ΓΔ: 1230.75 0.81% Τζίρος: 46.72 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 14:10:43 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Coca Cola HBC: Αύξηση 14,2% των πωλήσεων, μοιράζει μέρισμα 0,78 ευρώ

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις σημείωσαν διψήφια άνοδο ενώ αυξήθηκε το μερίδιο αγοράς του ομίλου τόσο σε όγκο όσο και σε αξίας. Κατά 9% ενισχύθηκαν οι πωλήσεις στην Ελλάδα, κυρίως λόγω της κατηγορίας νερού.

Ισχυρή αύξηση όλων των μεγεθών της κατέγραψε η Coca Cola HBC το 2022 καθώς η εστίαση στις στρατηγικές προτεραιότητες και η υλοποίηση της στρατηγικής απέφεραν άλλο ένα έτος ισχυρής οργανικής ανάπτυξης  που οφείλεται, στην τιμολογιακή πολιτική, στο μείγμα προϊόντων και στην αύξηση του όγκου πωλήσεων.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 9.198,4 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 14,2% σε οργανική βάση και κατά 28,3% σε δημοσιευμένη βάση, ενώ σημειώθηκε αύξηση του μεριδίου αγοράς τόσο σε όγκο όσο και σε αξία. Εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις διαμορφώθηκε σε 22,7% σε οργανική βάση.

Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις ανά κιβώτιο έφτασαν τα 3,39 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 15,9% σε οργανική βάση, επωφελούμενα από την τιμολογιακή πολιτική και τις στοχευμένες ενέργειες για τη βελτίωση του μείγματος προϊόντων σε όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ σημειώθηκε αύξηση του όγκου πωλήσεων σε ευρεία βάση, εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Σημειώσεις: 1 Για λεπτομέρειες επί των Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ), ανατρέξτε στις ενότητες «Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης» και «Ορισμοί και συμφωνίες Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ)».
2Τα καθαρά κέρδη και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη αναφέρονται στα καθαρά κέρδη και στα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη μετά φόρων αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της μητρικής εταιρείας.

Τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,9%, στα 929,7 εκατ. ευρώ, με άνοδο 1,3% των συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών σε οργανική βάση, καθώς η τιμολογιακή πολιτική, το μείγμα προϊόντων και η πειθαρχημένη διαχείριση του κόστους ενίσχυσαν τα κέρδη παρά το δύσκολο πληθωριστικό περιβάλλον. Στα 703,8 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα λειτουργικά κέρδη υποχωρώντας κατά 11,9% έναντι του 2021.

Η λειτουργική μόχλευση και οι εξοικονομήσεις λειτουργικών εξόδων οδήγησαν σε βελτίωση των λειτουργικών εξόδων ως ποσοστό των καθαρών εσόδων από πωλήσεις κατά 50 μονάδες βάσης. Οι συνεχιζόμενες δαπάνες μαρκετινγκ ήταν αυξημένες κατά 11,5% εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Τα συγκριτικά μεγέθη του 2021 περιελάμβαναν όφελος 23 εκατ. ευρώ από εφάπαξ πώληση ενσώματων παγίων στην Κύπρο.

Οι καθαρές ταμειακές ροές αυξήθηκαν κατά 43,8 εκατ. ευρώ, στα 645,1 εκατ. ευρώ, χάρη στη βελτιωμένη κερδοφορία και την αποτελεσματική διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Η εταιρεία συνεχίζει το επενδυτικό της πλάνο, με αύξηση των επενδύσεων για την υποστήριξη προτεραιοποιημένων ευκαιριών στα δεδομένα, το ψηφιακό εμπόριο, την Αίγυπτο και την κατηγορία του καφέ. Παράλληλα επιταχύνει την υλοποίηση των στόχων που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα, εγκαινιάζοντας τη νέα εγκατάσταση ανακυκλωμένου PET (rPET) στην Ιταλία, αξίας 30 εκατ. ευρώ, ενώ προχώρησε στην εκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου συνολικού ποσού 500 εκατ. ευρώ.

Επίσης η Coca Cola HBC κατέγραψε ακόμη μία χρονιά με υψηλότερο από ποτέ επίπεδο καθαρών ταμειακών ροών και αυξημένο μέρισμα. Σημειώθηκε αύξηση των συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή κατά 7,7%, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων επιπτώσεων από τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή και την αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα ανά μετοχή 0,78 ευρώ, αυξημένο κατά 9,9% σε ετήσια βάση, το οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό καταβολής μερίσματος 46%.

Ο όγκος πωλήσεων στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 9,1%. Ο όγκος πωλήσεων στην κατηγορία των μη ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω της κατηγορίας του νερού, η οποία κατέγραψε καλές επιδόσεις, καθώς η κατανάλωση στο κανάλι εκτός σπιτιού παρουσίασε ανάκαμψη. Η κατηγορία των ανθρακούχων αναψυκτικών αυξήθηκε κατά υψηλό μονοψήφιο ποσοστό, κυρίως λόγω της Coke Zero, της Fanta και των ανθρακούχων αναψυκτικών για ενήλικες, ενώ τα ποτά ενέργειας σημείωσαν άνοδο στο μέσο επίπεδο του εύρους 20-30%.

Βασικά στοιχεία ανά τομέα

Ισχυρή δυναμική στον τομέα των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων αγορών. Οι αναδυόμενες αγορές έχουν επηρεαστεί από την υποχώρηση του όγκου πωλήσεων στη Ρωσία και την Ουκρανία.

  • Αναπτυγμένες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 18,6% σε οργανική βάση, με καλά ισορροπημένη αύξηση του όγκου πωλήσεων και των εσόδων ανά κιβώτιο. Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 1,3% σε οργανική βάση. 
  • Αναπτυσσόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 29% σε οργανική βάση, κυρίως χάρη στη διψήφια αύξηση του όγκου πωλήσεων στις βασικές αγορές. Τα λειτουργικά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 12,7% σε οργανική βάση. 
  • Αναδυόμενες αγορές: Τα καθαρά έσοδα από πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 5,5% σε οργανική βάση με αύξηση 23,5% εξαιρουμένης της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Τα λειτουργικά κέρδη μειώθηκαν κατά 1,1% σε οργανική βάση. 

Οι προοπτικές για το 2023

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας «το 2022 επωφεληθήκαμε από καλύτερες του αναμενόμενου οικονομικές επιδόσεις, παρά τις ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες για την επιχείρησή μας. Συνεχίζοντας να λαμβάνουμε πάντα υπόψη τους μακροοικονομικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους, έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στο ευρύ χαρτοφυλάκιό μας και τις ευκαιρίες στις ποικιλόμορφες αγορές μας, που ενισχύονται από τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε θέσει ως προτεραιότητα, την εμπορική μας στρατηγική με επίκεντρο τον πελάτη και, πάνω από όλα, τις ικανότητες των ανθρώπων μας. Δίνουμε προτεραιότητα στις επενδύσεις στις διάφορες κατηγορίες και αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να ενισχύσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη». 

Για το 2023 η Coca Cola HBC αναμένει να επιτύχει οργανική αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις για τον όμιλο πάνω από το εύρος-στόχο του 5-6%. Συνεχίζει να αντιμετωπίζει τον συνεχή πληθωρισμό και αναμένει αύξηση του κόστους πωληθέντων ανά κιβώτιο περίπου στο μεσαίο επίπεδο του εύρους 10-20% για το 2023. 

Επίσης εκτιμά ότι τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη του ομιλου θα επηρεαστούν αρνητικά κατά €25 - 35 εκατ., από την επίδραση μετατροπής των αποτελεσμάτων στο νόμισμα αναφοράς του ομίλου, λόγω μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών και αναμένει ανάπτυξη λειτουργικών κερδών  στο εύρος -3% έως +3% σε οργανική βάση.

Ο κ. Zoran Bogdanovic, Διευθύνων Σύμβουλος της Coca-Cola HBC AG, σχολίασε: «Το 2022, σημειώσαμε εξαιρετικές επιδόσεις εν μέσω ενός δυσμενούς περιβάλλοντος, επιτυγχάνοντας ιστορικά υψηλά επίπεδα πωλήσεων, συγκρίσιμων λειτουργικών κερδών και καθαρών ταμειακών ροών. 

Τα οφέλη από τον καθορισμό προτεραιοτήτων ως προς το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας ήταν ξεκάθαρα, με τα ανθρακούχα αναψυκτικά, τα ποτά ενέργειας και τον καφέ να συμβάλλουν κατά κύριο λογο στην ανάπτυξη. Η καταναλωτική ζήτηση για τα προϊόντα μας και τις κατηγορίες μας παρέμεινε ισχυρή. Χάρη στη δυναμική των προϊόντων μας και τη συνεχή επένδυση στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας, καταφέραμε να εξισορροπήσουμε τις βελτιώσεις στην τιμολογιακή μας πολιτική και στο μείγμα προϊόντων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ισχυρή αύξηση στα μερίδια αγοράς για ακόμη μία χρονιά. 

Σημειώνουμε καλή πρόοδο όσον αφορά τους στόχους που έχουμε θέσει στο πλαίσιο των Mission 2025 και NetZeroby40, με σημαντικότερα ορόσημα της χρονιάς το άνοιγμα νέας εγκατάστασης rPET στην Ιταλία και την έκδοση του πρώτου πράσινου ομολόγου. Οι ισχυρές επιδόσεις μας είναι απόδειξη του πάθους και της αφοσίωσης των ανθρώπων μας και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους πελάτες, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους μας για τη συνεχή δέσμευση και υποστήριξή τους.

Όσον αφορά το 2023, λαμβάνοντας υπόψη τις επιδόσεις μας στη διάρκεια των ετών, το χαρτοφυλάκιό μας, τις δυνατότητές μας, την ποικιλομορφία των αγορών μας και πάνω απ' όλα τις ικανότητες των ανθρώπων μας, είμαστε πεποισμένοι ότι θα επιτύχουμε ακόμη μία χρονιά ισχυρής στρατηγικής και οικονομικής προόδου, επιταχύνοντας την πορεία μας προς το όραμά μας να γίνουμε ο κορυφαίος 24/7 συνεργάτης στον κλάδο των ποτών».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Coca Cola 3Ε: Επενδύει 17 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο του νερού ΑΥΡΑ

Επίσης, η εταιρεία θα υλοποιήσει στοχευμένο πλάνο για την εξάλειψη των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από την παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου που έχει βραβευθεί για τη σωστή διαχείριση υδάτινων πόρων και χρησιμοποιεί ενέργεια ανανεώσιμες πηγές.