ΓΔ: 1217.86 0.73% Τζίρος: 85.29 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
eydap
Φωτο: ΑΠΕ

Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ κατά 1,6% το εννεάμηνο του 2022

Στο εννεάμηνο του 2022, η κατανάλωση παρουσίασε μείωση κατά 3,4%, γεγονός που  οφείλεται κατά κύριο λόγο στην οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών από την αύξηση του πληθωρισμού.

Αύξηση κύκλου εργασιών εννεαμήνου κατά 1,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 ανακοίνωσε η ΕΥΔΑΠ, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται στα 21,9 εκατ. ευρώ από 50 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021, καθώς όπως αναφέρει η εταιρεία υδροδότησης, κατάφερε να απορροφήσει τους κλυδωνισμούς της ενεργειακής κρίσης, χωρίς μάλιστα να επιβαρύνει τους καταναλωτές.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, και σε συνέχεια σχετικής επιστολής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά μεγέθη και την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της, κατά το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2022.

Στο εννεάμηνο του 2022, η κατανάλωση παρουσίασε μείωση κατά 3,4%, γεγονός που  οφείλεται κατά κύριο λόγο στην οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών από την αύξηση του πληθωρισμού  και την συνακόλουθη μείωση των δραστηριοτήτων τους, αλλά και στο χαμηλότερο επίπεδο θερμοκρασιών που επικράτησαν στη διάρκεια της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου.

Παρά τη μείωση της κατανάλωσης, το εννεάμηνο του 2022 η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 1,6% (4,1 εκατ. ευρώ) στα 261,7 εκατ. ευρώ από 257,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περσινό διάστημα του 2021, λόγω της ενσωμάτωσης του σταθερού τιμήματος για  την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος ποσού 18,8 εκατ. ευρώ. Στο αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο το ποσό αυτό είχε αφαιρεθεί από το κόστος πωληθέντων, όμως μετά την υπογραφή στις 27.04.2022 του μνημονίου συναντίληψης με το οποίο διευκρινίστηκε το άρθρο 10 της Σύμβασης του Ν.4812/2021 (Σύμβαση  Αποκλειστικού Δικαιώματος)  καθώς και το άρθρο 9 της σύμβασης με την οποία ανατέθηκε στην ΕΥΔΑΠ η λειτουργία και συντήρηση του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος το σταθερό τίμημα περιλαμβάνεται στον κύκλο εργασιών. Ο κύκλος εργασιών του εννεαμήνου 2022 χωρίς την επίδραση της αμοιβής των 18,8 εκατ. ευρώ θα παρουσίαζε μείωση που ανέρχεται σε -14,6 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με το γ΄ τρίμηνο του 2022, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε μείωση κατά 3,6% και ανήλθε σε 97,8 εκατ. ευρώ από 101,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο του 2021, κυρίως λόγω της μείωσης της κατανάλωσης κατά 6,2% το τρίτο τρίμηνο 2022.

Το λειτουργικό κόστος προ αποσβέσεων διαμορφώνεται στα 211,4 εκατ. ευρώ από 182,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2021, σημειώνοντας αύξηση κατά 15,6% (+28,6 εκατ. ευρώ). Αναφορικά με το  γ’ τρίμηνο του 2022, τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά 34,4% από 61,4 εκατ. ευρώ σε 82,4 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους οφείλεται στις παροχές τρίτων που παρουσίασαν αύξηση κατά 16,7 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της αύξησης του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου κατά 16 εκατ. ευρώ, και στο σχηματισμό πρόβλεψης αδιύλιστου ύδατος η οποία ανήλθε στα 21 εκατ. ευρώ από 5,8 εκατ. ευρώ δηλαδή αύξηση κατά 15,1 εκατ. ευρώ. Επίσης, αρνητικά επηρέασε το λειτουργικό κόστος η πρόβλεψη για τις επίδικες υποθέσεις που διαμορφώθηκε στα -8,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022 έναντι -1,2 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021. 

Η αύξηση του λειτουργικού κόστους σε συνδυασμό με την μικρή αύξηση του κύκλου εργασιών επηρέασε τους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA*) για το εννεάμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα 50,8 εκατ. ευρώ από 76,1 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περσινή περίοδο, και το EBITDA margin διαμορφώθηκε στο 19,4% από 30%. Στο γ΄ τρίμηνο του 2022 το EBITDA διαμορφώθηκε στα 16,2 εκατ. ευρώ από 40,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 μειωμένο κατά 60%.

Επίσης, υποχώρησαν τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT*) για το εννεάμηνο του 2022 τα οποία διαμορφώθηκαν στα 21,9 εκατ. ευρώ από 50 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και το EBIT margin διαμορφώθηκε στο 8% από 19%. Όσον αφορά στο γ΄ τρίμηνο του 2022, το EBIT παρουσίασε μείωση κατά 78,41%, στα 6,9 εκατ. ευρώ από 32,2 εκατ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο του 2021.

Kατά το εννεάμηνο του 2022 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 28,4 εκατ. ευρώ από 57,7 εκατ. ευρώ το 2021, μειωμένα κατά 51%.

Τα κέρδη μετά από φόρους υποχώρησαν στα 21,1 εκατ. ευρώ από 34,8  εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2021, παρουσιάζοντας μείωση κατά 39,3%. Το καθαρό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 8% από 14% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο φόρος εισοδήματος μειώθηκε κατά 15,6 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι πέρσι ο φόρος εισοδήματος ήταν αυξημένος λόγω της μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που προέκυψε από τη μείωση του φορολογικού συντελεστή σε 22% από 24%.

Το γ΄ τρίμηνο του 2022 τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 8,1 εκατ. ευρώ από 33,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021 παρουσιάζοντας μείωση 76%, και τα κέρδη μετά φόρων σημείωσαν υποχώρηση κατά 82,2% διαμορφωμένα στα 4,5 εκατ. ευρώ από 25,1 εκατ. ευρώ το 2021.

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές διαμορφώθηκαν σε -77,2 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της εκταμίευσης στο έτος 2022 ποσού 157 εκατ. ευρώ προς την Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ για την οριστική διευθέτηση του επιπλέον κόστους του αδιύλιστου νερού ετών 2013-2020 για το οποίο είχε σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη στις 31.12.2021. Το αντίστοιχο ποσό το εννεάμηνο του 2021 ανερχόταν σε  46,3 εκατ. ευρώ. Οι Επενδυτικές Ταμειακές Ροές ήταν αρνητικές και διαμορφώθηκαν στα -14.031 χιλιάδες ευρώ. 

Επιπτώσεις γεωπολιτικής και ενεργειακής κρίσης

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Βουτιά» 82% στα προ φόρων κέρδη κατέγραψε η ΕΥΔΑΠ για το 2022

Το ΔΣ της Εταιρείας ενέκρινε την υποβολή πρότασης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για τη διανομή μερίσματος, ποσού 2 λεπτών (Ευρώ 0,02) ανά μετοχή, (συνολικό μικτό ποσό ευρώ 2.130 χιλ. ευρώ) για τη χρήση 2022.
Saxinis-Xaris-EYDAP
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χρ. Σαχίνης: Θα παραμείνουν σταθερά και το 2023 τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ύδρευσης, όλα τα κόστη από την ενεργειακή κρίση έχουν απορροφηθεί χωρίς να μετακυλήσουν στους καταναλωτές. Στο 1,6 δισ. θα φτάσουν οι επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ σε βάθος δεκαετίας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από ζημιές σε κέρδη πέρασε η ΕΥΔΑΠ, θα διανείμει μέρισμα 0,28 ευρώ

Η ανανέωση του αποκλειστικού δικαιώματος ύδρευσης και αποχέτευσης ως το 2040 θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη της εταιρείας. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 360,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,2%.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαγωνισμός 2,3 εκατ. από την ΕΥΔΑΠ για προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων

Σκοπός της ΕΥΔΑΠ είναι η σταδιακή αντικατάσταση του στόλου συμβατικών οχημάτων της με ηλεκτρικά, με στόχο τη μετάβαση σε συστήματα χαμηλής έκλυσης αερίων του θερμοκηπίου, στο πλαίσιο του προγράμματος net zero.
EYATH-ΕΥΑΘ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε λειτουργία οι νέες e-υπηρεσίες της ΕΥΑΘ ΑΕ, στο MyEyathPortal

Πρόκειται για τη δημιουργία ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε καταναλωτή, που δίνει τη δυνατότητα για εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση με βελτιωμένη εμπειρία αλληλεπίδρασης κι επικοινωνίας.