ΓΔ: 1424.04 0.16% Τζίρος: 185.19 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Ideal
Πηγή: Ideal Holdings

Ideal: Αύξηση 50% στα EBIDTA το 2022, επιστροφή κεφαλαίου 0,2 ευρώ

«Το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών μας θα διαγράψει και το 2023 ανοδική πορεία και στόχος μας είναι να προσφέρουμε σημαντικές αποδόσεις στους μετόχους μας», τόνισε ο Πρόεδρος του ΔΣ της εταιρείας Λάμπρος Παπακωνσταντίνου.

Αύξηση 50% αύξηση στα κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα 27,4 εκατ. έναντι 18,3 εκατ. το 2021 κατέγραψε η Ideal για το 2022. Επίσης αυξήθηκε 40% ο Κύκλος Εργασιών που ανήλθε στα 174,7 εκατ., σε σύγκριση με 124,4 εκατ. το 2021.

Η εταιρεία IDEAL HOLDINGS Α.Ε. ανακοινώνει τα Proforma Βασικά Οικονομικά Μεγέθη του 2022:

 • 48% αύξηση στα καθαρά κέρδη μετά από δικαιώματα μειοψηφίας στα 14,9 εκατ. έναντι 10,1 εκατ. το 2021. Αντίστοιχα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,37 αυξημένα κατά 48% σε σύγκριση με το 2021.
 • 50% αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα 27,4 εκατ. έναντι 18,3 εκατ. το 2021.
 • 40% αύξηση του Κύκλου Εργασιών που ανήλθε στα 174,7 εκατ., σε σύγκριση με 124,4 εκατ. το 2021.
 • Προτεινόμενη Επιστροφή Κεφαλαίου 0,20 ανά μετοχή, καταβλητέο σε 2 δόσεις.
 • Καθαρός Δανεισμός 18,2 εκατ. ή 66% των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της IDEAL Holdings Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σχολιάζοντας τα Οικονομικά Αποτελέσματα ανέφερε: «Τα αποτελέσματα του 2022 αποτελούν σημαντική επιτυχία των στελεχών και των εργαζομένων της IDEAL Holdings. Οι οικονομικές επιδόσεις αναδεικνύουν την σωστή στρατηγική που ακολουθήσαμε από τον Μάιο 2021, όταν ξεκινήσαμε την δημιουργία αυτής της νέας προσπάθειας, σε συνδυασμό με τις εξαγορές των εταιριών που πραγματοποιήσαμε και οι οποίες προσέθεσαν σημαντικές υπεραξίες στο οικοδόμημα. Καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε με επιτυχία τις προκλήσεις του 2022 και θέσαμε τις βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη που να βασίζεται σε κριτήρια ESG και υγιείς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Είμαστε αισιόδοξοι, ότι παρά το δύσκολο μακροοικονομικό περιβάλλον, το χαρτοφυλάκιο των εταιρειών μας θα διαγράψει και το 2023 ανοδική πορεία και στόχος μας είναι να προσφέρουμε σημαντικές αποδόσεις στους μετόχους μας».

Ενημέρωση για τις επενδύσεις της IDEAL HOLDINGS

Βιομηχανία (Astir Vitogiannis, Coleus Packaging)

 • Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα € 91,8 εκατ. και σημείωσε αύξηση κατά 55% σε σύγκριση με το 2021. Η άνοδος προήλθε από την αύξηση του όγκου σε συνδυασμό με την υψηλότερη τιμή διάθεσης που συνδέεται με την τιμή της πρώτης ύλης.
 • 97% του Κύκλου Εργασιών προέρχεται από Πωλήσεις σε χώρες εκτός Ελλάδας.
 • 68% αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα € 17,8 εκατ. που οφείλεται σε αύξηση του όγκου και διαφοροποίηση του μίγματος πωλήσεων.
 • 61% αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας στα € 10,2 εκατ.

Πληροφορική (BYTE, ADACOM, IDEAL Electronics)

 • Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε στα € 82,9 εκατ. και σημείωσε αύξηση κατά 27% σε σύγκριση με το 2021. Η άνοδος προήλθε από την αύξηση της ζήτησης για λύσεις πληροφορικής, κυβερνοασφάλειας και τις ανάγκες για ψηφιακό μετασχηματισμό.
 • 25% αύξηση των Κερδών προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) στα € 9,6 εκατ. που οφείλεται σε αύξηση των εσόδων και διαφοροποίηση του μίγματος προϊόντων και υπηρεσιών.
 • 26% αύξηση των Κερδών μετά από Φόρους στα € 4,7 εκατ.

Οι Proforma Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν τις επιδόσεις των εταιρειών στις οποίες συμμετέχει η IDEAL Holdings την 31/12/2022, δεν είναι ελεγμένες και συντάσσονται για σκοπούς ενημέρωσης και συγκρισιμότητας. Στα αναφερόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της ΒΥΤΕ AE, COLEUS Packaging Ltd και για τις δύο χρήσεις από 1/1, ενώ αντίστοιχα έχουν αφαιρεθεί τα αποτελέσματα της ESM Ltd (Three Cents) προκειμένου οι δύο χρήσεις να είναι συγκρίσιμες.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H Ideal Holdings ελέγχει πλέον το 100% της Byte Computers

Στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος εξαγοράς, η Ideal απέκτησε 422.758 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας ΒΥΤΕ, με αντάλλαγμα ίσο με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα της Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης.