ΓΔ: 1466.73 -0.91% Τζίρος: 74.61 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Stocks, Agores, Xrimatistirio, Metoxes, Markets, Synallagma
Φωτο: Shutterstock

Phoenix vega mezz: Στα 6,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο

Για το 1ο εξάμηνο του 2023, η εταιρεία έχει λάβει κουπόνια €10,3 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει. Περαιτέρω, έπειτα από τις 30 Ιούνιου 2023, η εταιρεία εισέπραξε €5,3 εκατ. κουπόνια.

Ενισχυμένα ήταν τα οικονομικά αποτελεσμάτα της Phoenix vega mezz στο πρώτο εξάμηνο του 2023 με την εταιρεία να καταγράφει καθαρά κέρδη 6,5 εκατ. ευρώ, έναντι 800.000 ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022.

Τα έσοδα από τόκους ανήλθαν στα 5 εκατ. ευρώ σημειώνοντας άνοδο από τα 4,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται στα 6,8 εκατ. ευρώ έναντι των 1,2 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Στα 30,1 εκατ. ευρώ ανέρχονται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων έναντι 32,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2022. Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώνεται στα 61,3 εκατ. ευρώ έναντι των 54,5 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Phoenix Vega Mezz PLC (η "Εταιρεία") σε συνεδρίασή του στις 29 Σεπτεμβρίου 2023, ενέκρινε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2023.

H Εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα την κατοχή και διαχείριση του 65% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας και του 45% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας1 των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega, οι οποίες εισφέρθηκαν από την Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. στην Εταιρεία (οι "Ομολογίες").

Η εύλογη αξία των Ομολογιών στις 30 Ιουνίου 2023 και στις 31 Δεκεμβρίου 2022 εκτιμήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές αρχές και τις μεθόδους που ακολουθούνται διεθνώς. Οι Ομολογίες αποτελούν το κύριο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας (περίπου 61% του ενεργητικού). Ως εκ τούτου, τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη κουπονιών από τις Ομολογίες.

Η είσπραξη αυτή εξαρτάται από το ποσό των συνολικών εσόδων των Εκδοτών, τα οποία θα επιστραφούν, μεταξύ άλλων, στην Εταιρεία, ως ομολογιούχος, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Προτεραιότητας Πληρωμών, βάσει του οποίου οι πληρωμές κουπονιών των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας ιεραρχούνται σε σύγκριση με τις αποπληρωμές κεφαλαίου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει γεγονός επιτάχυνσης (όπως περιγράφεται στην Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου).

Δεδομένου ότι για το 1ο εξάμηνο του 2023 εφαρμόστηκε η σειρά προτεραιότητας προ της επιτάχυνσης, η Εταιρεία έχει λάβει κουπόνια €10,3 εκατ. σε σχέση με τις Ομολογίες που κατέχει. Περαιτέρω, έπειτα από τις 30 Ιούνιου 2023, η Εταιρεία εισέπραξε €5,3 εκατ. κουπόνια.

Τα έξοδα της Εταιρείας για την ίδια περίοδο αφορούν σε λειτουργικά και διαχειριστικά έξοδα όπως αμοιβές ορκωτών ελεγκτών, αμοιβές τρίτων για την παροχή νομικών, διοικητικών υπηρεσιών και αμοιβών για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την εξυπηρέτηση των μετόχων.

Στις 12 Ιουλίου 2023, κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) της Εταιρείας, οι μέτοχοι ενέκριναν την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €18 εκατ. με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από €0,0356 σε €0,0212.

Ως αποτέλεσμα της ως άνω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και σύμφωνα με τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις, το ποσό των €18 εκατ. θα διανεμηθεί στους μετόχους της Εταιρείας σε μετρητά, κατά €0,0144 ανά μετοχή. Η μείωση και επιστροφή κεφαλαίου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του 2023.

Η Εταιρεία θα προβεί σε ενημερώσεις της επενδυτικής κοινότητας αναφορικά με τις εξελίξεις και το χρονοδιάγραμμα της διανομής κεφαλαίου σε εύθετο χρόνο, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Agores, Metoxes, Stocks, Xrimatistiria, Markets
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Phoenix Vega Mezz: ΓΣ για επιστροφή κεφαλαίου 0,0128 ευρώ ανά μετοχή

Ανάμεσα στα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι μεταξύ άλλων η έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και η έγκριση της αμοιβής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Xrimatistirio, Markets, Stocks, Metoxes
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Phoenix Vega: Με ταμείο 14,4 εκατ. ευρώ το 2023, έρχεται νέα διανομή

Η εταιρεία ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του 2023 και γνωστοποίησε την πρόθεσή της να προχωρήσει σε νέα διανομή μετρητών στους μετόχους της το 2024. Κατά τον Φεβρουάριο 2024 εισέπραξε πρόσθετα έσοδα €4,5 εκατ. από κουπόνια.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Phoenix Vega Mezz: Πρόταση στη ΓΣ για διανομή μετρητών στους μετόχους

Η προβλεπόμενη διανομή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2022, με την επιφύλαξη των εγκρίσεων της ΕΓΣ και των ισχυουσών κανονιστικών και εταιρικών απαιτήσεων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Phoenix Vega Mezz: Στα 4,3 εκατ. ευρώ τα έσοδα για το γ' τρίμηνο

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται από την είσπραξη τόκων από τις ομολογίες των χαρτοφυλακίων Phoenix και Vega. Σε σωρευτική βάση από την ίδρυσή της, εμφανίζει έσοδα 5,1 εκατ. και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 4,8 εκατ.