ΓΔ: 1477.69 -0.27% Τζίρος: 79.48 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Θετική πορεία αλλά και σημαντικές προκλήσεις για την οικονομία

Σύμφωνα με ανάλυση της Eurobank, τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή, πιθανή έξαρση του πληθωρισμού αλλά και καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Σχεδίου Ελλάδα 2.0, αποτελούν τις βασικές προκλήσεις.

Θετικές σε βραχυπρόθεσμο διάστημα είναι οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία, όμως, σε μακροπρόθεσμο εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετές προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, όπως τονίζει σε έκθεσή της η Eurobank

Σύμφωνα με τους αναλυτές της τράπεζας, καθοδικοί κίνδυνοι για το 2024 υφίστανται, όπως είναι μια πιθανή κλιμάκωση των εντάσεων στα πολεμικά μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, μια μεγαλύτερη του αναμενομένου παραμονή των επιτοκίων στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω μιας νέας έξαρσης του πληθωρισμού, μια μικρότερη του αναμενομένου ανάκαμψη των οικονομιών - σημαντικών εμπορικών εταίρων της Ελλάδος, μια πιθανή καθυστέρηση στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και πιθανές φυσικές καταστροφές.

Από την άλλη πλευρά, η αντιστροφή των παραπάνω παραγόντων, δηλαδή η γρηγορότερη του αναμενομένου αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων, του πληθωρισμού και των επιτοκίων, η υψηλότερη του αναμενομένου ανάκαμψη των οικονομιών - σημαντικών εμπορικών εταίρων της Ελλάδος, η γρηγορότερη και η αποτελεσματικότερη του αναμενομένου υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνιστούν ανοδικούς κινδύνους για το νέο έτος. Σε αυτούς προστίθεται και η πιθανή αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, στοιχείο που βελτιώνει τη φήμη και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας.

Τέλος, μακροπρόθεσμα οι προκλήσεις είναι σημαντικές και συνδέονται με τον τομέα της προσφοράς. Η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας αντιμετωπίζει περιορισμούς λόγω του δημογραφικού προβλήματος και της μείωσης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, λόγω των χαμηλών επενδύσεων (παρά την ανάκαμψη των τελευταίων ετών) και λόγω παραγόντων που σχετίζονται με τη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Οι εκτιμήσεις της αγοράς

Όπως σημειώνεται στην έκθεση έπειτα από τη βαθιά ύφεση το 2020 και την απότομη ανάκαμψη τη διετία 2021 - 2022, το πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) στην Ελλάδα συνέχισε να μεγεθύνεται το 2023, υπεραποδίδοντας έναντι της ευρωζώνης. Το εν λόγω ποιοτικό χαρακτηριστικό θα πρέπει να διατηρηθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έτσι ώστε η ελληνική οικονομία να καλύψει ένα μέρος της απόστασης που τη χωρίζει από την ευρωζώνη σε όρους κατά κεφαλήν πραγματικού προϊόντος. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), ο πραγματικός ρυθμός μεγέθυνσης στο 9μηνο Ιαν-Σεπ-23 διαμορφώθηκε στο 2,2% και ήταν ο έκτος υψηλότερος ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης.

 

Στις πέντε πρώτες θέσεις ήταν χώρες της Νοτίου Ευρώπης όπως η Μάλτα, η Ισπανία, η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Κροατία με επιδόσεις της τάξης του 6,5%, 2,6%, 2,5%, 2,3% και 2,3% αντίστοιχα (0,6% για την Ευρωζώνη), ενώ στις πέντε τελευταίες -με εξαίρεση το Λουξεμβούργο και την Ιρλανδία- ήταν χώρες της Βορείου και Κεντρικής Ευρώπης όπως η Εσθονία, η Λιθουανία, η Αυστρία, η Λετονία και η Φινλανδία με επιδόσεις της τάξης του -3,7%, -0,5%, -0,4%, -0,4% και -0,4% αντίστοιχα. Σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση της αγοράς, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ενισχύθηκε κατά 2,3% το 2023, ενώ για το 2024 προβλέπεται επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 2,0%.

Η προαναφερθείσα εκτίμηση για το 2024 είναι πιο συντηρητική από τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2,3%), του Κρατικού Προϋπολογισμού 2024 (2,9%) και της Τραπέζης της Ελλάδος (2,5%). Τέλος, για το σύνολο της 6ετίας 2023-2028 προβλέπεται σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση της αγοράς, μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης 2,1%, δηλαδή πάνω από τον δυνητικό ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας ο οποίος εκτιμάται στο 1,25% σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Στην περίπτωση που επαληθευτεί αυτό το σενάριο, το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2028 θα είναι ίσο με το 89,8% του επιπέδου που είχε το 2007, δηλαδή πριν ξε-σπάσει η κρίση χρέους. Τα προαναφερθέντα στοιχεία παρατίθενται στα Σχήματα 1.1 και 1.2. 


 
Η καθοδική τροχιά του ποσοστού ανεργίας που ξεκίνησε το 2014 συνεχίστηκε για δέκατο χρόνο στη σειρά το 2023 συμβάλλοντας στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και της κοινωνικής συνοχής. Εντούτοις, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι το δεύτερο υψηλότερο ανάμεσα στις χώρες της Ευρωζώνης (στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισπανία), κάτι που συνεπάγεται σπατάλη πόρων για την οικονομία. Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 10,8% του εργατικού δυναμικού στο 11-μηνο Ιαν-Νοε-23 (9,4% τον Νοε-23) από 12,4% το 2022. Παράλληλα, η απασχόληση ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 1,5% από 5,5% το 2022.

Όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1, η μέση εκτίμηση της αγοράς για το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα το 2023 διαμορφώνεται στο 11,1% (συντηρητική εκτίμηση βάσει των στοιχείων που έχουν δημοσιευτεί στο 11μηνο), ενώ για το 2024 προβλέπεται περαιτέρω συρρίκνωση στο 10,1%. Η εν λόγω πτωτική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, με το ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 8,2% του εργατικού δυναμικού το 2028. Σημαντική πρόκληση για την ελληνική οικονομία είναι η προβλεπόμενη μείωση του ποσοστού ανεργίας να συνοδευτεί και από συρρίκνωση του φυσικού ποσοστού ανεργίας έτσι ώστε να μην εμφανιστούν πληθωριστικές πιέσεις.


 
Σε ό,τι αφορά τον ρυθμό μεταβολής των τιμών, ο πληθωρισμός, μετά την πολύ μεγάλη αύξησή που σημείωσε το 2022 στο 9,3%, βρίσκεται σε φάση αποκλιμάκωσης, κυρίως λόγω της πτώσης των τιμών των ενεργειακών αγαθών. Παρά ταύτα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα εξακολουθεί να είναι υψηλός, επιβαρύνοντας τον προϋπολογισμό των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ετήσια μεταβολή του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στην Ελλάδα το 11μηνο Ιαν-Νοε-23 διαμορφώθηκε στο 4,2% (2,9% τον Νοε-23), ήτοι στο ίδιο επίπεδο με τη μέση εκτίμηση της αγοράς για το σύνολο του έτους. Για το 2024 εκτιμάται περαιτέρω αποκλιμάκωση στο 2,6%, με τον μέσο ετήσιο πληθωρισμό την 6ετία 2023-2028 να προβλέπεται στο 2,4%. Τέλος, σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση της αγοράς αναμένεται αποκλιμάκωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και του λόγου δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια (βλέπε Σχήματα 3.1 και 3.2). Για το πρώτο εκτιμάται συνολική βελτίωση κατά 6,5 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μέχρι το 2028 (από -10,3% το 2022 στο -3,8% το 2028), ενώ για το δεύτερο η αντίστοιχη βελτίωση εκτιμάται στις 36,6 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ (από 172,6% το 2022 στο 136,0% το 2028).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ellada, Greece, Oikonomia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε τροχιά πτώσης ο πληθωρισμός αλλά «φρενάρει» και η οικονομική ανάπτυξη

Τα συμπεράσματα της Eurobank από τις τελευταίες δημοσιεύσεις οικονομικών δεικτών. Η πτώση τιμών ενέργειας ρίχνει τον πληθωρισμό, ενώ η οικονομική δραστηριότητα υποχωρεί, όπως φαίνεται από τους δείκτες οικονομικής συγκυρίας και κλίματος.
GDP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρή ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο 2022 δείχνει ο τζίρος των επιχειρήσεων

Η πολύ μεγάλη αύξηση του τζίρου των επιχειρήσεων στο διάστημα Ιουλίου - Αυγούστου 2022 κατά 49,8% από 44,6% το δεύτερο τρίμηνο 2022 (μέσος όρος 3 μηνών) αποτελεί μια θετική ένδειξη για το ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου 2022, σημειώνει η Eurobank.
Oikonomia, Economy, Ellada, Greece
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurobank: Βασικό σενάριο ανάπτυξης 3%, δυσμενές με πτώση στο 1,4%

Στην έκθεση της τράπεζας τονίζεται «η ανάγκη ελέγχου του δημοσιονομικού ελλείμματος το 2022 και επιστροφής σε πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα το 2023, ώστε να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη των αγορών».
Plithorismos, Inflation, Plythorismos, Times, Trofima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε τροχιά υποχώρησης στο 2% το 2025 έχει μπει ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Μικρές οι πιθανότητες για στασιμοπληθωρισμό, εκτιμά η Alpha Bank. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης οι ρυθμοί αύξησης τιμών στις υπηρεσίες και στα τρόφιμα. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες αυξήσεις το πρώτο τρίμηνο 2024.
Oikonomia, Economy, Ellada
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πράσινο» από Δημοσιονομικό Συμβούλιο στους στόχους του Μεσοπρόθεσμου

Θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης το 2024 θα ξεπεράσει σημαντικά τον μέσο όρο της ΕΕ ενώ ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 2,6% τη φετινή χρονιά και θα αποκλιμακωθεί στο 2% το 2025.