Φώτο: Shutterstock

Προαιρετική η υποβολή του εντύπου αυτοαξιολόγησης για τα μέτρα κορονοϊού

Υποχρεωτική, ωστόσο, είναι η τήρηση από τον εργοδότη των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

Διευκρινίσεις σχετικά με το έντυπο αυτοαξιολόγησης για τα μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας και την πρόληψη διάδοσης του κορονοϊού κατά την άρση των περιοριστικών μέτρων εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Το Έντυπο αυτοαξιολόγησης συνιστά αποκλειστικά και μόνο εργαλείο διευκόλυνσης των επιχειρήσεων με σκοπό τον εντοπισμό, εκτίμηση και αξιολόγηση του ειδικού κινδύνου που συνδέεται με τη διάδοση του κορονοϊού SARS-COV-2, καθώς και τη λήψη των συναφών μέτρων πρόληψης για την ολοκληρωμένη προστασία των εργαζομένων.

2. Η συμπλήρωση του Εντύπου αυτοαξιολόγησης δεν είναι υποχρεωτική. Αν κι εφόσον συμπληρωθεί δεν είναι υποχρεωτική η κατάθεσή του προς έγκριση ή κοινοποίηση σε καμία Δημόσια υπηρεσία.

3. Υποχρεωτική, σε κάθε περίπτωση, είναι η τήρηση από τον εργοδότη των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ