ΓΔ: 1220.89 1.54% Τζίρος: 148.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Attica-Group-Aero-Highspeed
Φωτο: Attica Group

Attica Group: Άλμα 52% στις πωλήσεις και επιστροφή στην κερδοφορία

Στα 17 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη, ανατρέποντας την εικόνα του 2021 με τις ζημιές ύψους 13,19 εκατ. ευρώ. Στα 530,24 εκατ. ευρώ ανήλθε ο τζίρος της εταιρείας.

Ενισχυμένα μεγέθη παρουσίασε το 2022 η Attica Group, επιστρέφοντας στην κερδοφορία, με τον κύκλο εργασιών να ξεπερνά τα 530 εκατ. ευρώ. Ως σταθμούς στην πορεία της το 2022 η Attica καταγράφει την παραλαβή τριών πλοίων τύπου Aero Catamaran και τη δρομολόγησή τους στα δρομολόγια του Αργοσαρωνικού, τη συμφωνία για απόκτηση Φ/Γ- Ο/Γ πλοίου, καθώς και την επέκτασή της δραστηριότητάς της στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε η εταιρεία στην ανακοίνωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων, ο κύκλος εργασιών έφτασε τα 530,24 εκατ. ευρώ έναντι των 347,91 εκατ. ευρώ το 2021.  Τα ενοποιημένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 57,75 εκατ. ευρώ έναντι των 41,96 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021 και τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 17,05 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 13,19 εκατ. ευρώ στη χρήση 2021.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 52,4% σε σχέση με τη χρήση 2021 είναι αποτέλεσμα, της αύξησης των πληροτήτων των πλοίων σε όλες τις κατηγορίες εσόδων - βοηθούμενη και από την απόφαση της Πολιτείας για άρση του μειωμένου πρωτοκόλλου μεταφοράς επιβατών (λόγω Covid 19) στα πλοία από τα μέσα Μαρτίου 2022, της αύξησης κατά 28,6% των δρομολογίων των πλοίων καθώς και της αύξησης στις τιμές των εισιτηρίων, ως επακόλουθο των τεράστιων αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών επέτρεψε στον όμιλο να καλύψει τα ιδιαίτερα αυξημένα λειτουργικά του έξοδα, κυρίως λόγω των σημαντικών αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης (αύξηση κατά 73% στη μέση τιμή των ναυτιλιακών καυσίμων που καταναλώθηκαν το 2022 σε σχέση με το 2021).

Τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους 17,05 εκατ. ευρώ επηρεάστηκαν θετικά από το κέρδος που προέκυψε από πράξεις αντιστάθμισης μέρους του κινδύνου μεταβολής των τιμών καυσίμων που ο Όμιλος διενεργεί στο πλαίσιο της εγκεκριμένης, από το Διοικητικό Συμβούλιο, πολιτικής (κέρδη 26,65 εκατ. ευρώ στη χρήση 2022 έναντι κερδών Ευρώ 12,99 εκατ. στη χρήση 2021).

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου ανήλθαν σε 87,87 εκατ. ευρώ έναντι 97,36 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021. Τα ενσώματα πάγια στοιχεία του Ομίλου ανήλθαν σε 688,04 εκατ. ευρώ έναντι 673,84 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021, και αφορούν κυρίως στην αξία των ιδιόκτητων πλοίων του Ομίλου.

Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε 497,70 εκατ. ευρώ έναντι 481,59 εκατ. ευρώ στις 31.12.2021. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν στις 31.12.2022 σε 357,75 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούν σε 1,66 ευρώ ανά μετοχή της εταιρείας. Την 31.12.2022 ο Όμιλος απασχολούσε 1.596 εργαζόμενους.

Αγορές και μεταφορικό έργο

Η Attica Group δρομολογεί 33 πλοία τα οποία δραστηριοποιούνται με τα εμπορικά σήματα "Superfast Ferries", "Blue Star Ferries" και "Hellenic Seaways". Από τα πλοία αυτά, τα 20 είναι συμβατικά επιβατηγά - οχηματαγωγά, τα 12 είναι ταχύπλοα και 1 πλοίο είναι φορτηγό – οχηματαγωγό.

Τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο, Σαρωνικό και Σποράδες) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας - Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία). Το μεταφορικό έργο του Ομίλου, σε σχέση με τη χρήση 2021, αυξήθηκε κατά 38% στους επιβάτες, κατά 16% στα Ι.Χ. οχήματα και κατά 11% στα φορτηγά οχήματα. Ο αριθμός των δρομολογίων σε σχέση με τη χρήση 2021 αυξήθηκε κατά 28,6%.

Στις γραμμές της Αδριατικής και της Κρήτης τα πλοία του Ομίλου λειτουργούν κοινοπρακτικά με πλοία της ΑΝΕΚ LINES.

Επενδύσεις-καινοτομία-περιβάλλον

Τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2022 προστέθηκαν στο στόλο του Ομίλου τρία υπερσύγχρονα πλοία τύπου Aero Catamaran, τα οποία ναυπηγήθηκαν στα ναυπηγεία Brødrene Aa της Νορβηγίας. Τα Aero Highspeed 1, 2 και 3 ξεκίνησαν τα δρομολόγια τους στις γραμμές του Αργοσαρωνικού στις αρχές Αυγούστου 2022, αντικαθιστώντας παλαιότερης τεχνολογίας πλοία στους συγκεκριμένους προορισμούς.

Στις 29.03.2023 η εταιρία ανακοίνωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του φορτηγού – οχηματαγωγού πλοίου Clementine από την εταιρεία CldN Ferries NV έναντι συνολικού τιμήματος 13,4 εκατ. ευρώ τοις μετρητοίς. Η παράδοση του πλοίου είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα το καλοκαίρι 2023.

Εντός του 2022 εγκρίθηκε η νέα Περιβαλλοντική στρατηγική του Ομίλου. Η υλοποίηση της άρχισε ήδη με τον καθορισμό στρατηγικών στόχων που αφορούν τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, την πρόβλεψη για εγκατάσταση εξοπλισμού ενεργειακής βελτίωσης σε πλοία καθώς και τη διενέργεια συγκεκριμένων δράσεων που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου.

Επέκταση δραστηριοτήτων στον ξενοδοχειακό κλάδο

Στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για επέκταση των δραστηριοτήτων της, η Attica Group άρχισε να επενδύει σε έναν συμπληρωματικό της κύριας δραστηριοποίησής της κλάδο, τον ξενοδοχειακό, με στόχο την αξιοποίηση της ισχυρής δυναμικής της στον Ελληνικό τουρισμό. Στο πλαίσιο αυτό εξαγόρασε εντός του 2021, μέσω 100% θυγατρικής της εταιρίας, την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Naxos Resort Beach Hotel που βρίσκεται στον Άγιο Γεώργιο Νάξου, και εντός του 2022 την ιδιοκτήτρια εταιρία του ξενοδοχείου Tinos Beach που βρίσκεται στη θέση Κιόνια Τήνου.

Συμφωνία με πιστωτές και μετόχους της ΑΝΕΚ και έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης

Στις 21.09.2022 η Εταιρία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι επετεύχθη συμφωνία με τους μεγαλύτερους πιστωτές, καθώς και με μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΕΚ, με περιεχόμενο:

α) τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Εταιρία με σχέση ανταλλαγής μία (1) κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και

β) την καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

Η συμφωνία υπεγράφη στις 23.09.2022.

Στην από 26.09.2022 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Εταιρίας αποφασίστηκε η έναρξη της διαδικασίας συγχωνεύσεως δι’ απορροφήσεως της ΑΝΕΚ από την Attica Group. Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η συγχώνευση τελεί υπό τις συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές αιρέσεις και εγκρίσεις των αρμοδίων εταιρικών οργάνων και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Χρηματοδότηση και πιστοληπτική ικανότητα

Στις 05.10.22 ανακοινώθηκε ότι ο όμιλος Attica σύναψε διμερείς συμβάσεις δανεισμού, διάρκειας πέντε έως επτά ετών, με τρία ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, συνολικού ύψους 210 εκατ. ευρώ επιτυγχάνοντας την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση όλων των δανειακών υποχρεώσεων του συμβατικής λήξεως 2022-2023. Οι συμφωνίες αυτές οδήγησαν στη μείωση του μέσου περιθωρίου επιτοκίων (interest rate margin) του ομίλου.

Στις 01.11.2022, ανακοινώθηκε ότι η ICAP A.E., στο πλαίσιο της τακτικής επαναξιολόγησης της εταιρίας, αναβάθμισε την πιστοληπτική της ικανότητα κατά μία (1) βαθμίδα, αποδίδοντάς της διαβάθμιση ΑΑ (κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου).

Εξελίξεις στην μετοχική σύνθεση της εταιρείας

Στις 22.2.2023, η "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ανακοίνωσε την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, σύμφωνα με το Ν. 3461/2006, όπως ισχύει σήμερα, προς όλους τους κατόχους κοινών ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου, μετοχών της ελληνικής ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ", για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών τους.

Στις 21.03.2023, ανακοινώθηκε η έγκριση και δημοσίευση του Πληροφοριακού Δελτίου και η έναρξη της περιόδου αποδοχής της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της εταιρίας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" προς τους μετόχους της εταιρίας "ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών τους με τιμή αγοράς 1,855 ευρώ ανά μετοχή".

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Attica-Group-Aero-Highspeed
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αναχρηματοδότηση των δανείων της Attica Group με συμβάσεις 210 εκατ.

Ο όμιλος Attica σύναψε διμερείς συμβάσεις δανεισμού, διάρκειας πέντε έως επτά ετών, με τρεις τράπεζες επιτυγχάνοντας την μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση όλων των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου συμβατικής λήξεως 2022-2023.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαψεύδει δημοσίευμα για απορρόφησή της από την Attica Group η ΑΝΕΚ

Η εκδότρια, με γνώμονα την προστασία του επενδυτικού κοινού και την ομαλή λειτουργία της αγοράς, προβαίνει σε ανακοινώσεις όταν και εφόσον συντρέχουν οι εκ της ισχύουσας νομοθεσίας προϋποθέσεις, δηλώνει η εταιρεία.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Group: Διερευνούμε διαρκώς τις επιχειρησιακές συνθήκες της αγοράς

Η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά την πάγια τακτική της δεν προβαίνει σε σχολιασμό των ποικίλων αναφορών και δημοσιευμάτων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας.  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Group: Aναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας σε BB

Η ICAP αναβάθμισε την πιστοληπτική της ικανότητα κατά 1 βαθμίδα. Παράλληλα η εταιρεία καλεί τους μετόχους της σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 23 Δεκεμβρίου σχετικά με τη διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Attica Group: Ενισχυμένα κέρδη στο εννεάμηνο παρά την άνοδο των καυσίμων

Όπως αναφέρει η Attica Συμμετοχών, η ενεργειακή κρίση που βιώνει η παγκόσμια κοινότητα έχει προκαλέσει εκτόξευση στις τιμές όλων των μορφών ενέργειας, με το κόστος των ναυτιλιακών καύσιμων να αυξάνεται στο εννεάμηνο κατά 74,5%.