ΓΔ: 1406.91 -2.19% Τζίρος: 127.40 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Στοιχεία και από ξένες τράπεζες θα παίρνει η ΑΑΔΕ για φορολογικό έλεγχο

Οι 73+17 παρεμβάσεις που ενσωματώνει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2024. Εντατικοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, ευρεία χρήση ψηφιακών εργαλείων και υλοποίηση εμβληματικών έργων.

Δίχτυα σε ελληνικές και ξένες τράπεζες για συναλλαγές Ελλήνων φορολογουμένων, ηλεκτρονικά μπλόκα στη φοροδιαφυγή που συντελείται με την απόκρυψη εισοδημάτων, αδήλωτων ακινήτων και άλλες δραστηριότητες επιχειρεί να βάλει η ΑΑΔΕ, με την υλοποίηση εντός του έτους 90 έργων και δράσεων.

Πρόκειται για 73 έργα και 17 δράσεις που υλοποιούνται από τις αρχές του 2024 μέχρι και τον Δεκέμβριο, οι οποίες ενσωματώνονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το τρέχον έτος και σκοπό έχουν να αλλάξουν ριζικά την εκόνα της εφορίας, καθώς και τη διαδικασία διεξαγωγής όλων των φορολογικών ελέγχων.

Όπως σημειώνει η ΑΑΔΕ, στόχος είναι η εντατικοποίηση των φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων σε συνδυασμό με την ευρεία χρήση ψηφιακών εργαλείων και την υλοποίηση εμβληματικών έργων. Η διασύνδεση POS -Ταμειακών, το ψηφιακό δελτίο αποστολής, η πιλοτική εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου, το νέο πληροφοριακό σύστημα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας (BANCAPP), η υποχρεωτικότητα του myDATA, το ΕΛΕΓΧΟΣlive, το σύστημα αξιοποίησης δεδομένων εισροών-εκροών στα καύσιμα και το πληροφοριακό σύστημα Κέντρου λήψης σημάτων, που θα αξιοποιείται από την Αίθουσα Επιχειρήσεων θα συμβάλλουν στην περιστολή της φοροδιαφυγής και συνεπώς στη μείωση του φορολογικού κενού και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

Σε ότι αφορά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η φορολογική αρχή τονίζει ότι θα προχωρήσει στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του ελεγκτικού πλαισίου το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθς δράσεις:

  • Την ίδρυση κέντρου ειδικών δυνάμεων φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων και ερευνών. Αυτή η ειδικά σχεδιασμένη δομή θα χρησιμεύσει ως κεντρικός κόμβος συντονισμού, ενισχύοντας τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα μεταξύ των εξειδικευμένων ελεγκτικών δυνάμεων, επεμβαίνοντας στοχευμένα σε πραγματικό χρόνο στο πεδίο.
  • Τη δημιουργία μονάδας μαζικών ψηφιακών διασταυρώσεων, που θα διαθέτει καινοτόμα εργαλεία όπως ανάλυση μεγάλων δεδομένων, συγκριτική αξιολόγηση, διαδικτυακές έρευνες και έλεγχοι ψηφιακών συστημάτων τιμολόγησης.
  • Τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων ελέγχου μέσω της υιοθέτησης καινοτόμων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive μέσω tablet, στοχεύοντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επιτόπιων ελέγχων.
  • Την ενεργοποίηση συστήματος Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (BANCAPP -Bank Account Nexus Crosscheck Application).
  • Την αξιοποίηση διαφοράς POS - eSend / myDATA για τη χρήση 2023 στο πλαίσιο διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων διαπίστωσης της εκπλήρωσης φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων.
  • Το μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).
  • Τη διασύνδεση της βάσης δεδομένων ακινήτων της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιο.
  • Τον έλεγχο των συναλλαγών Ελλήνων μέσω ξένων τραπεζών, με την λήψη στοιχείων από τους φορείς άλλων κρατών.

Η λίστα των 73 έργων της ΑΑΔΕ

Τα 73 έργα που έχει δρομολογήσει για το 2024 η ΑΑΔΕ και οι χρόνοι ολοκλήρωσής τους είναι τα ακόλουθα:

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

1

Οριστικοποίηση Πλαισίου και Διαδικασίας Ψηφιακών Κοινοποιήσεων

04/2024

3

Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής -Επέκταση σε κλάδους της αγοράς και ανάπτυξη λειτουργικοτήτων για την παρακολούθηση της διακίνησης

12/2024

4

Μητρώο Παροχών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων

10/2024

5

Δημιουργία υποδομής και εφαρμογών για την τήρηση και την παρακολούθηση των μέσων ηλεκτρονικών πληρωμών (Μητρώο POS)

06/2024

6

Ανάπτυξη εφαρμογής Ψηφιακού Πελατολογίου για κλάδους επιτηδευματιών

09/2024

7

Ψηφιακός έλεγχος πινακίδων κυκλοφορίας για τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

09/2024

8

Ανάπτυξη εφαρμογής για την ψηφιακή αποδοχή καταλογιστικής πράξης που εκδόθηκε κατόπιν ελέγχου ή απόφασης της ΔΕΔ

08/2024

9

Καταγραφή και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων ελέγχου των ΥΕΔΔΕ, στο CMT ELENXIS των ΥΕΔΔΕ

06/2024

16

Ψηφιοποίηση α) της διαδικασίας υποβολής του δελτίου κίνησης (transit log),
β) της έκδοσης του δελτίου κίνησης (transit log)

α)07/2024
β)12/2024

20

Σύστημα ελέγχου και έγκαιρης ειδοποίησης για απώλεια ρυθμίσεων

06/2024

23

Ψηφιοποίηση της βεβαίωσης οφειλής

03/2024

24

Αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) - Λοιπά ΝΠ και Οντότητες

09/2024

26

Διακοπή εργασιών επιχείρησης (ΦΠ-ΝΠ)

04/2024

27

Μεταβολές ΦΠ μη επιτηδευματίες- χωρίς διαλειτουργικότητες

09/2024

28

Ταυτοποίηση επωνυμικών στοιχείων με αρχείο Ελληνικής Αστυνομίας

05/2024

29

Δυνατότητα ενημέρωσης του Μητρώου με τους κληρονόμους αποβιωσάντων και διαδικασία για υποβολή εκκρεμών δηλώσεων

06/2024

30

Μεταβολή εργασιών νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που δεν δύναται να ολοκληρωθεί μέσω της Ψηφιακής Πύλης myAADE (καταστατικές αλλαγές όπως εκπροσώπηση, μέλη, κλπ.)

10/2024

31

Επιλογή ΚΑΔ κατά την έναρξη ή μεταβολή επιχείρησης

09/2024

32

Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου

09/2024

33

Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τις εξουσιοδοτήσεις

06/2024

34

Βεβαιώσεις Μητρώου με ενσωμάτωση QR Code (Ιστορικό)

04/2024

35

Πλατφόρμα φορολογικής κατοικίας

12/2024

36

Ποιοτική Βελτίωση στη Βάση Δεδομένων του Μητρώου Φορολογουμένων: α) Διόρθωση ασυμφωνιών στη βάση Μητρώου Φορολογουμένων, β) Εκκαθάριση Μητρώου Φορολογουμένων από ανενεργές επιχειρήσεις Φυσικών Προσώπων, γ) Εκκαθάριση Μητρώου Φορολογουμένων από ανενεργές επιχειρήσεις Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων

12/2024

38

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής για υποβολή εργολαβικών (αρ. 19 Ν. 820/78)

05/2024

39

Έκδοση τιμολογίου και δελτίου αποστολής από κινητό (myDATAapp)

09/2024

40

Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ)

09/2024

41

Διασύνδεση της βάσης δεδομένων ακινήτων της ΑΑΔΕ με το Κτηματολόγιο

09/2024

42

Ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής για την έκδοση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ για θανόντες μέσω myProperty από συμβολαιογράφο

05/2024

43

Επέκταση της εφαρμογής ψηφιακής υποβολής δηλώσεων Φόρου Δωρεάς/ Γονικής Παροχής για τροποποιητικές δηλώσεις

06/2024

45

Εκτύπωση των φύλλων υπολογισμού αξίας ακινήτων για δηλώσεις που υποβάλλονται στο myProperty.

11/2024

46

Αυτόματη συμπλήρωση Ε9 σε δωρεές και γονικές παροχές ακινήτων μέσω του myProperty

07/2024

47

Επέκταση και αναβάθμιση ψηφιακής εφαρμογής ΦΜΑ και δωρεών/γονικών παροχών για λοιπές κατηγορίες δηλώσεων

12/2024

48

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής ηλεκτρονικού βιβλίου καταχώρησης συγκριτικών στοιχείων από τις ΔΟΥ

06/2024

49

Ηλεκτρονική Υποβολή Δηλώσεων Ρευστών Διαθεσίμων και εξαγωγή Στατιστικών Στοιχείων

12/2024

50

Πρόσβαση των Τελωνειακών Αρχών στο webservice του ΕΦΚΑ για ψηφιακά αιτήματα και εγκρίσεις παραλαβής οχημάτων από αναπήρους

10/2024

51

Ψηφιοποίηση διαδικασίας για τη χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας σε αναπήρους

10/2024

56

Δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή δήλωσης και καταβολής φόρου πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975

05/2024

57

Δημιουργία ψηφιακής εφαρμογής για την υποβολή δηλώσεων καταβολής τέλους εκμετάλλευσης ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων με βάση τις διατάξεις του αρ. 57 του ν. 4646/2019

09/2024

58

Δημιουργία πλατφόρμας υποβολής δηλώσεων ψηφιακού τέλους συναλλαγών

12/2024

59

Ενσωμάτωση της Οδηγίας ΕΕ 2020/285 σχετικά με την αναμόρφωση του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων

12/2024

73

Αυτοματοποίηση της έκδοσης πράξεων επιβολής προστίμου κατά την υποβολή δηλώσεων α) ΦΠΑ/Παρακρατούμενοι/ΝΠ, β) Ε1

α) 07/2024, β) 10/2024

Η λίστα των 17 δράσεων της ΑΑΔΕ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

1

Έλεγχος συμμόρφωσης προβλεπόμενου αριθμού καταχώρησης ακινήτου (ΑΜΑ) στη βάση του πρωτοκόλλου συνεργασίας της ΑΑΔΕ με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (φορολογικό έτος 2023)

12/2024

2

Εντοπισμός αδήλωτων εισοδημάτων από βραχυχρόνιες μισθώσεις φυσικών προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα σχετική με τουριστικά καταλύματα, στο πλαίσιο του άρθρου 15 παρ. 3α του ν.4174/2013 (για τα φορολογικά έτη 2020-2021)

10/2025

3

Ανάπτυξη και υλοποίηση στατιστικής μεθοδολογίας και αναλυτικών μεθόδων για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών

12/2024

4

Ενέργειες παροχής στοιχείων από ιδρύματα υπηρεσιών πληρωμών αλλοδαπής για συναλλαγές κατοίκων Ελλάδας

10/2024

5

Διενέργεια διασταύρωσης δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων με στοιχεία εσόδων από συναλλαγές τους με την πλατφόρμα Booking για το φορολογικό έτος 2022

11/2024

6

Δημιουργία πλατφόρμας αμφισβήτησης τεκμηρίων επιτηδευματιών βάσει του ν. 5073/2023

04/2024

8

Εντοπισμός αδήλωτων αγοροπωλησιών ακινήτων έτους 2018

12/2024

9

Αξιοποίηση δεδομένων myDATA για μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ για το έτος 2022

12/2024

10

Υλοποίηση των απαιτήσεων που προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4738/2020 (Α’ 207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», αναφορικά με τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών»

09/2024

11

Έκδοση πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος χωρίς την υποβολή δήλωσης

06/2024

12

Ενημέρωση ανά 3μηνο των κληρονόμων αποβιωσάντων ως προς τις υποχρεώσεις τους

09/2024

13

Καταχώρηση στοιχείων θανόντων στο myProperty (μεταφορά από χειρόγραφο βιβλίο)

04/2024

14

Υλοποίηση των προδιαγραφών για την εφαρμογή καταχώρησης, επεξεργασίας, ελέγχου, έγκρισης και παρακολούθησης των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις των 5Α, 5Β και 5Γ του ΚΦΕ

12/2024

15

Ενέργειες για την εισαγωγή προγραμμάτων διαμόρφωσης της φορολογικής συνείδησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

06/2024

16

Διεξαγωγή έρευνας και μέτρηση αντίληψης για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην ΑΑΔΕ, μέσω του καθορισμού σχετικού δείκτη, κατά α) την έναρξη και β) λήξη των δράσεων της Στρατηγικής για την καταπολέμηση της Διαφθοράς.

α) 06/2024, β) 06/2026

17

Διεξαγωγή ετήσιας έρευνας για την ικανοποίηση φορολογουμένων: α) έναρξη ενεργειών έρευνας β) ολοκλήρωση

α) 05/2024, β) 12/2024

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο - σοκ από την Εφορία για κρυφές τραπεζικές καταθέσεις

Σε υπόθεση - κλειδί που κρίθηκε από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών βρέθηκαν σε φορολογούμενο αδικαιολόγητες καταθέσεις 6,33 εκατ. ευρώ και ουσιαστικά... δημεύτηκαν, καθώς επιβλήθηκαν φόροι και πρόστιμα 6,28 εκατ. ευρώ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διασταυρώσεις παντού από την ΑΑΔΕ: Από καταθέσεις μέχρι επιδοτήσεις

Ποιες είναι οι 11 κατηγορίες διασταυρώσεων. Βασικό εργαλείο οι τραπεζικές καταθέσεις. Στο στόχαστρο και ΦΠΑ, ΦΜΥ, αγροτικές επιδοτήσεις και αναδρομικά μισθών και συντάξεων από εσωτερικό και εξωτερικό.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε ποιους θα καταλογίζεται φόρος πριν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους

Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στην έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου. Πριν εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής δήλωσης θα καταλογίζεται φόρος σε υπόπτους για φοροδιαφυγή.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Υπό παρακολούθηση όλα τα εμβάσματα: Στο στόχαστρο οι απάτες με ΦΠΑ

Οι τράπεζες θα αποστέλλουν στις φορολογικές αρχές ανά τρίμηνο στοιχεία για τους αποστολείς και τους παραλήπτες εμβασμάτων. Στόχος οι απάτες ΦΠΑ τύπου καρουζέλ που κοστίζουν δισεκατομμύρια στον προϋπολογισμό.