ΓΔ: 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 13:36:13 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Attica Bank: Αυξήθηκε στο 69,5% το ποσοστό των μετοχών του ΤΧΣ

Εκτός της μεταβολής του ποσοστού του ΤΧΣ, η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης ότι το ποσοστό του e-ΕΦΚΑ υποχώρησε στο 8,4% από 10,3%. Ποια είναι το ποσοστά που κατέχουν οι υπόλοιποι μέτοχοι.

Την αύξηση του ποσοστού του ΤΧΣ και την υποχώρηση εκείνου του e-ΕΦΚΑ στην Attica Bank ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας στην ενημέρωση για τα ποσοστά των βασικών μετόχων μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών από τη μετατροπή παραστατικών τίτλων. Το ποσοστό του ΤΧΣ ανέρχεται πλέον στο 69,5%, ενώ το μερίδιο του e-ΕΦΚΑ υποχώρησε στο 8,4% από 10,3%.

Όπως αναφέρει η τράπεζα: 

Α. Σε συνέχεια της 01.12.2022 ανακοίνωσης και της από 05.12.2022, ληφθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7α του ν.3864/2010, σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), η Αttica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΧΣ διαμορφώνεται από 62,9% σε 69,5%, κατόπιν της εισαγωγής των 271.448.946 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που εκδόθηκαν κατά μετατροπή παραστατικών τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC»).

Β. Σε συνέχεια της από 05.12.2022 σχετικής γνωστοποίησης του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων («ΤΜΕΔΕ») περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με την ολοκλήρωση της εισαγωγής των 271.448.946 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που εκδόθηκαν κατά μετατροπή παραστατικών τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της ΠΥΣ, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΜΕΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 12,03%, ενώ επίσης ασκεί έμμεσο έλεγχο σε ποσοστό 8,08%, (κατοχής της εταιρείας Rinoa LTD) , ήτοι συνολικά ελέγχει (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό 20,11%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου. Το αντίστοιχο ποσοστό που ήλεγχε άμεσα το ΤΜΕΔΕ πριν την εισαγωγή των νέων 271.448.946 ανερχόταν σε 14,70%. Με την ίδια γνωστοποίηση παρέχεται η πληροφορία ότι το ΤΜΕΔΕ και η εταιρεία Rinoa LTD (με την τελευταία να ενεργεί ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η Ellington Solutions A.Ε.), και αναφορικά με τη δεσμευτική συμφωνία βασικών όρων συναλλαγής σχετικά με την επένδυση των άνω (ως και του Τ.Χ.Σ.) στην Τράπεζα στο πλαίσιο της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου καθώς και την από Σεπτεμβρίου 2022 Συμφωνία βασικών όρων, σκοπεύουν στο στάδιο αυτό να ενασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν και τους αντιστοιχούν ως μέτοχοι της Τράπεζας σε μία κοινά αποδεκτή βάση και με κοινή αντίληψη.

Γ. Σε συνέχεια της από 05.12.2022 σχετικής γνωστοποίησης της εταιρείας Rinoa LTD περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, η Τράπεζα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, με την ολοκλήρωση της άνω εισαγωγής των νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατά την 05.12.2022, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Rinoa LTD στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 8,08%, ενώ επίσης ασκεί έμμεσο έλεγχο σε ποσοστό 12,03%, (κατοχής του ΤΜΕΔΕ), ήτοι συνολικά ελέγχει (άμεσα και έμμεσα) ποσοστό 20,11%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου.

Με την ίδια γνωστοποίηση παρέχεται η πληροφορία ότι η εταιρεία Rinoa LTD (με την τελευταία να ενεργεί ως επενδυτικό όχημα το οποίο συμβουλεύει η Ellington Solutions A.Ε.) και το ΤΜΕΔΕ, και αναφορικά με τη δεσμευτική συμφωνία βασικών όρων συναλλαγής σχετικά με την επένδυση των άνω (ως και του Τ.Χ.Σ.) στην Τράπεζα στο πλαίσιο της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, σκοπεύουν στο στάδιο αυτό να ενασκούν τα δικαιώματα ψήφου που κατέχουν και τους αντιστοιχούν ως μέτοχοι της Τράπεζας σε μία κοινά αποδεκτή βάση και με κοινή αντίληψη.

Επίσης, σε συνέχεια της 01.12.2022 ανακοίνωσης και της από 01.12.2022 ληφθείσας σύμφωνα με το Ν.3556/2007 σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του e-ΕΦΚΑ, η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 5 του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει o e-ΕΦΚΑ διαμορφώνεται πλέον σε 8,4% από 10,3%, κατόπιν της εισαγωγής των 271.448.946 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας που εκδόθηκαν κατά μετατροπή παραστατικών τίτλων στο πλαίσιο υλοποίησης των προβλέψεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013 («DTC») καθώς και των σχετικών άρθρων της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου 28/06.07.2021, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 34/25-08-2021 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με 329 εκατ. στην ΑΜΚ, το ΤΧΣ διατηρεί το ποσοστό του στην Attica Bank

Με τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και ιδιωτών επενδυτών ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attica bank, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Ταμείο.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Bank: Νέος Chief Corporate Banking Officer ο Κων. Χριστοδούλου

O κ. Χριστοδούλου διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην αναδιοργάνωση και ανάπτυξη επιχειρήσεων, έχοντας διατελέσει σε θέσεις αυξημένης ευθύνης στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό κλάδο και σε πολυεθνικές εταιρείες.