ΓΔ: 878.34 -0.10% Τζίρος: 47.48 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

«Blue Prototype»: Επιταχυντής νέων ιδεών τεχνολογικής βάσης για τη θαλάσσια οικονομία

Σήμερα ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2019 για το β' κύκλο της πρωτοβουλίας Prototype.

«Blue Prototype» ή επιταχυντής νέων ιδεών τεχνολογικής βάσης για τη θαλάσσια οικονομία: Πρόκειται για τον β' κύκλο της πρωτοβουλίας Prototype (που ξεκίνησε δειλά το 2016 από το ΤΕΕ), η οποία σε αυτόν τον κύκλο εστιάζει στη θαλάσσια οικονομία. Σήμερα ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Απευθύνεται σε επιστήμονες, ερευνητές και επαγγελματίες, που καλούνται να συνεργασθούν, να συγκροτήσουν ομάδες και να γεννήσουν καινοτόμες ιδέες στον τομέα της θαλάσσιας οικονομίας (και συγκεκριμένα στους τομείς θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, θαλάσσιας βιοτεχνολογίας, θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού, θαλασσίων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας, θαλάσσιας επιτήρησης).

Καινοτόμες ιδέες που οραματίζονται να γίνουν πράξη, να παράγουν διεθνώς ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς -όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός- «μέσα από την καινοτομία μπορούν να έρθουν επενδύσεις, παραγωγή νέου πλούτου με ανταγωνιστικότητα και εντέλει άνοδος του ΑΕΠ και πραγματική ανάπτυξη για τη χώρα». Τα παραπάνω σημείωσε ο κ. Στασινός στην κοινή συνέντευξη Τύπου των τριών εταίρων του προγράμματος, που αποτελούν το ΤΕΕ, το ΕΛΚΕΘΕ ως επιστημονικός συνεργάτης και η Περιφέρεια Αττικής, ως προωθητικός μηχανισμός επιχειρήσεων και προϊόντων τους.

Κίνητρο εξόδου σε δικαιούχους νέων ιδεών για την ανάπτυξη της χώρας και την ανακοπή τoυ Brain Drain

Γιατί, όμως, έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη για επιταχύνσεις και επιταχυντές σήμερα; Διότι, όπως σημειώθηκε στη συνέντευξη Τύπου, κατεξοχήν σήμερα οι ιδέες εξελίσσονται στον κυβερνοχώρο, όπου επικρατούν πεδία νέων ταχυτήτων, ασύλληπτων με συμβατικούς όρους. Η πρωτοβουλία Prototype, λοιπόν, φιλοδοξεί να δώσει το πρώτο κίνητρο εξόδου σε μια διαρκώς επιταχυνόμενη πορεία, σε δικαιούχους νέων ιδεών. Επιδιώκει να λειτουργήσει ως ασπίδα μη αποκλεισμού, μη πρόωρης, άκαιρης απαξίωσης στα πεδία νέων ταχυτήτων. Υπό αυτούς τους όρους, το πρόγραμμα, από σήμερα, 26 Νοεμβρίου, και μέχρι τα μέσα Μαίου 2020, επιδιώκει να δημιουργήσει δυο διεθνείς, ελληνικές ομάδες, που θα δράσουν με όρους διεθνούς εξέλιξης, διεθνών, πολύ υψηλών ταχυτήτων.

Γ. Πατούλης: Προτεραιότητά μας είναι να επενδύσουμε στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας

Οι ομάδες που θα διακριθούν θα έχουν την αμέριστη στήριξη της Περιφέρειας Αττικής, για την προώθηση και την προβολή των ιδεών τους, σημείωσε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης. Σημείωσε ότι για την Περιφέρεια συνιστά απόλυτη προτεραιότητα η επένδυση στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας και γι΄ αυτό η Περιφέρεια υποστηρίζει με θέρμη την πρωτοβουλία «Βlue Prototype».

 Όπως σημείωσε σχετικά με το πρόγραμμα, στην 1η φάση θα επιλεγούν οι συμμετέχοντες και θα σχηματισθούν οι ομάδες, στη 2η φάση οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε μια σειρά από εργαστήρια σε θέματα στρατηγικών δημιουργίας αξίας στο πεδίο της θαλάσσιας οικονομίας και στην 3η φάση, τον Μάϊο 2020, δυο από τις ομάδες που θα διακριθούν με βάση τη βαθμολογία τους, θα συμμετάσχουν στη διεθνή, δημόσια επίδειξη του προγράμματος Mistral.

Σπ. Μαυράκος: Η θάλασσα αποτελεί πηγή επιχερηματικών δραστηριοτήτων

Ο πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ, καθηγητής του ΕΜΠ, Σπύρος Μαυράκος, χαρακτήρισε ως εμβληματική την πρωτοβουλία των τριών εταίρων «Blue Prototype» και διευκρίνισε ότι το πρόγραμμα υλοποιείται, ως πιλοτική δράση, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράμματος MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth).

Στο πρόγραμμα, πρόσθεσε, συμμετέχουν οκτώ χώρες, δυο υπουργεία, πέντε clusters επιχειρήσεων, οκτώ περιφέρειες, τρία επιστημονικά ιδρύματα, ένα οικονομικό επιμελητήριο και μια πλατφόρμα επιτάχυνσης της επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Μαυράκος σημείωσε ότι το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση καλών πρακτικών στο θαλάσσιο περιβάλλον και ως σκοπό τη στήριξη νέων και νεοφυών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Μεσόγειο. Όπως διευκρίνισε, η θάλασσα -πέραν του αδιαμφισβήτητου γεγονότος ότι χρήζει προστασίας- αποτελεί και πηγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που μπορεί να αλλάξουν την πορεία της ανάπτυξης στους ιδιαίτερα ευαίσθητους, για την ελληνική οικονομία, τομείς που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον.

Συγχρόνως, όπως είπε, «προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα Μπλε Βιβλίο (Blue Book) που θα αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό με δεδομένα για τη θάλασσα της Μεσογείου, που μπορούν να αποτελέσουν επιταχυντές διεργασιών, μεταξύ φορέων από διαφορετικούς χώρους και ερευνητικά κέντρα».

Γ. Στασινός: Δικτυώνουμε το λαμπρό επιστημονικό δυναμικό με τις πολύ δυναμικές επιχειρήσεις, για να γίνουν πράξη διεθνώς ανταγωνιστικά καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, για την πραγματική ανάπτυξη της χώρας

«Ο ρόλος που φιλοδοξεί να παίξει το ΤΕΕ στα θέματα καινοτομίας είναι να γίνει καταλύτης επαφών, που φέρνουν πρόοδο και συνεργασίες» τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γ. Στασινός, αναφερόμενος στο πρόγραμμα Blue Prototype. Όπως είπε, το ΤΕΕ ξεκίνησε από το 2016, στο πλαίσιο του επιστημονικού του ρόλου, την προσπάθεια ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας με πολύ πρακτικά αποτελέσματα, δηλαδή με τη δημιουργία επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών. Προηγήθηκε ο 1ος κύκλος του Prototype by TEE and Attica Region, που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και startup επιχειρήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών την περίοδο 2017-2018. Έχει επίσης προηγηθεί η οριοθέτηση από το ΕΛΚΕΘΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών προκλήσεων με υψηλό δυναμικό καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία και εντοπίσθηκαν καλές πρακτικές που αξιοποιούν το δυναμικό αυτό.

«Είμαστε στην αρχή, ακόμη, ως χώρα στην Οικονομία της Θάλασσας, όσον αφορά στο κομμάτι της καινοτομίας» σημείωσε ο κ. Στασινός. «Έχουμε, όμως, πολύ δυναμικές επιχειρήσεις και εξαιρετικό επιστημονικό προσωπικό. Έχουμε, δηλαδή, κάθε δυνατότητα για συγκεκριμένα αποτελέσματα και πετυχημένα προϊόντα παγκοσμίως.

Φιλοδοξούμε να φέρουμε πιο κοντά το ερευνητικό δυναμικό και όσους έχουν ιδέες που μπορούν να γίνουν πράξεις, με έμπειρα στελέχη και επιχειρήσεις που ήδη διαπρέπουν και να τους δώσουμε την ευκαιρία να συνεργασθούν. Ουσιαστικά αυτός είναι και ο ρόλος που θέλουμε να παίξουμε στα ζητήματα καινοτομίας. Να γίνουμε ένας καταλύτης επαφών που φέρνουν πρόοδο και συνεργασίες».

Και συνέχισε: «Γι΄ αυτό έχουμε ονομάσει το Prototype "Τεχνο-δυκτιακό επιταχυντή". Δεν θέλουμε να είμαστε ένας διαγωνισμός καινοτομίας, όπως αυτοί που γίνονται συνήθως. Θέλουμε να καλλιεργήσουμε δεξιότητες και επαφές, που δεν υπάρχουν, σε ομάδες και ερευνητές, με την προοπτική να δώσουμε ευκαιρίες, τόσο στους ίδιους, όσο και στις επιχειρήσεις που θα συνεργασθούν. Στο ΤΕΕ πιστεύουμε βαθιά στην αξία της παραγωγής νέας γνώσης και στη δημιουργία νέων, ανταγωνιστικών σε όλο τον κόσμο, προϊόντων και υπηρεσιών, μέσα από τη γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια και στην αγορά.

Η χώρα διαθέτει το επιστημονικό, ερευνητικό και επαγγελματική δυναμικό για να πετύχει.

Έχουμε το επιστημονικό, ερευνητικό και επαγγελματικό δυναμικό και μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα από όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Πρέπει, όμως, να παλέψουμε, ώστε να αρθούν όσα εμπόδια υπάρχουν στην μεταξύ τους επικοινωνία, να δικτυώσουμε όσους μπορούν να φέρουν νέες ευκαιρίες. Μέσα από την καινοτομία μπορούν να έρθουν επενδύσεις, παραγωγή νέου πλούτου με ανταγωνιστικότητα και εντέλει άνοδο του ΑΕΠ και του εισοδήματος. Ουσιαστικά, πραγματική ανάπτυξη για τη χώρα».

Και κατέληξε: «Παίρνουμε συχνά πρωτοβουλίες για να δημιουργηθούν ευκαιρίες, ώστε οι νέοι άνθρωποι στη χώρα να βρίσκουν διέξοδο στη δημιουργικότητα και να καινοτομούν. Τα οφέλη είναι ουσιαστικά για την ελληνική εθνική οικονομία, για να μην χάνουμε πολύτιμους ανθρώπινους πόρους. Και αυτό το κάνουμε χωρίς πολλά λόγια, χωρίς βραβεία, με δουλειά και συνεργασίες για ουσιαστικό αποτέλεσμα, ώστε να έρθει η πραγματική ανάπτυξη στη χώρα και όχι η θεωρητική».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μέσω του gov.gr οι ανανεώσεις αδειών οδήγησης μέχρι τέλος του έτους

Όπως ανέφερε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης μέχρι τώρα στο gov.gr βρίσκονται 191 υπηρεσίες της Περιφέρειας και σύντομα αυτός ο αριθμός πρόκειται να αυξηθεί στις 300, διευκολύνοντας την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Junior-Achievement-Μαθητική Επιχειρηματικότητα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

JA Greece: Ξεκινά το πρόγραμμα για τη μαθητική επιχειρηματικότητα

Ο Οργανισμός ανταποκρίνεται έτσι στο μεγάλο ενδιαφέρον που δείχνουν οι εκπαιδευτικοί σε όλη την Ελλάδα για τα προγράμματα επιχειρηματικότητας, ψηφιακών δεξιοτήτων και επαγγελματικού προσανατολισμού.
Pyrkagia-kryoneri
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόταση να τρέξουν οι διαδικασίες για τους πυρόπληκτους οδηγούς

Με επιστολή που εστάλη στους αρμόδιους υπουργούς, η Περιφέρεια Αττικής προτείνει να υπάρξουν διαδικασίες ανάλογες με εκείνες που είχαν υπάρξει για τους πληγέντες των πυρκαγιών του 2018 για οριστική διαγραφή των οχημάτων.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ανοίγουν 5.000 θέσεις εργασίας στις Περιφέρειες, ποιους αφορά

Ο πρώτος κύκλος αιτήσεων που αφορά 3.000 θέσεις εργασίας ανοίγει στις 12 Ιουλίου και τελειώνει στις 12 Σεπτεμβρίου. Κάθε 4 μήνες θα ανοίγει νέος κύκλος για αιτήσεις μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της δράσης.