ΓΔ: 1464.39 0.46% Τζίρος: 72.81 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Sarantis
Πηγή: Όμιλος Σαράντης

Σαράντης: Πλήγμα από τον πόλεμο στην Ουκρανία μείωση κερδών 15% το 2022

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2022 ανήλθαν σε 445,07 εκ. από 406,26 εκ. το έτος 2021, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 9,55% αποτέλεσμα αύξησης σε αξία αλλά και σε όγκο πωλήσεων.

Εν μέσω ενός εξαιρετικά περίπλοκου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζεται από υψηλό πληθωρισμό, διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενεργειακή κρίση και προκλήσεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία τα Καθαρά Κέρδη του ομίλου Σαράντη διαμορφώθηκαν σε 26,27 εκ. το 2022 από 31,01 εκ. το 2021, μειωμένα κατά 15,29%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 5,90% από 7,63% το 2021.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ομίλου:

Ο Όμιλος είχε μια επιτυχημένη χρονιά, όπως αποδεικνύεται από την ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεών του κατά 9,6%, εν μέσω ενός εξαιρετικά περίπλοκου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που χαρακτηρίζεται από υψηλό πληθωρισμό, διαταραχές της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενεργειακή κρίση και προκλήσεις που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Όμιλος δημιούργησε καθαρή θετική ταμειακή θέση 15,35 εκ. και ελεύθερες ταμειακές ροές, αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή οικονομική του θέση.

Επιπλέον, ο Όμιλος εφάρμοσε με επιτυχία μια διαδικασία εξορθολογισμού προϊόντων, η οποία υποστήριξε την αύξηση του όγκου πωλήσεων φέτος και τοποθετεί στρατηγικά τον Όμιλο για περαιτέρω μελλοντική ανάπτυξη εστιάζοντας στο χαρτοφυλάκιο HERO, τα προϊόντα υψηλής αξίας του Ομίλου.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου κατά το 2022 ανήλθαν σε 445,07 εκ. από 406,26 εκ. το έτος 2021, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 9,55% αποτέλεσμα αύξησης σε αξία αλλά και σε όγκο πωλήσεων.

Η διαφοροποίηση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου, η έμφασή του στο HERO προιοντικό χαρτοφυλάκιο, η ικανότητα του να εκμεταλλεύεται ευκαιρίες ανάπτυξης καθώς και δράσεις τιμολογιακής πολιτικής ενίσχυσαν τις πωλήσεις του Ομίλου σε όλη τη γεωγραφική περιοχή δραστηριοποίησης του και στις στρατηγικές κατηγορίες, ιδιαιτέρως στις κατηγορίες περιποίησης δέρματος, αντιηλιακής φροντίδας, αποσμητικών, καθαρισμού σώματος, σάκων απορριμμάτων, συσκευασίας τροφίμων, συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς επίσης και καλλυντικών επιλεκτικής διανομής που ωφελήθηκαν από υψηλότερη ζήτηση.

Οι πωλήσεις στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 148,24 εκ. το έτος 2022 από 142,78 εκ. το έτος 2021, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,82%, που υποστηρίχθηκε από ανάπτυξη στις στρατηγικές κατηγορίες προσωπικής φροντίδας & περιποίησης, όπως είναι η περιποίηση δέρματος, τα αντιηλιακά, τα αποσμητικά, τα αρώματα, τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών, καθώς επίσης και από τις κατηγορίες συσκευασίας τροφίμων και σάκων απορριμμάτων.

Παράλληλα, οι πωλήσεις στην Ελλάδα ενισχύθηκαν σημαντικά από την αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης στην αγορά της υγείας & φροντίδας και στα κανάλια εξαγωγών, καθώς επίσης και από αυξημένη ζήτηση στην κατηγορία των καλλυντικών επιλεκτικής διανομής.

Οι θυγατρικές που αντιπροσωπεύουν 66,7% του συνόλου των πωλήσεων του Ομίλου, σημείωσαν άνοδο κατά 12,66% στα 296,83 εκ. το 2022 από 263,48 εκ. περυσινό έτος. Εξαιρώντας την νομισματική επίδραση, σε ουδέτερη νομισματική βάση, οι πωλήσεις των θυγατρικών παρουσίασαν αύξηση πωλήσεων κατά 14,23%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις των θυγατρικών περιλαμβάνουν πωλήσεις από τη θυγατρική του Ομίλου στην Ουκρανία, Ergopack. Μετά την αρχική αναστολή της λειτουργίας της ως αποτέλεσμα της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, η μονάδα παραγωγής της Ergopack, η οποία εδρεύει στο Kaniv, βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία από το τέλος Απριλίου του 2022.

Καθ' όλη τη διάρκεια του 2022, ο συνεχιζόμενος υψηλός πληθωρισμός, ο οποίος επιδεινώθηκε λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, άσκησε σημαντική πίεση στην κερδοφορία του Ομίλου.

Προκειμένου να μετριάσει εν μέρει τον αντίκτυπο των πληθωριστικών πιέσεων και των διαταραχών της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο Όμιλος ανταποκρίθηκε με πρωτοβουλίες που στόχευαν στην ανάπτυξη πωλήσεων, συμπεριλαμβανομένων ανατιμήσεων και ενισχυμένης διαφοροποίησης, διαφυλάσσοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστική θέση του και την δέσμευσή του για υψηλή ποιότητα προϊόντων.

Επιπλέον, ο Όμιλος έδωσε έμφαση σε πρωτοβουλίες εξοικονόμησης κόστους, που σχετίζονται με τη βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, τον εξορθολογισμό του χαρτοφυλακίου προϊόντων, την αύξηση της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας και τον έλεγχο των δαπανών διαφήμισης και προώθησης.

Ως εκ τούτου, η κερδοφορία του Ομίλου διαμορφώνεται ως εξής:

  • Τα Κέρδη Προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 4,85% στα 45,53 εκ. κατά το 2022 από 47,86 εκ. το 2021 και το περιθώριο EBIΤDA διαμορφώθηκε στο 10,23% στο 2022 από 11,78% το περυσινό έτος.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων και Τόκων (ΕΒΙΤ) ανήλθαν σε 32,24 εκ. κατά το 2022 από 34,99 εκ. το 2021, μειωμένα κατά 7,86% και το περιθώριο ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε 7,24% από 8,61% πέρυσι.
  • Τα Κέρδη Προ Φόρων (ΕΒΤ) έφτασαν τα 31,76 εκ. το 2022 από 37,72 εκ. το 2021, μειωμένα κατά 15,81%, και το περιθώριο EBT ανήλθε σε 7,14% από 9,29% το περυσινό έτος.
  • Τα Καθαρά Κέρδη διαμορφώθηκαν σε 26,27 εκ. το 2022 από 31,01 εκ. το 2021, μειωμένα κατά 15,29%, και το περιθώριο Καθαρού Κέρδους ανήλθε σε 5,90% από 7,63% το 2021.

Πώληση της ELCA Cosmetics Ltd

Ο παραπάνω πίνακας P&L παρουσιάζει τα ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου εξαιρουμένης της συνεισφοράς της εταιρείας ELCA Cosmetics Ltd, η οποία προηγουμένως ενοποιούνταν ως θυγατρική με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Υπενθυμίζεται ότι την 15 Ιουνίου 2022 και μετά από 21 χρόνια επιτυχούς συνεργασίας, ο Όμιλος προέβη στην πώληση του κατά 49% ποσοστού συμμετοχής της στο Joint Venture με την εταιρεία The Estée Lauder Companies, ELCA Cosmetics Ltd.

Η κίνηση αυτή ήταν ευθυγραμμισμένη με την “go-to-market” στρατηγική της εταιρείας Τhe Estée Lauder Companies, καθώς και με την στρατηγική ανάπτυξης του Ομίλου που βασίζεται στις βασικές και στρατηγικές δραστηριότητές του. Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 55,2 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα, έχει καταβληθεί το ποσό των 14 εκ. ευρώ κατά την 16/06/2022, ενώ η αποπληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε δυο ισόποσες δόσεις ύψους 20,6 εκ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2028.

Το συμφωνηθέν τίμημα θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητικό καθώς οριστικοποιεί τα δικαιούμενα ποσά μειώνοντας το ρίσκο του Ομίλου από πιθανές μελλοντικές αρνητικές διακυμάνσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο Όμιλος σκοπεύει να αξιοποιήσει τα εισερχόμενα κεφάλαια προκειμένου να υποστηρίξει το επενδυτικό του πρόγραμμα εξαγορών στον χώρο της στρατηγικής του δραστηριοποίησης. Επιπλέον, η αποδέσμευση του Ομίλου από την κοινοπραξία δίνει την ευκαιρία στον Όμιλο να συνάψει στρατηγικές συνεργασίες στο ανταγωνιστικό περιβάλλον των καλλυντικών και αρωμάτων.

Ο Όμιλος βρίσκεται ήδη σε διαδικασία αντικατάστασης της κερδοφορίας της κοινοπραξίας υλοποιώντας άμεσα συγκεκριμένη στρατηγική που αφορά αφενός στην ενίσχυση του πλάνου εξαγορών του Ομίλου και αφετέρου στην σύναψη νέων συμφωνιών αντιπροσώπευσης.

Συγκεκριμένα, έχει ήδη ανακοινωθεί η συμφωνία για την εξαγορά της πολωνικής εταιρείας προϊόντων οικιακής χρήσης Stella Pack S.A., η οποία τελεί υπό την έγκριση των αρχών ανταγωνισμού στις χώρες δραστηριότητας της Stella Pack, η οποία αναμένεται να ληφθεί μέχρι το τελος του Α’ εξαμήνου του 2023.

Πιο συγκεκριμένα, η STELLA PACK, με ηγετική θέση στην παραγωγή και διανομή ειδών οικιακής χρήσης και 25 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στις κατηγορίες συσκευασιών τροφίμων, σακουλών απορριμμάτων και εργαλείων καθαρισμού, κατέγραψε το 2022 ετήσιες πωλήσεις που ανέρχονται σε 73εκ. ευρώ και παρουσίασε EBITDA υψους 8,5 εκ. ευρώ. Λόγω της ομοιογένειας του Ομίλου με την εξαγορασθείσα εταιρεία, θα αξιοποιηθούν συνέργειες σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης, από τις πωλήσεις, τις διοικητικές υπηρεσίες, τις αποθήκες και τα εργοστάσια. Ως εκ τούτου, η εν λόγω εξαγορά αναμένεται να προσδώσει σημαντική προστιθέμενη αξία στο Όμιλο και συνέργειες που εκτιμάται θα ανέλθουν σε 3,5 εκ ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό EBITDA, συμπεριλαμβανομένων των συνεργειών, θα ανέλθει σε τουλάχιστον 12,5 εκ. ευρώ κατ’ έτος υπερκαλύπτοντας την αναμενόμενη κερδοφορία του JV.

Υπενθυμίζεται ότι η αναμενόμενη μελλοντική κερδοφορία από το JV επρόκειτο να είναι σε κάθε περίπτωση, μειωμένη σε σχέση με το παρελθόν καθώς θα μειώνονταν σταδιακά τα ποσοστά συμμέτοχής της Εταιρείας μας στην κοινή εταιρεία στο 40% για τα χρόνια 2022-2024 και στο 15% για τα χρόνια 2025- 2027 με οριστική αποχώρηση μετά την έκδοση των οικονομικών καταστάσεων του 2027.

Ενημέρωση σχετικά με την δραστηριότητα της Ergopack Στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ο Όμιλος ανέστειλε προσωρινά την λειτουργία του εργοστασίου της Ergopack, που εδρεύει στο Kaniv, και την παραγωγή για λόγους ασφαλείας. Από το τέλος Απριλίου 2022, έγινε επανεκκίνηση σταδιακά της παραγωγής στην Ουκρανία και επί του παρόντος η Ergopack διανέμει και πουλάει, σύμφωνα με μια αυστηρή πολιτική πιστωτικού ελέγχου, και ως εκ τούτου καταφέρνει να καλύπτει την πλειοψηφία των καναλιών της στην Ουκρανία καθώς και το δίκτυο εξαγωγών της.

Παρά την προσωρινή αναστολή δραστηριότητας της Ergopack που διήρκησε δύο μήνες, οι πωλήσεις της Ergopack κατά το 2022 ανήλθαν σε €22,51 εκ. έναντι € 27,33 εκ. το 2021, μειωμένες κατά 17,6% και το ΕΒΙΤ διαμορφώθηκε σε € 0,78 εκ. αυξημένο σε σύγκριση με το 2021 που ανήλθε σε €0,27 εκ., απόδειξη εξορθολογισμού κόστους. Η περιοχή της Ergopack παραμένει σημαντική για τον Όμιλο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής μας.

Ενημέρωση σχετικά με την δραστηριότητα του Ομίλου στην Ρωσία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, αποφάσισε κατά την συνεδρίαση του την 3 Οκτωβρίου 2022, στα πλαίσια της κρίσης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, να αποσυρθεί οριστικά από τη ρωσική αγορά, καθώς με βάση την εξέλιξη του πολέμου, δεν υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ελέγχου και διεύθυνσης των εργασιών της θυγατρικής εταιρείας στην Ρωσία. Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., είχε δραστηριότητα στη ρωσική αγορά μέσω της κατά 100% έμμεσης θυγατρικής της, εμπορικής επιχείρησης, HOZTORG LLC. Η ζημιά από την διακοπή της δραστηριότητας στην Ρωσία ανέρχεται σε 959.717 ευρώ.

Πρόταση για διανομή μερίσματος

Κατά την διάρκεια του 2022, ο Όμιλος Σαράντη προέβη σε πληρωμή μερίσματος για την χρήση του 2021 ποσού 10 εκ. ευρώ (0,143108 ευρώ ανά μετοχή) και το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του 2023 πληρωμή μερίσματος ύψους 10 εκ. ευρώ (0,143108 ευρώ ανά μετοχή), υπογραμμίζοντας την δέσμευσή του να επιστρέφει αξία στους μετόχους του, ακολουθώντας παράλληλα τους στρατηγικούς του στόχους.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Sarantis
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στον διπλασιασμό της κερδοφορίας μέχρι το 2028 στοχέυει η Σαράντης

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η διοίκηση του ομίλου στο πρώτο Investor Day που διοργάνωσε, θα υλοποιηθεί και ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 81 εκατ. ευρώ στην πενταετία. Που εστιάζεται η στρατηγική του ομίλου.