Φώτο: ΑΠΕ

Με απόφαση της ΤτΕ ανοίγει ο δρόμος για δάνεια με κρατικές εγγυήσεις

Δεν υπάρχει καμία διαφορά κινδύνου μεταξύ των ανοιγμάτων των τραπεζών έναντι της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και των ανοιγμάτων έναντι του ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την απόφαση του Γ. Στουρνάρα.

Μια από τις τελευταίες, αλλά κρίσιμες «λεπτομέρειες», ώστε να αρχίσει να «τρέχει» μέσα στο β' δεκαπενθήμερο του μήνα το πρόγραμμα για παροχή δανείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ρυθμίζεται με απόφαση του διοικητή τη Τράπεζας της Ελλάδος, με την οποία ξεκαθαρίζεται ότι οι εγγυήσεις που θα προσφέρει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ισοδυναμούν με εγγυήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικότερα, τα ανοίγματα των πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ θα αντιμετωπίζονται ως ανοίγματα έναντι της κεντρικής κυβέρνησης, όπως ορίζει απόφαση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.  Κατά συνέπεια ουδεμία διαφορά κινδύνου υφίσταται μεταξύ των ανοιγμάτων έναντι της ΕΑΤ και των ανοιγμάτων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου.
 
Η απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στηρίζεται στο γεγονός ότι η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε., σύμφωνα με το σημείο 8 της παραγράφου 1, άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) με αριθμό 575/2013, είναι οντότητα του Δημοσίου Τομέα.

Σημειώνεται ότι με εγγυήσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ύψους 2 δισ. ευρώ, σχεδιάζεται να χορηγηθούν από τις τράπεζες δάνεια 7 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί στις αρχές Απριλίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ενέκρινε καθεστώς ενισχύσεων ύψους 2 δισ. ευρώ για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της έξαρσης του κορονοϊού.

Όπως έχει δηλώσει η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού: «Το ελληνικό καθεστώς ύψους 2 δισ. ευρώ που εγκρίναμε σήμερα επιτρέπει τη χορήγηση εγγυήσεων δανείων για κεφάλαια κίνησης τα οποία θα βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης και να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους σ' αυτούς τους δύσκολους καιρούς».

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί μέσω της έκδοσης εγγυήσεων από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα («ΕΑΤ») σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Με βάση το μέτρο θα χορηγούνται μερικές εγγυήσεις για επιλέξιμα δάνεια για κεφάλαια κίνησης που χορηγούνται από ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Το καθεστώς είναι ανοικτό σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις εξαιρουμένων των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, όπως οι τράπεζες, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υδατοκαλλιέργειας, της γεωργίας και σε τομείς που δεν είναι επιλέξιμοι από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επιτρέπει τη χορήγηση εγγυήσεων δανείων για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε κεφάλαια κίνησης.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το ελληνικό μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, καλύπτει εγγυήσεις δανείων για κεφάλαια κίνησης με περιορισμένη διάρκεια και ύψος. Επίσης, περιορίζει τον κίνδυνο που αναλαμβάνει το κράτος σε 80 % κατά μέγιστο. Ο κίνδυνος αυτός μειώνεται περαιτέρω με τον περιορισμό της έκθεσης του κράτους στο 40 % του όγκου των δανείων που χορηγεί ένας ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα της στήριξης υπό ευνοϊκούς όρους. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το μέτρο περιλαμβάνει επίσης ελάχιστες αμοιβές και διασφαλίσεις για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χορήγηση των ενισχύσεων από τις τράπεζες στους δικαιούχους που τις έχουν ανάγκη.

Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τζεντιλόνι: Οι μεταρρυθμίσεις κλειδί για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 

Η Ελλάδα θα πρέπει να επικεντρώσει την επενδυτική της δραστηριότητα σε κλάδους που έχει συγκριτικό πλεονέκτημα από τον αγροτοδιατροφικό έως και την ενέργεια, τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Βύθιση» -87% προκάλεσε η πανδημία στην κερδοφορία των τραπεζών

Δεδομένη η αύξηση των «κόκκινων» δανείων λόγω της πανδημίας. Απαραίτητη μια γρήγορη λύση ώστε οι τράπεζες να αξιοποιήσουν καλύτερα τα μέτρα ρευστότητας για τη χρηματοδότηση της οικονομίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τράπεζες: Περισσότερα από 17 δισ. ευρώ ρευστότητα στην οικονομία το 2020

Τις δράσεις που υλοποίησαν οι τράπεζες για την ενίσχυση της ρευστότητας και την ανακούφιση των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών από τις επιπτώσεις της πανδημίας υπογραμμίζει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νομικό «κουβάρι» με αφορμή την πτώχευση της «Ελευθεροτυπίας»

Η αλλαγή του νόμου το 2015 για την σειρά κατανομής ποσών πλειστηριασμού προς τις ομάδες πιστωτών έχει δημιουργήσει σοβαρή νομική εμπλοκή με αφορμή την υπόθεση της Ελευθεροτυπίας. Λύση του ζητήματος από τον Άρειο Πάγο ζητούν οι τράπεζες.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύντομα στη Βουλή το νέο πλαίσιο για τον πτωχευτικό κώδικα

Το νέο πλαίσιο θα προβλέπει ρυθμίσεις για απαλλαγή από χρέη, αφερεγγυότητα προσώπων, ρυθμίσεις οφειλών για προστασία πρώτης κατοικίας, εξωδικαστικό συμβιβασμό και συνολικά διευθέτηση οφειλών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες.