ΓΔ: 1273.48 0.25% Τζίρος: 70.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Xrimata, Money, Metrita, Cash, Metrita
Πηγή: Shutterstock

Άγγιξαν το επίπεδο των 18 δισ. ευρώ οι τουριστικές εισπράξεις στο 9μηνο

Πτώση στα 4,6 δισ. ευρώ, από 7,3 δισ., για το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις ήταν 11% υψηλότερες σε σύγκριση με το 2019.

Σε τροχιά υποχώρησης κινήθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών τόσο τον Σεπτέμβριο όσο και στο 9μηνο, με τη στήριξη να προέρχεται, για μία ακόμη φορά, από τον τομέα των υπηρεσιών και κυρίως αυτόν του τουρισμού. 

Για το 9μηνο το έλλειμμα υποχώρησε στα 4,6 δισ. ευρώ από 7,3 δισ. που ήταν στο αντίστοιχο διάστημα του 2022, ενώ οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 15,2% φθάνοντας στο επίπεδο των 17,9 δισ. ευρώ, και οι αφίξεις ξένων ταξιδιωτών ενισχύθηκαν κατά 17,3%, 

Πιο αναλυτικά και βάσει των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος: 

  • Τον Σεπτέμβριο του 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, κυρίως λόγω της βελτίωσης στο ισοζύγιο αγαθών και, σε μικρότερο βαθμό, στα ισοζύγια υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε.
  • Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2022, λόγω της βελτίωσης των ισοζυγίων αγαθών, υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία ως ένα βαθμό αντισταθμίστηκε από την επιδείνωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων. 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε περίπου κατά το ήμισυ σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 404,3 εκατ. ευρώ.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 10,3% σε τρέχουσες τιμές ( 10,1% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 16,3% σε τρέχουσες τιμές (-7,5% σε σταθερές τιμές).

Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση κατά 10,1% σε τρέχουσες τιμές (-12,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 3,7% σε τρέχουσες τιμές (-3,3% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και, σε μικρότερο βαθμό, των ισοζυγίων μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 12,7% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 14,6% σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2022.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2022, κυρίως λόγω της καταγραφής σημαντικών καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων μειώθηκε, σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2022, λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των καθαρών πληρωμών στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας. 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 4,6 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 7,3 δισεκ. ευρώ.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Οι εξαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 6,2% σε τρέχουσες τιμές (-2,2% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν μείωση κατά 10,8% σε τρέχουσες τιμές (-3,8% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν οριακή αύξηση κατά 0,2%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μείωση κατά 2,3% ( 4,4% και -4,0% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Η βελτίωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 17,3% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων επιδεινώθηκε έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, που αντισταθμίστηκε ως ένα βαθμό από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων αυξήθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022, λόγω της καταγραφής καθαρών εισπράξεων έναντι καθαρών πληρωμών στον τομέα της γενικής κυβέρνησης και, σε μικρότερο βαθμό, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και διαμορφώθηκε σε 48,5 εκατ. ευρώ, λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας. Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 2,0 δισεκ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στους λοιπούς, εκτός της γενικής κυβέρνησης, τομείς της οικονομίας.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε και διαμορφώθηκε σε 355,9 εκατ. ευρώ.  Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 5,2 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Σεπτέμβριο του 2023, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν αύξηση κατά 220,7 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 361,8 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά σχεδόν εξ ολοκλήρου την αύξηση κατά 1,5 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η μείωση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 787,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. 

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, λόγω της αύξησης κατά 650,6 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, αλλά και της στατιστικής προσαρμογής που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 591,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση κατά 189,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 2,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και δευτερευόντως τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 591,0 εκατ. ευρώ), οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε κάποιο βαθμό από τη μείωση κατά 156,6 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους. 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2023, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 840,6 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 3,9 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην άνοδο κατά 7,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 4,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια, που αντισταθμίστηκε μερικώς από τη μείωση κατά 359,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ελληνικές μετοχές. 

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη μείωση κατά 5,0 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό, η οποία αντισταθμίστηκε μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 3,7 δισεκ. ευρώ) και, σε μικρότερο βαθμό, από την αύξηση κατά 476,2 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους συνδέεται με τη στατιστική προσαρμογή σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 3,7 δισεκ. ευρώ), η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους και, σε μικρότερο βαθμό, από τη μείωση κατά 387,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET).

Στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2023, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 11,8 δισεκ. ευρώ, έναντι 11,1 δισεκ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2022. 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (εκατ. ευρώ) 

  Ιανουάριος-Σεπτέμβριος
  202120222023
IΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ  )-6.103,2-11.897,7-7.251,3
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Α +  I.B)-7.742,5-11.653,3-4.898,2
     
Ι.AΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 -  I.Α.2)-18.009,0-28.734,8-23.807,4
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων-3.455,2-9.015,2-5.198,6
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα-14.553,8-19.719,6-18.608,8
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων-34,4-107,4-63,8
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία-17.974,6-28.627,4-23.743,5
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και πλοία-14.519,4-19.612,2-18.545,0
I.A.1Εξαγωγές  αγαθών28.194,239.850,137.361,5
 Καύσιμα7.107,513.013,210.479,4
 Πλοία (πωλήσεις)76,983,5162,9
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία21.009,826.753,526.719,2
I.A.2Εισαγωγές  αγαθών46.203,168.584,961.168,9
 Καύσιμα10.562,622.028,415.678,0
 Πλοία (αγορές)111,3190,8226,7
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία35.529,246.365,745.264,2
     
Ι.ΒΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 -  I.Β.2)10.266,517.081,518.909,1
I.B.1Εισπράξεις 26.167,637.532,438.996,2
 Ταξιδιωτικό8.751,415.559,817.919,4
 Μεταφορές13.266,117.266,915.571,1
 Λοιπές υπηρεσίες4.150,14.705,75.505,7
I.B.2Πληρωμές 15.901,120.450,920.087,1
 Ταξιδιωτικό722,21.423,31.848,5
 Μεταφορές10.656,414.084,313.109,8
 Λοιπές υπηρεσίες4.522,54.943,45.128,8
     
Ι.ΓΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 -  I.Γ.2)654,5-275,5-3.397,2
I.Γ.1Εισπράξεις 5.282,55.888,67.385,4
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)152,6167,3157,8
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)2.206,43.013,84.271,4
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα2.923,52.707,52.956,2
I.Γ.2Πληρωμές 4.628,06.164,110.782,6
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)951,41.119,5991,6
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)3.277,24.492,99.391,3
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα399,4551,7399,7
     
Ι.ΔΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Δ.1 - I.Δ.2)984,831,11.044,2
I.Δ.1Εισπράξεις 3.840,83.677,04.131,7
 Γενική κυβέρνηση2.768,92.387,52.367,4
 Λοιποί τομείς1.071,91.289,51.764,3
I.Δ.2Πληρωμές 2.856,03.645,93.087,5
 Γενική κυβέρνηση1.747,22.441,81.723,4
 Λοιποί τομείς1.108,81.204,11.364,1
     
ΙΙΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (II.1 - II.2)3.209,02.518,22.001,8
II.1Εισπράξεις 3.931,13.000,92.395,0
 Γενική κυβέρνηση3.436,32.041,11.878,3
 Λοιποί τομείς494,7959,8516,6
II.2Πληρωμές 722,0482,7393,1
 Γενική κυβέρνηση3,65,45,3
 Λοιποί τομείς718,5477,3387,8
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ι + ΙΙ)-2.894,2-9.379,5-5.249,5
     
ΙIIΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ( ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ )-2.140,5-7.235,8-2.874,7
     
ΙII.ΑΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-3.239,0-4.963,8-3.009,4
    Απαιτήσεις952,61.376,6840,6
    Υποχρεώσεις4.191,66.340,43.850,0
ΙII.ΒΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ *14.265,310.114,22.747,1
    Απαιτήσεις18.567,610.742,96.723,1
    Υποχρεώσεις4.302,3628,73.976,0
ΙII.ΓΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-15.661,3-10.071,5-2.826,6
    Απαιτήσεις3.594,7-1.491,4-815,8
    Υποχρεώσεις19.255,98.580,12.010,8
         (Δάνεια γενικής κυβέρνησης)-360,0-2.036,4-194,3
     
III.ΔΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * *2.494,4-2.314,7214,3
     
IVΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ - III + IV=0)753,62.143,72.374,8
     
 ΥΨΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * *   
     

 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Xrimata, Money, Metrita, Cash, Metrita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 17,5 δισ. «σκαρφάλωσε» το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 11μηνο

Παρέμεινε σε πολύ καλά επίπεδα ο τουριστικός τομέας, με τις εισπράξεις να φθάνουν στο 97,2% των αντίστοιχων του 2019. Μεγάλη αύξηση εξαγωγών, με τις εισαγωγές, όμως, να ενισχύονται με ταχύτερο ρυθμό.
Xrimata, Money, Metrita, Cash, Metrita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη το έλλειμμα του ισοζυγίου παρά το άλμα στα έσοδα από τουρισμό

Οι ανατιμήσεις σε βασικές εισαγωγές και πρωτίστως στα καύσιμα ανέβασαν το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στα 10,8 δισ. το 9μηνο, παρότι τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 78%.
xrimata, euro, money, cash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τρύπα» πάνω από 10 δισ. στο ισοζύγιο παρά τα ρεκόρ του τουρισμού

Στα 10,2 δισ. αυξήθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών στο 8μηνο, δηλαδή κατά 33%. Στα 17 δισ. το έλλειμμα στα αγαθά χωρίς καύσιμα. Εκτίναξη 92% στα έσοδα από τον τουρισμό που ανήλθαν σε 12,7 δισ. ευρώ.