ΓΔ: 1422.32 1.30% Τζίρος: 88.50 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Εξαιρετικός ο Ιανουάριος στον τουρισμό, άλμα αφίξεων από τις ΗΠΑ

Άγγιξαν τα 279 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις με αύξηση 27,1%, ενώ η κίνηση ενισχύθηκε 16% με περισσότερους από 737.000 επισκέπτες. Αύξηση 83% στις εισπράξεις από Γάλλους.

Με το... δεξί ξεκίνησε το 2024 για τον ελληνικό τουρισμό με ισχυρή άνοδο τόσο των αφίξεων όσο και των εισπράξεων σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 -το οποίο ήταν το νέο έτος - ρεκόρ για τον κλάδο- με αποτέλεσμα το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου να φθάσει στα 112,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή διπλάσιο από τα 54,6 εκατ. που ήταν τον Ιανουάριο του 2023 και 44 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2022. 

Ένα ακόμη θετικό στοιχείο είναι ότι καταγράφεται αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 9,7%, ενώ αναφορικά με τις εισπράξεις η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται από τη Γαλλία που φθάνει στο 83% και ακολουθούν οι ΗΠΑ με 63,6%. Στο επίπεδο των αφίξεων, οι ΗΠΑ ήταν αυτές που ξεχώρισαν, σχεδόν χωρίς αντίπαλο, με την αύξηση να εκτινάσσεται στο 260,2%. 

Βάσει των στοιχείων που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος: 

  • Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 112,6 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2024.
  • Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 27,1% τον Ιανουάριο του 2024. 
  • Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 16,0% τον Ιανουάριο του 2024.

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιανουάριο του 2024 εμφάνισε πλεόνασμα 112,6 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 54,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Ειδικότερα, αύξηση κατά 27,1% κατέγραψαν τον Ιανουάριο του 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 278,3 εκατ. ευρώ, έναντι 219,0 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023, ενώ αύξηση κατά 0,7% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιανουάριος 2024: 165,7 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2023: 164,4 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 16,0% όσο και στη μέση δαπάνη ανά ταξίδι, που αυξήθηκε κατά 9,7%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 4,2% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 25,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Ιανουάριο του 2024, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 27,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 63,3% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 149,0 εκατ. ευρώ, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 1,0% (Ιανουάριος 2024: 126,5 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2023: 125,2 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 49,6% (Ιανουάριος 2024: 115,5 εκατ. ευρώ, Ιανουάριος 2023: 77,2 εκατ. ευρώ), καθώς επίσης και της αύξησης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 138,8%, στα 33,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 34,7% και διαμορφώθηκαν στα 29,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 83,0% και διαμορφώθηκαν στα 20,0 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 8,1% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 20,0 εκατ. ευρώ, καθώς και οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, που αυξήθηκαν κατά 63,6% και διαμορφώθηκαν στα 23,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, δεν σημειώθηκαν εισπράξεις από τη Ρωσία.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση τον Ιανουάριο του 2024 διαμορφώθηκε σε 737,3 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 16,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 11,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2023 και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 24,8%. Η αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε τόσο από την άνοδο της ταξιδιωτικής κίνησης από χώρες της ΕΕ-27 κατά 24,9% όσο και από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 8,3%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 254,7 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 21,2%, ενώ άνοδο εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 34,4%, σε 112,8 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 8,6% και διαμορφώθηκε σε 70,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 35,4% και διαμορφώθηκε σε 42,6 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 39,2% και διαμορφώθηκε σε 36,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ διαμορφώθηκε σε 54,6 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 260,2%. Τέλος, δεν σημειώθηκε ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών (σε εκατ. ευρώ) και βασικά ταξιδιωτικά μεγέθη

 Ιανουάριος
 20222023(%) Μεταβολή 2023/20222024 (%) Μεταβολή 2024/2023
Εισπράξεις 130,4219,067,9278,327,1
Πληρωμές 86,4164,490,3165,70,7
Ισοζύγιο ταξιδιωτικών υπηρεσιών 44,054,623,9112,6106,4
      
Καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες:     
   - Ποσοστό συμμετοχής ως προς το  ισοζύγιο αγαθών (%)-1,4-2,2 -4,2 
   - Ποσοστό συμμετοχής ως προς το ισοζύγιο υπηρεσιών  (%)13,218,9 25,8 
      
Μέση δαπάνη ανά ταξίδι μη κατοίκων στην Ελλάδα (σε ευρώ) 381,6340,6-10,7373,79,7

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά προέλευση ταξιδιωτών (σε εκατ. ευρώ)

 Ιανουάριος
Προέλευση20222023

(%)

Μεταβολή 2023/2022

2024

(%)

Μεταβολή 2024/2023

Χώρες ΕΕ-2776,991,318,7149,063,3
Χώρες ζώνης ευρώ 61,577,225,6115,549,6
εκ των οποίων:     
Γαλλία4,511,0143,820,083,0
Γερμανία19,721,59,529,034,7
Χώρες ΕΕ-27 εκτός ζώνης ευρώ 15,414,0-8,933,5138,8
Χώρες εκτός της ΕΕ-2753,4125,2134,6126,51,0
εκ των οποίων:     
Ηνωμένο Βασίλειο13,618,535,920,08,1
ΗΠΑ7,414,191,023,163,6
Ρωσία1,20,6-46,60,0-100,0
Σύνολο Έρευνας Συνόρων130,3216,566,2275,527,3
Κρουαζιέρες 0,22,51.287,52,810,0
ΣΥΝΟΛΟ130,4219,067,9278,327,1

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση ανά προέλευση ταξιδιωτών (σε χιλ. ταξιδιώτες) 

 Ιανουάριος
Προέλευση20222023(%) Μεταβολή 2023/20222024(%) Μεταβολή 2024/2023
Χώρες ΕΕ-27197,5294,248,9367,524,9
Χώρες ζώνης ευρώ 149,5210,240,6254,721,2
εκ των οποίων:     
Γαλλία15,831,598,942,635,4
Γερμανία54,264,619,270,28,6
Χώρες ΕΕ-27 εκτός ζώνης ευρώ 48,084,075,0112,834,4
Χώρες εκτός της ΕΕ-27143,9341,3137,2369,88,3
εκ των οποίων:     
Ηνωμένο Βασίλειο33,459,578,236,2-39,2
ΗΠΑ10,815,240,854,6260,2
Ρωσία2,21,2-45,30,0-
ΣΥΝΟΛΟ341,4635,586,1737,316,0

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ