ΓΔ: 1041.93 0.86% Τζίρος: 89.39 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 16:22:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Μουζάκης: Μείωση του τζίρου και των κερδών το εννιάμηνο του 2022

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.259.544,41 ευρώ, έναντι 3.689.518,72 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 11,65% και ο εταιρικός σε 3.259.544,41 ευρώ, έναντι 3.689.518,72 ευρώ.

Πτώση στα κέρδη αλλά και στον κύκλο εργασιών της κατέγραψε ο όμιλος Μουζάκης ΑΕ για το εννιάμηνο του 2022. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της εισηγμένης στο ΧΑ, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε 11,65% σε ετήσιο επίπεδο, ενώ τα κέρδη προ φόρων (EBT) υποχώρησαν κατά 44,18%.

Η διοίκηση της Μουζάκης αναφέρει πως «το σημαντικά αυξημένο κόστος που παρατηρείται στις διεθνείς αγορές, λόγω της ενεργειακής κρίσης, επιβάρυνε τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας και έχει επηρεάσει επίσης και τον κύκλο εργασιών».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μουζάκης:

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2707/09.11.2022 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που εστάλη προς τις εισηγμένες εταιρίες στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης , των πολεμικών συγκρούσεων στην Ουκρανία και του μακροοικονομικού περιβάλλοντος εν γένει, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» παρουσιάζει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το Γ΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως 2022 και τις εν γένει εξελίξεις στην δραστηριότητά της.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας για το εννεάμηνο του 2022, συγκρινόμενα παράλληλα και με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης 2021 έχουν συνοπτικά ως ακολούθως :

α) Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 3.259.544,41 ευρώ, έναντι 3.689.518,72 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 11,65% και ο εταιρικός σε 3.259.544,41 ευρώ, έναντι 3.689.518,72 ευρώ παρουσιάζοντας ποσοστιαία μείωση κατά 11,65%

β) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου στις 540.443,00 ευρώ, έναντι 999.780.03 ευρώ, μειωμένα κατά 459.337,03 ευρώ ήτοι 45,94 % και σε εταιρικό επίπεδο 425.164,17 ευρώ, έναντι 835.379,61 ευρώ, μειωμένα κατά 410.215,44 ευρώ ήτοι 49,11% .

γ) Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο Ομίλου στις 765.137,63 ευρώ, έναντι 1.159.476,84 ευρώ, μειωμένα κατά 394.339,21 ευρώ ήτοι 34,01% και σε εταιρικό επίπεδο στις 649.455,59 ευρώ, έναντι 1.057.921,88 ευρώ, μειωμένα κατά 408.466,29 ευρώ ήτοι 38,61%.

δ) Τα κέρδη προ φόρων (EBT) ανήλθαν για τον Όμιλο σε 520.928,07 ευρώ, έναντι 933.303,44 ευρώ, μειωμένα κατά 412.375,37 ευρώ ήτοι 44,18% και για την Εταιρεία σε 406.627,59 ευρώ, έναντι 818.639,96 ευρώ, μειωμένα κατά 412.012,37 ευρώ ήτοι 50,33%.

Το σημαντικά αυξημένο κόστος που παρατηρείται στις διεθνείς αγορές, λόγω της ενεργειακής κρίσης ,επιβάρυνε τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας και έχει επηρεάσει επίσης και τον κύκλο εργασιών.

Η Διοίκηση του Ομίλου με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζομένους, τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τους επενδυτές, παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις που σχετίζονται με τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανταπεξέλθει με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Παρακολουθεί στενά και αξιολογεί την κατάσταση προκειμένου να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και να αναπροσαρμόσει τα επιχειρηματικά της σχέδια ( αν αυτό απαιτηθεί ) με στόχο την διασφάλιση της επιχειρηματικής συνέχειας και τον περιορισμό τυχόν αρνητικών επιπτώσεων.

Επιπρόσθετα μελετά σε συστηματική βάση όλους τους πιθανούς παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεάσουν τη χρηματοοικονομική θέση, τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του Ομίλου και έχει λάβει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την εξασφάλιση της ακώλυτης λειτουργίας και απρόσκοπτης επιχειρησιακής συνέχειας του Ομίλου.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πτώση 16,4% στον κύκλο εργασιών της Μουζάκης στο εννεάμηνο

Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι δεν υφίσταται μέχρι την λήξη της τρέχουσας χρήσης οιαδήποτε ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την συνέχιση της δραστηριότητας τόσο της μητρικής όσο και των λοιπών οντοτήτων που ανήκουν στον Όμιλο.