η μετοχή της ΤΙΤΑΝ

Μετά το κλείσιμο των αγορών την Παρασκευή 17 Μαρτίου η μετοχή της ΤΙΤΑΝ θα συμπεριληφθεί στον δείκτη FTSE Global Mid Cap (Emerging Europe) και στον δείκτη FTSE All World. Οι άλλες ελληνικές μετοχές που μπαίνουν στους διεθνείς δείκτες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε στρατηγική συνεργασία με την Περλίτες Αιγαίου προχώρησε η ΤΙΤΑΝ

Ο όμιλος εισέρχεται στην εταιρεία που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση ποζολάνης με στόχο να αποκτήσει άμεση πρόσβαση σε μια σημαντική πρώτη ύλη, και θα εμπλουτίσει την παλέτα προϊόντων χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα που προσφέρει.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τιτάν: Στα 330 εκατ. ευρώ τα EBITDA το 2022, 2,25 δισ. ευρώ οι πωλήσεις

Η δραστηριότητα και οι πωλήσεις του ομίλου παρέμειναν ενισχυμένες, ενώ ως αποτέλεσμα μέτρων εξοικονόμησης κόστους και συνθηκών που επικράτησαν στις αγορές, το ενεργειακό κόστος μειώθηκε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επενδύσεις 15 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο ΤΙΤΑΝ στη Ν. Ευκαρπία

Η μονάδα της Θεσσαλονίκης δεν διαδραματίζει απλά καίριο ρόλο στην οικονομία της Βόρειας Ελλάδας, αλλά έχει ευρύτερο αναπτυξιακό αντίκτυπο στα Βαλκάνια, αφού έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του ομίλου.