ΓΔ: 1280.11 0.39% Τζίρος: 65.55 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Xrimata, Money, Metrita, Cash, Metrita
Πηγή: Shutterstock

Ο τουρισμός οδήγησε σε μείωση το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών το 7μηνο

Το έλλειμμα υποχώρησε στα 7 δισ. ευρώ, με τις αφίξεις τουριστών να αυξάνονται 21,9% και τις εισπράξεις κατά 20,2% σε σύγκριση με το 2022. Στη μείωση συνέβαλε και η υποχώρηση των εισαγωγών.

Η καλή πορεία του τουρισμού με τις αφίξεις να ενισχύονται 21,9% και τις εισπράξεις κατά 20,2% σε ετήσια βάση, αλλά και τη μεγαλύτερη υποχώρηση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών, οδήγησαν σε μείωση του ελλείμματος κατά 3,6 δισ. του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών το οποίο διαμορφώθηκε στα 7 δισ. ευρώ, βάσει των στοιχείων που έδωσε στη δημοσιότητα η ΤτΕ. 

Σύμφωνα με την τράπεζα:

  • Τον Ιούλιο του 2023, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, λόγω της επιδείνωσης στα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, ενώ τα ισοζύγια αγαθών και υπηρεσιών βελτιώθηκαν.
  • Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2022, λόγω της βελτίωσης των ισοζυγίων αγαθών, υπηρεσιών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία ως ένα βαθμό αντισταθμίστηκε από την επιδείνωση του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων. 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Τον Ιούλιο του 2023, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε μείωση κατά 135,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 827,5 εκατ. ευρώ.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 14,4% σε τρέχουσες τιμές ( 5,4% σε σταθερές τιμές) και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 14,8% σε τρέχουσες τιμές (-4,4% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν μείωση κατά 5,4% σε τρέχουσες τιμές (-7,1% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα μειώθηκαν κατά 1,1% (-1,9% σε σταθερές τιμές).

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και, σε μικρότερο βαθμό, του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, ενώ τo ισοζύγιο μεταφορών επιδεινώθηκε. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 15,8% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15,1% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2022.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου πρωτογενών εισοδημάτων σχεδόν διπλασιάστηκε σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022, κυρίως λόγω της αύξησης των πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη. Το ισοζύγιο δευτερογενών εισοδημάτων κατέγραψε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος τον Ιούλιο του 2022, λόγω της καταγραφής καθαρών πληρωμών, έναντι καθαρών εισπράξεων, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.  

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε κατά 3,6 δισεκ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 7,0 δισεκ. ευρώ.

Η μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών έναντι των εξαγωγών. Οι εξαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 2,9% σε τρέχουσες τιμές (αύξηση 1,3% σε σταθερές τιμές), ενώ οι εισαγωγές κατέγραψαν μείωση κατά 8,3%            (-2,2% σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, σε τρέχουσες τιμές οι εξαγωγές αγαθών χωρίς καύσιμα παρουσίασαν αύξηση κατά 3,5%, ενώ οι αντίστοιχες εισαγωγές μείωση κατά 1,4% ( 1,9% και -3,7% σε σταθερές τιμές αντίστοιχα).

Η βελτίωση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως του ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την επιδείνωση του ισοζυγίου μεταφορών. Οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 21,9% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 20,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα, έναντι πλεονάσματος την αντίστοιχη περίοδο του 2022, λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη, που αντισταθμίστηκε ως ένα βαθμό από την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από λοιπά πρωτογενή εισοδήματα. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022, λόγω της αύξησης των καθαρών εισπράξεων κυρίως στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, στον τομέα των λοιπών, εκτός γενικής κυβέρνησης, τομέων.

Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Τον Ιούλιο του 2023, το ισοζύγιο κεφαλαίων κατέγραψε μικρό έλλειμμα 39,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος τον αντίστοιχο μήνα του 2022, κυρίως λόγω της μείωσης των εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.  Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, το πλεόνασμα του ισοζυγίου κεφαλαίων μειώθηκε σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 1,9 δισεκ. ευρώ, λόγω της μείωσης των καθαρών εισπράξεων στον τομέα της γενικής κυβέρνησης.

Συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων

Τον Ιούλιο του 2023, το πλεόνασμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων (το οποίο αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας για χρηματοδότηση από το εξωτερικό) μειώθηκε και διαμορφώθηκε σε 787,7 εκατ. ευρώ. Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, το έλλειμμα του συνολικού ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και κεφαλαίων μειώθηκε σημαντικά σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και διαμορφώθηκε σε 5,2 δισεκ. ευρώ.

Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών

Τον Ιούλιο του 2023, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού κατέγραψαν μείωση κατά 373,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αυξήθηκαν κατά 599,7 εκατ. ευρώ, χωρίς αξιοσημείωτες συναλλαγές.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά σχεδόν εξ ολοκλήρου τη μείωση κατά 675,0 εκατ. ευρώ των τοποθετήσεών τους σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 2,2 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. 

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων καταγράφηκε μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, κυρίως λόγω της μείωσης κατά 1,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και, σε μικρότερο βαθμό, της μείωσης κατά 127,9 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 650,0 εκατ. ευρώ). Η μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως τη μείωση κατά 5,6 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET) και δευτερευόντως τη μείωση κατά 481,0 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν σε κάποιο βαθμό από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 650,0 εκατ. ευρώ). 

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2023, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν αύξηση κατά 318,0 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντιστοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, κατέγραψαν αύξηση κατά 2,6 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η αύξηση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στην άνοδο κατά 5,1 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του εξωτερικού. Η αύξηση των υποχρεώσεών τους αντανακλά κυρίως την αύξηση κατά 5,3 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ελληνικά ομόλογα και έντοκα γραμμάτια. 

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού οφείλεται στη μείωση κατά 4,4 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό και, σε μικρότερο βαθμό, στη μείωση κατά 342,4 εκατ. ευρώ της χορήγησης δανείων σε μη κατοίκους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αντισταθμίστηκαν μερικώς από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 2,4 δισεκ. ευρώ). Η μείωση των υποχρεώσεών τους αντανακλά τη μείωση κατά 1,7 δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε καταθέσεις και repos στην Ελλάδα (περιλαμβάνεται και ο λογαριασμός TARGET), καθώς και τη μείωση κατά 776,8 εκατ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεών τους προς μη κατοίκους, οι οποίες αντισταθμίστηκαν στο μεγαλύτερο βαθμό από τη στατιστική προσαρμογή που συνδέεται με την έκδοση τραπεζογραμματίων (κατά 2,4 δισεκ. ευρώ).

Στο τέλος Ιουλίου του 2023, τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 12,2 δισεκ. ευρώ, έναντι 11,0 δισεκ. ευρώ στο τέλος Ιουλίου του 2022. 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (εκατ. ευρώ) 

  Ιανουάριος-Ιούλιος
  202120222023
IΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ  )-7.208,6-10.597,8-7.030,5
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Α +  I.B)-8.621,4-11.523,0-7.037,4
     
Ι.AΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 -  I.Α.2)-13.279,3-21.421,5-17.980,4
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων-2.442,3-6.367,2-4.161,9
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα-10.837,0-15.054,3-13.818,5
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων-31,4-83,5-46,4
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία-13.247,9-21.338,0-17.934,0
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και πλοία-10.805,7-14.970,7-13.772,1
I.A.1Εξαγωγές  αγαθών21.756,530.426,629.543,6
 Καύσιμα5.299,59.619,88.010,2
 Πλοία (πωλήσεις)63,672,5150,2
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία16.393,420.734,321.383,1
I.A.2Εισαγωγές  αγαθών35.035,951.848,147.524,0
 Καύσιμα7.741,815.987,012.172,2
 Πλοία (αγορές)95,0156,0196,6
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία27.199,035.705,135.155,2
     
Ι.ΒΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 -  I.Β.2)4.657,99.898,510.943,1
I.B.1Εισπράξεις 16.323,325.456,826.331,9
 Ταξιδιωτικό3.481,98.584,610.321,1
 Μεταφορές9.568,713.340,411.878,5
 Λοιπές υπηρεσίες3.272,73.531,74.132,3
I.B.2Πληρωμές 11.665,315.558,215.388,8
 Ταξιδιωτικό454,51.062,81.379,6
 Μεταφορές7.679,510.827,310.142,6
 Λοιπές υπηρεσίες3.531,33.668,23.866,6
     
Ι.ΓΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 -  I.Γ.2)1.115,6521,6-1.375,4
I.Γ.1Εισπράξεις 4.559,24.148,45.659,6
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)113,6132,0123,2
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)1.823,11.694,62.947,0
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα2.622,52.321,72.589,4
I.Γ.2Πληρωμές 3.443,63.626,87.035,0
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)727,2872,1769,6
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)2.383,22.283,05.933,6
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα333,2471,7331,9
     
Ι.ΔΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Δ.1 - I.Δ.2)297,2403,61.382,3
I.Δ.1Εισπράξεις 2.486,23.297,93.761,6
 Γενική κυβέρνηση1.621,92.258,92.239,1
 Λοιποί τομείς864,31.039,01.522,5
I.Δ.2Πληρωμές 2.188,92.894,32.379,3
 Γενική κυβέρνηση1.372,01.988,31.339,1
 Λοιποί τομείς817,0906,01.040,2
     
ΙΙΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (II.1 - II.2)665,91.962,61.851,7
II.1Εισπράξεις 1.309,02.422,12.149,4
 Γενική κυβέρνηση1.045,31.897,01.640,3
 Λοιποί τομείς263,6525,1509,1
II.2Πληρωμές 643,0459,5297,6
 Γενική κυβέρνηση2,64,24,1
 Λοιποί τομείς640,4455,3293,5
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ι + ΙΙ)-6.542,6-8.635,3-5.178,7
     
ΙIIΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ( ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ )-5.324,7-7.368,0-3.750,9
     
ΙII.ΑΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-2.672,8-3.414,8-2.275,8
    Απαιτήσεις737,91.127,2318,0
    Υποχρεώσεις3.410,64.541,92.593,8
ΙII.ΒΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ *11.905,18.207,847,6
    Απαιτήσεις14.801,410.472,95.131,5
    Υποχρεώσεις2.896,32.265,25.083,9
ΙII.ΓΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-14.168,3-9.688,9-2.266,7
    Απαιτήσεις2.450,2-1.893,8-2.371,4
    Υποχρεώσεις16.618,57.795,1-104,8
         (Δάνεια γενικής κυβέρνησης)-1.423,1-1.615,6135,5
     
III.ΔΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * *-388,8-2.472,1743,9
     
IVΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ - III + IV=0)1.217,91.267,31.427,8
     
 ΥΨΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * *   
     

 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (εκατ. ευρώ)  

  Ιούλιος
  202120222023
IΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ( Ι.Α + Ι.Β + Ι.Γ + Ι.Δ  )415,1962,7827,5
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Α +  I.B)114,0729,81.679,0
     
Ι.AΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ ( I.Α.1 -  I.Α.2)-2.352,9-3.099,2-2.621,1
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  καυσίμων-672,3-1.161,0-567,3
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα-1.680,7-1.938,3-2.053,9
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ  πλοίων-1,3-21,6-26,9
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς πλοία-2.351,6-3.077,6-2.594,3
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΑΘΩΝ χωρίς καύσιμα και πλοία-1.679,4-1.916,6-2.027,0
I.A.1Εξαγωγές  αγαθών3.489,74.876,64.175,3
 Καύσιμα803,01.631,01.104,0
 Πλοία (πωλήσεις)9,911,610,3
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία2.676,73.234,13.061,1
I.A.2Εισαγωγές  αγαθών5.842,67.975,96.796,5
 Καύσιμα1.475,22.791,91.671,2
 Πλοία (αγορές)11,233,237,2
 Αγαθά χωρίς καύσιμα και πλοία4.356,15.150,75.088,1
     
Ι.ΒΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( I.Β.1 -  I.Β.2)2.467,03.829,14.300,2
I.B.1Εισπράξεις 4.640,06.235,26.549,2
 Ταξιδιωτικό2.288,03.601,74.146,2
 Μεταφορές1.691,12.011,71.718,1
 Λοιπές υπηρεσίες660,9621,9685,0
I.B.2Πληρωμές 2.173,02.406,12.249,0
 Ταξιδιωτικό129,1192,1261,4
 Μεταφορές1.477,01.619,41.393,4
 Λοιπές υπηρεσίες566,8594,7594,2
     
Ι.ΓΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Γ.1 -  I.Γ.2)-368,3-331,5-658,6
I.Γ.1Εισπράξεις 465,5450,2701,9
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)16,519,515,9
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)307,6302,1594,2
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα141,3128,591,8
I.Γ.2Πληρωμές 833,7781,71.360,5
 Από εργασία (αμοιβές,μισθοί)108,0129,9108,0
 Από επενδύσεις (τόκοι,μερίσματα,κέρδη)705,9618,11.216,4
 Λοιπά πρωτογενή εισοδήματα19,933,736,1
     
Ι.ΔΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ (I.Δ.1 - I.Δ.2)669,3564,4-193,0
I.Δ.1Εισπράξεις 915,5914,8169,5
 Γενική κυβέρνηση794,8790,530,6
 Λοιποί τομείς120,7124,3138,9
I.Δ.2Πληρωμές 246,2350,4362,5
 Γενική κυβέρνηση112,6190,9204,5
 Λοιποί τομείς133,6159,5158,0
     
ΙΙΙΣΟΖΥΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (II.1 - II.2)-48,4475,7-39,8
II.1Εισπράξεις 28,8490,813,9
 Γενική κυβέρνηση19,9382,08,4
 Λοιποί τομείς8,9108,85,5
II.2Πληρωμές 77,215,153,7
 Γενική κυβέρνηση0,40,60,6
 Λοιποί τομείς76,814,553,2
     
 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ( Ι + ΙΙ)366,71.438,4787,7
     
ΙIIΙΣΟΖΥΓΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  ( ΙII.Α+III.Β+ΙII.Γ+III.Δ )539,21.198,41.064,3
     
ΙII.ΑΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-505,2776,9-972,8
    Απαιτήσεις-48,2731,3-373,1
    Υποχρεώσεις457,1-45,6599,7
ΙII.ΒΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ *2.024,71.640,9-2.764,8
    Απαιτήσεις1.654,7397,9-655,8
    Υποχρεώσεις-370,1-1.243,02.109,0
ΙII.ΓΛΟΙΠΕΣ  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ *-1.040,3-1.170,24.666,1
    Απαιτήσεις680,8-48,3-755,9
    Υποχρεώσεις1.721,11.121,9-5.422,0
         (Δάνεια γενικής κυβέρνησης)-152,3-153,8-111,3
     
III.ΔΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * *60,0-49,3135,8
     
IVΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ( Ι + ΙΙ - III + IV=0)172,5-240,0276,6
     
 ΥΨΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ * * *9.39310.96212.203
     
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Xrimata, Money, Metrita, Cash, Metrita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 17,5 δισ. «σκαρφάλωσε» το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 11μηνο

Παρέμεινε σε πολύ καλά επίπεδα ο τουριστικός τομέας, με τις εισπράξεις να φθάνουν στο 97,2% των αντίστοιχων του 2019. Μεγάλη αύξηση εξαγωγών, με τις εισαγωγές, όμως, να ενισχύονται με ταχύτερο ρυθμό.
Xrimata, Money, Metrita, Cash, Metrita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα ύψη το έλλειμμα του ισοζυγίου παρά το άλμα στα έσοδα από τουρισμό

Οι ανατιμήσεις σε βασικές εισαγωγές και πρωτίστως στα καύσιμα ανέβασαν το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στα 10,8 δισ. το 9μηνο, παρότι τα έσοδα από τον τουρισμό αυξήθηκαν κατά 78%.
xrimata, euro, money, cash
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τρύπα» πάνω από 10 δισ. στο ισοζύγιο παρά τα ρεκόρ του τουρισμού

Στα 10,2 δισ. αυξήθηκε το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών στο 8μηνο, δηλαδή κατά 33%. Στα 17 δισ. το έλλειμμα στα αγαθά χωρίς καύσιμα. Εκτίναξη 92% στα έσοδα από τον τουρισμό που ανήλθαν σε 12,7 δισ. ευρώ.