ΓΔ: 1424.04 0.16% Τζίρος: 185.19 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
OTE, Cosmote
Φωτο: Shutterstock

ΟΤΕ: Στα 904,8 εκατ. ευρώ ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο με άνοδο 5,6%

Παρά την αύξηση των λειτουργικών εξόδων και την υποχώρηση του κύκλου εργασιών στη Ρουμανία, ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος παράμεινε σε ανοδική πορεία, ενώ συνεχίζει να αυξάνει τη συνδρομητική του βάση σε κάθε υπηρεσία.

Αύξηση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας παρουσίασε για ακόμη ένα τρίμηνο ο όμιλος ΟΤΕ λαμβάνοντας ώθηση από την άνοδο των υπηρεσιών κινητής με την πλήρη επαναφορά του τουρισμού, αλλά και τα έργα ICT όπου ο τηλεπικοινωνιακός πάροχος έχει εντείνει την παρουσία του.

Ο όμιλος ΟΤΕ διατήρησε την ανοδική του πορεία με τον κύκλο εργασιών στο εννεάμηνο να διαμορφώνεται στα 2,57 δισ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο κατά 4,4% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος το 2021 που είχε ανέλθει στα 2,46 δις. ευρώ. Τα EBITDA στο εννεάμηνο διαμορφώνονται στα 1,01 δισ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 5,4% έναντι του εννεαμήνου του 2021 που είχαν ανέλθει στα 964,1 εκατ. ευρώ.

Ανάπτυξη και στο τρίτο τρίμηνο του έτους

Στο τρίτο τρίμηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ αυξήθηκε κατά 5,9% έναντι του αντιστοιχου τριμήνου το 2021 που είχε ανέλθει στα 854 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 904,8 εκατ. ευρώ.  Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,6% σε 358,1 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε ένα περιθώριο 39,6%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 1%, και διαμορφώθηκε στα 345,5 εκατ. ευρώ, και το περιθώριο EBITDA ανήλθε στο 41,6%. Η κινητή στην Ρουμανία κατέγραψε προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) 12,6 εκατ. ευρώ, λόγω εξοικονομήσεων σε λειτουργικά έξοδα και αντιλογισμών ορισμένων προβλέψεων.

Τα κέρδη προ φόρων του ΟΤΕ στο γ’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 205,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 27% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου το 2021.  Στο Γ’ τρίμηνο του 2021 τα κέρδη προ φόρων επωφελήθηκαν από μια έκτακτη αντιστροφή πρόβλεψης κατά €134 εκατ. που σχετίζεται με το συνταξιοδοτικό ταμείο του ΟΤΕ για προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης προηγούμενων ετών.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα του ομίλου, αυξήθηκαν κατά 9,6% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2021 και διαμορφώθηκαν σε 527,1 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την αύξηση εσόδων σε κάποιους τομείς με χαμηλό περιθώριο κέρδους, καθώς και ορισμένες προσαρμογές κυρίως σε σχέση με τις προβλέψεις προσωπικού.

Η ανάπτυξη του δικτύου οπτικών ινών FFTH που βρίσκεται σε εξέλιξη και το κόστος του τηλεοπτικού περιεχομένου, οδήγησε σε αύξηση κατά 10,3% των προσαρμοσμένων επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που ανήλθαν σε 178,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 168,1 εκατ. ευρώ ήταν στην Ελλάδα και 10 εκατ. ευρώ στην κινητή Ρουμανίας.

Οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μετά από μισθώσεις διαμορφώθηκαν σε 113,9 εκατ. ευρώ το Γ’ τρίμηνο του 2022, μειωμένες κατά 1,6% σε ετήσια βάση, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν στα 80,3 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 25,6% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2021, καθώς οι πληρωμές για το πρόγραμμα εθελουσίας αποχώρησης και η αύξηση των επενδύσεων αντιστάθμισαν την υψηλότερη κερδοφορία και την χαμηλότερη πληρωμή φόρου εισοδήματος.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ήταν 769,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 0,7% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA (AL), στα ίδια επίπεδα σε σχέση με πέρυσι.

Η αποπληρωμή κατά τη διάρκεια του τριμήνου ομολόγου με εναπομείναν ποσό 375 εκατ. ευρώ και απόδοση 2,375% σε συνδυασμό με τη χρηματοδότηση σε χαμηλότερο κόστος, οδήγησαν σε μείωση στο μέσο σταθμικό κόστος Ομολόγων και Δανείων κατά 28 μονάδες βάσης σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο του 2021.

Όπως υπογραμμίζει ο ΟΤΕ, ο όμιλος έχει μικρή έκθεση μεσοπρόθεσμα στην αύξηση των επιτοκίων σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς η επόμενη σημαντική αποπληρωμή ομολόγου τοποθετείται τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα

Οι επιδόσεις στην κινητή και τα έργα ICT οδήγησαν τον κύκλο εργασιών στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο στα 830 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο 6,1% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου το 2021 που είχαν ανέλθει στα 782,6 εκατ. ευρώ. Συνολικά στο εννεάμηνο, ο κύκλος εργασιών του ΟΤΕ στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,34 δισ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 4,1% έναντι του 2021 με τηλεόραση και ευρυζωνικές υπηρεσίες να συνεχίζουν επίσης σε θετική πορεία.

Στην Ελλάδα, τα έσοδα σημείωσαν ισχυρή αύξηση στηριζόμενα στις θετικές επιδόσεις των υπηρεσιών κινητής και ICT. Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής μειώθηκαν κατά 4,6%, σε μεγάλο βαθμό λόγω της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες φωνής. Η πτώση αυτή, μεγαλύτερη από ό,τι συνήθως, οφείλεται στη μετάβαση ορισμένων πελατών από τις παραδοσιακές υπηρεσίες φωνής σε επικοινωνία μέσω του διαδικτύου.

Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων από ευρυζωνικές υπηρεσίες μετριάστηκε, αντανακλώντας τη δωρεάν αναβάθμιση των ταχυτήτων των ευρυζωνικών υπηρεσιών, ενώ η τηλεόραση κατέγραψε ακόμα ένα θετικό τρίμηνο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 5,2%, υποστηριζόμενα από την ανάκαμψη των εσόδων περιαγωγής, τα οποία αυξήθηκαν κατά 33% στο τρίμηνο. Τα έσοδα περιαγωγής για τους πρώτους 9 μήνες έχουν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα προ πανδημίας ολόκληρου του έτους. Εξαιρουμένων των εσόδων περιαγωγής, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής θα είχαν αυξηθεί πάνω από 2% λόγω της θετικής επίδοσης στα έσοδα από υπηρεσίες συμβολαίου και στα έσοδα καρτοκινητής.

Τα έσοδα χονδρικής αυξήθηκαν κατά 4,1% στο τρίμηνο, αντανακλώντας την αύξηση των εσόδων από τη διεθνή κίνηση, καθώς και την αυξανόμενη διείσδυση των οπτικών ινών στην εγχώρια αγορά.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 28,7% στο τρίμηνο, λόγω των επιδόσεων στις υπηρεσίες ICT και των υψηλότερων πωλήσεων κινητών συσκευών, κυρίως λόγω του προγράμματος κρατικής επιδότησης στον εκπαιδευτικό τομέα. Τα έσοδα από ICT αυξήθηκαν κατά 43% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2021, ενώ τα έσοδα από system solutions σημείωσαν μια ακόμα ισχυρή αύξηση, πάνω από 54% στο τρίμηνο. Πρόσφατα έργα που ανατέθηκαν στον όμιλο είναι η ψηφιακοποίηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Κύπρου και η υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για το Υπουργείο Εργασίας.

Εκτός από τη σταθερά ανοδική πορεία του ICT, η εξαιρετικά ισχυρή αύξηση των εσόδων στο Γ’ τρίμηνο οφείλεται σε παλαιότερα έργα. Το προσαρμοσμένο EBITDA (AL) στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1% στο τρίμηνο, στα €345,5 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA (AL) να διαμορφώνεται σε 41,6%, από 43,7% το Γ’ τρίμηνο του 2021. Η μείωση του περιθωρίου σχετίζεται με την αύξηση των εσόδων σε τομείς με χαμηλό περιθώριο κέρδους στο τρίμηνο, καθώς και με ορισμένα έκτακτα έξοδα. Το συνεχώς αυξανόμενο κόστος ενέργειας, λόγω της παγκόσμιας κρίσης, εν μέρει μετριάστηκε αυτό το τρίμηνο ως αποτέλεσμα των μέτρων που εφαρμόστηκαν τις προηγούμενες περιόδους.

Επιδόσεις ανά κλάδο

Στη σταθερή τηλεφωνία, ο ΟΤΕ έχει καταφέρει να θωρακίσει το μερίδιο αγοράς του σε μια αγορά που συρρικνώνεται, φτάνοντας πλέον τα 2,3 εκατ. συνδρομητές ευρυζωνικών υπηρεσιών, με τη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων στις γραμμές σταθερής να ανέρχεται στο 85% στο τέλος του τριμήνου.

Επίσης ο ΟΤΕ σημείωσε ακόμα ένα τρίμηνο αύξησης των συνδρομητών οπτικής ίνας, κατά 15.000, με το συνολικό αριθμό συνδέσεων να ανέρχεται σε 1.430 χιλιάδες με τη διείσδυση των  υπηρεσιών οπτικής ίνας επί της συνολικής ευρυζωνικής βάσης να αυξάνεται κατά 12,7% σε ετήσια βάση και ανήλθε στο 62,2%.

Μετά και το πρόγραμμα αναβάθμισης των συνδέσεων από τον ΟΤΕ που ολοκληρώθηκε στο τέλος του τριμήνου, το ποσοστό των συνδρομητών με ταχύτητες 100Mbps ή μεγαλύτερες έχει αγγίξει το 44% των συνδέσεων οπτικών ινών στο τέλος του Γ’ τριμήνου 2022, σημειώνοντας άνοδο κατά 23% έναντι του περασμένου χρόνου.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο FTTH, φτάνοντας σε 733.000 σπίτια και επιχειρήσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ στοχεύει να φτάσει περίπου σε 1 εκατομμύριο μέχρι το τέλος του 2022.

Χάρη στα νέα προγράμματα και τα κουπόνια επιδοτήσεων για γρήγορες συνδέσεις, οι πελάτες FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκαν κατά 18 χιλιάδες στο τρίμηνο, αγγίζοντας τις 110 χιλιάδες, και το ποσοστό διείσδυσης στις υποδομές FTTH του ΟΤΕ αυξήθηκε σε 16%, από 10% πέρυσι και 14% στο τέλος του Β’ τριμήνου, ενώ ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης που αναμένεται να ξεκινήσει το 2023 εκτιμάται πως θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την πελατειακή βάση και τα έσοδα του ΟΤΕ το 2023.

Στην τηλεόραση, οι συνδρομητές συνέχισαν αυξάνονται, φτάνοντας τις 644.000 σημειώνοντας άνοδο 7,3% σε ετήσια βάση, με τον όμιλο να αξιοποιεί την πλατφόρμα streaming και την είσοδο της στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η πελατειακή βάση της κινητής τηλεφωνίας του ΟΤΕ συνέχισε να αυξάνεται φθάνοντας στο τέλος του τρίτου τριμήνου τα 7,4 εκατ., αυξημένη κατά 5,3% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2021.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το 5G δίκτυό του, προσφέροντας ταχύτητες που ξεπερνούν το 1Gbps σε ορισμένες περιοχές, και οδεύει στην επίτευξη του στόχου του για πληθυσμιακή κάλυψη 80% μέχρι το τέλος του 2022 ενώ η εταιρεία έχει θέσει σαν στόχο να φτάσει το 90% μέχρι το τέλος του 2023.

Στο τρίτο τρίμηνο ο ΟΤΕ εισήλθε και στην αγορά ηλεκτρονικών συναλλαγών και πληρωμών μέσω κινητού τηλεφώνου με το λανσάρισμα μιας νέας εφαρμογής για κινητά, του «payzy», με τον όμιλο να σημειώνει ότι αυτή η υπηρεσία έχει σημαντικές προοπτικές.

Υποχώρηση των εσόδων στη Ρουμανία

Αντιθέτως στη Ρουμανία, ο όμιλος είδε τα έσοδα του να μειώνονται κατά 5% και διαμορφώθηκαν στα 76,8 εκατ. ευρώ, παρά την αύξηση κατά 6,2% της πελατειακής βάσης, αντανακλώντας κυρίως την επίδραση των εσόδων από ICΤ που καταγράφηκαν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, καθώς και τη μείωση στα τέλη τερματισμού (MTR).

Τα συνολικά έσοδα της Telekom Romania Mobile επηρεάστηκαν ενός ενός έκτακτου ICT έργου που καταγράφηκε το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, καθώς και της μείωσης στα τέλη τερματισμού (MTR).

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας διαμορφώθηκαν σε 51,2 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,7%, ως αποτέλεσμα των περικοπών στα τέλη τερματισμού κινητής τηλεφωνίας, καθώς και των προνομιακών προσφορών για τη διατήρηση των πελατών.

Τα λοιπά έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,6%, καθώς η αύξηση από τις πωλήσεις συσκευών αντιστάθμισε τον αντίκτυπο του έκτακτου ICT έργου που καταγράφηκε το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Το Προσαρμοσμένο EBITDA (AL) ανήλθε στα 12,6 εκατ. ευρώ το τρίμηνο, λόγω εξοικονομήσεων στα λειτουργικά έξοδα, καθώς η εταιρεία εστιάζει στον περιορισμό του κόστους και σε ορισμένους αντιλογισμούς μη επαναλαμβανόμενων προβλέψεων που καταγράφηκαν το τρίμηνο. Η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί ως αμιγώς εταιρεία κινητής, προσαρμόζοντας ανάλογα τις λειτουργίες και τα έξοδά της.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΤΕ: Αύξηση 9,2% στα έσοδα το α’ τρίμηνο, μέρισμα 0,71 ευρώ ανά μετοχή

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,2% στα 326 εκατ., με το περιθώριο να διαμορφώνεται σε 37,1%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA (AL) σημείωσε αύξηση 1,5%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΤΕ: Πιθανή απόσχιση των δραστηριοτήτων εξοπλισμού κεραιών κινητής

Στην ανακοίνωσή του ο ΟΤΕ τονίζει ότι η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί αφού λάβει την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της εταιρείας και εκτιμά ότι μέσω και αυτής της κίνησης επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση των λειτουργιών του ομίλου. 
Dominique Leroy deutsche telekom
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Deutsche Telekom: Οι αλλαγές που θα φέρει η νέα Διοίκηση στον ΟΤΕ

Ο Κ. Νεμπής, ο οποίος από την 1η Ιουλίου αναλαμβάνει τα ηνία του Ομίλου ΟΤΕ, θα φέρει ένα διαφορετικό στυλ διοίκησης αλλά θα υπάρχει συνέχεια στην στρατηγική, επεσήμανε η επικεφαλής των ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων της Telekom.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΤΕ: Ενίσχυση 36,8% καθαρών κερδών, αυξάνει το μέρισμα στα 0,71 ευρώ

«Με την πεποίθηση ότι θα διατηρήσουμε την ηγετική μας θέση και ότι θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις επιδόσεις μας, προτείνουμε την αύξηση της συνολικής αμοιβής των μετόχων μας στα 450 εκατ. περίπου», τόνισε ο Μιχ. Τσαμάζ.