ΓΔ: 1450.68 -1.42% Τζίρος: 62.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:41:30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Πτώση άνω του 10% για τις εξαγωγές τον Φεβρουάριο, «κράτησε» ο τουρισμός

Στα 3,2 δισ. ευρώ αυξήθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τον Φεβρουάριο, ενώ για το α' δίμηνο του έτους εμφάνισε οριακή υποχώρηση και έφθασε στα 1,5 δισ. ευρώ.

Ήπια πτωτική κίνηση ακολούθησε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο α' δίμηνο του έτους, με στήριξη από τον τουρισμό, ενώ αρνητική ήταν η εικόνα του για τον Φεβρουάριο, καθώς καταγράφηκε σημαντική ενίσχυσή του σε ετήσια βάση. 

Βάσει των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, το έλλειμμα υποχώρησε στο α' δίμηνο στα 1,5 δισ. ευρώ, ενώ τον Φεβρουάριο υπήρξε διεύρυνσή του στα 3,2 δισ. ευρώ από 1,4 δισ. που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 2023. 

Ο τουρισμός συνέχισε στο α' δίμηνο την πολύ καλή του πορεία καθώς οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 20,7% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 24,5%.

Παράλληλα τον Φεβρουάριο αρνητική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι καταγράφηκε πτώση άνω του 10% για τις εξαγωγές, ενώ υπήρξε αύξηση που ξεπέρασε το 5% για τις εισαγωγές. 

Πιο αναλυτικά και βάσει των στοιχείων της ΤτΕ: 

Το Φεβρουάριο του 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 1,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 3,2 δισ. ευρώ.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών διευρύνθηκε, καθώς καταγράφηκε μείωση των εξαγωγών, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 10,3% (10,7% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,7% (9,4% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν οριακή μείωση κατά 0,7% (3,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν κατά 10,7% (11,8% σε σταθερές τιμές).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών κατέγραψε μικρή αύξηση, με βελτίωση όλων των επιμέρους ισοζυγίων. Σε σχέση με το Φεβρουάριο του 2023, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 26% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 22,2%.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2023, αντανακλώντας αφενός τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα και αφετέρου την αύξηση των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων εμφάνισε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον Φεβρουάριο του 2023, ως αποτέλεσμα της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 41,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2023 και διαμορφώθηκε σε 1,5 δισ. ευρώ. Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε, λόγω της μείωσης των εξαγωγών και της αύξησης των εισαγωγών. Σε τρέχουσες τιμές, οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 10,3% (17,6% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,1% (1,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση κατά 4,5%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές αύξηση κατά 5,9% (14,5% και 1,4% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και του ισοζυγίου μεταφορών. Σε σχέση με το πρώτο δίμηνο του 2023, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 20,7% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 24,5%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε σημαντικά έναντι της περιόδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων για λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε την ίδια περίοδο, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2023, κυρίως λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Το Φεβρουάριο του 2024, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2023, και διαμορφώθηκε σε 149,5 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας την καταγραφή καθαρών πληρωμών έναντι καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας και τη μείωση των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, το ισοζύγιο κεφαλαίων εμφάνισε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος το πρώτο δίμηνο του 2023,και διαμορφώθηκε σε 316,4 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Το Φεβρουάριο του 2024, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) αυξήθηκε σημαντικά σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 και διαμορφώθηκε σε 3,3 δισ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2023, και διαμορφώθηκε σε 1,8 δισ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Το Φεβρουάριο του 2024, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, στις απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καταγράφηκαν καθαρές ροές ύψους 41,1 εκατ. ευρώ και στις υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καθαρές ροές ύψους 480,5 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά σχεδόν εξ ολοκλήρου την αύξηση κατά 986 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην άνοδο κατά 3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. 

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της μείωσης κατά 997 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 661 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 1,1 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 661 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν, έως ένα βαθμό, από τη μείωση κατά 1,4 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2024, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, στις απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού καταγράφηκαν ροές ύψους 284,5 εκατ. ευρώ και στις υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, καταγράφηκαν ροές ύψους 856,1 εκατ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην άνοδο κατά 1,3 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την άνοδο κατά 5 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη 
κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 2,6 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και, σε μικρότερο βαθμό, στη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,3 δισ. ευρώ). Η μείωση των υποχρεώσεών τους συνδέεται κυρίως με τη μείωση κατά 4,2 δισ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και, σε μικρότερο βαθμό, με τη μείωση κατά 1,7 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους και με τη στατιστική προσαρμογή σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 1,3 δισ. ευρώ).

Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2024, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 12,4 δισ. ευρώ, έναντι 11,8 δισ. ευρώ στο τέλος Φεβρουαρίου του 2023.

  Ιανουάριος-Φεβρουάριος
  202220232024
IΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ  )-4.594,7-1.499,9-1.458,3
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Α +  I.B)-5.931,3-4.104,3-4.982,5
     
Ι.AΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 -  I.Α.2)-6.492,7-4.744,7-5.795,2
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων-2.322,3-1.138,5-1.373,1
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα-4.170,4-3.606,2-4.422,1
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων-26,710,6-35,9
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία-6.465,9-4.755,2-5.759,3
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και πλοία-4.143,7-3.616,8-4.386,1
I.A.1Εξαγωγές  αγαθών6.981,08.755,37.851,1
 Καύσιμα1.815,72.953,42.311,1
 Πλοία (πωλήσεις)14,964,716,2
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία5.150,35.737,25.523,8
I.A.2Εισαγωγές  αγαθών13.473,613.500,013.646,3
 Καύσιμα4.138,04.091,93.684,2
 Πλοία (αγορές)41,654,252,1
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία9.294,09.353,99.910,0
     
Ι.ΒΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 -  I.Β.2)561,4640,3812,7
I.B.1Εισπράξεις 4.390,74.878,65.306,6
 Ταξιδιωτικό263,7457,5569,7
 Μεταφορές3.173,83.247,33.322,2
 Λοιπές υπηρεσίες953,21.173,71.414,6
I.B.2Πληρωμές 3.829,44.238,34.493,9
 Ταξιδιωτικό164,8286,8339,8
 Μεταφορές2.657,12.845,92.898,1
 Λοιπές υπηρεσίες1.007,41.105,51.256,0
     
Ι.ΓΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 -  I.Γ.2)1.122,71.028,8134,4
I.Γ.1Εισπράξεις 2.075,02.721,52.383,9
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)41,435,637,2
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)497,7954,81.363,5
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα1.535,91.731,1983,2
I.Γ.2Πληρωμές 952,31.692,72.249,5
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)227,3220,2221,9
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)633,61.397,91.944,4
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα91,474,683,3
     
Ι.ΔΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Δ.1 - I.Δ.2)213,91.575,73.389,8
I.Δ.1Εισπράξεις 950,62.271,54.155,7
 Γενική κυβέρνηση512,01.350,0399,1
 Λοιποί τομείς438,7921,53.756,6
I.Δ.2Πληρωμές 736,7695,9766,0
 Γενική κυβέρνηση517,9422,7471,8
 Λοιποί τομείς218,8273,1294,2
     
ΙΙΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (II.1 - II.2)-194,21.718,5-316,4
II.1Εισπράξεις 108,81.745,898,5
 Γενική κυβέρνηση94,81.451,788,2
 Λοιποί τομείς14,0294,110,2
II.2Πληρωμές 303,027,3414,8
 Γενική κυβέρνηση1,41,11,1
 Λοιποί τομείς301,526,2413,8
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ι + ΙΙ)-4.788,9218,6-1.774,7
     
ΙIIΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ( ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ )-3.551,5914,2-1.079,7
     
ΙII.ΑΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-1.788,9-491,1-571,6
    Απαιτήσεις133,1183,5284,5
    Υποχρεώσεις1.922,0674,6856,1
ΙII.ΒΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ *3.435,81.826,7-3.655,6
    Απαιτήσεις5.438,13.131,61.552,8
    Υποχρεώσεις2.002,41.304,95.208,4
ΙII.ΓΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-5.060,0-904,73.146,0
    Απαιτήσεις-1.957,328,1-4.030,5
    Υποχρεώσεις3.102,7932,9-7.176,5
         (Δάνεια γενικής κυβέρνησης)101,5421,1-1.423,0
     
III.ΔΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * *-138,4483,31,5
     
IVΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ - III + IV=0)1.237,4695,6695,0
     
 ΥΨΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * *   
     
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Xrimata, Money, Metrita, Cash, Evro, Euro
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βουτιά» 40,4% του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών χάρη στον τουρισμό

Στα 8,7 δισ. υποχώρησε το έλλειμμα για το 10μηνο του έτους, με τις αφίξεις τουριστών να ενισχύονται κατά 17% και τις εισπράξεις να αυξάνονται κατά 14,7% σε ετήσια βάση. Εκ νέου πτώση των εξαγωγών.