ΓΔ: 1466.73 -0.91% Τζίρος: 74.61 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
TMEDE

Μεγάλη αύξηση κεφαλαίων και εγγυητικών από το ΤΜΕΔΕ

Το Ταμείο των Μηχανικών βελτίωσε τα οικονομικά του στοιχεία στη χρήση του 2018 μετά και την εισφορά περιουσίας από τον ΕΦΚΑ. Σημαντική ανάπτυξη εργασιών στην έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Ξεπέρασαν τα 108 εκατ. ευρώ τα κεφάλαια του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων έργων στη χρήση του 2018, αυξημένα κατά 54%, μετά τις εισφορές περιουσίας από τον ΕΦΚΑ, ενώ το ΤΜΕΔΕ πέτυχε μεγάλη αύξηση, σχεδόν κατά 16%, στην έκδοση εγγυητικών επιστολών σε μικρές και μεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές εταιρείες και σε μηχανικούς.

Το ΤΜΕΔΕ δημιουργήθηκε μετά τη μεταφορά του κλάδου συντάξεων του παλιού ΤΣΜΕΔΕ στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και το 2018 ολοκλήρωσε τη δεύτερη χρήση του και εξέδωσε ετήσια έκθεση οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, η οποία εγκρίθηκε από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές χωρίς επιφυλάξεις.

Κύρια δραστηριότητα του Ταμείου είναι η έκδοση εγγυητικών επιστολών. Το ΤΜΕΔΕ εντός του 2018 αύξησε κατά 15,8% την έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, εκτός των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής. Οι εγγυητικές επιστολές αφορούν μικρές και μεσαίες εργοληπτικές και μελετητικές εταιρείες, φυσικά πρόσωπα μηχανικούς ή/και εργολήπτες δημοσίων έργων, ενώ τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες και λήφθηκαν όλες οι πρόσθετες εξασφαλίσεις, που το Ταμείο έχει θέσει για τη χορήγησή τους, με σκοπό τον περιορισμό του κινδύνου.

Η δεύτερη οικονομική χρήση λειτουργίας του ΤΜΕΔΕ από 1/1/2018 έως 31/12/2018, απεικονίζει τη συνεχιζόμενη ανοδική πορεία με διεύρυνση του κύκλου εργασιών του και με επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων.

Μάλιστα, από την 1η Αυγούστου, το ΤΜΕΔΕ προσφέρει για πρώτη φορά εξειδικευμένες ασφαλιστικές καλύψεις, προσαρμοσμένες στους ειδικούς κινδύνους των τεχνικών επαγγελμάτων, διευρύνοντας τις ανταποδοτικές δράσεις για τα Ενεργά Μέλη του, με το νέο Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα, που δημιούργησε και το οποίο εδράζεται σε δύο πυλώνες: «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και «Ζωής – Υγείας».

Επιπλέον, μόλις πρόσφατα, ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση στο ΤΜΕΔΕ του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας, που είχε περιέλθει στον ΕΦΚΑ από τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του τέως ΕΤΑΑ. Μετά τη μεταβίβαση αυτή, το κεφάλαιο του ΤΜΕΔΕ αυξήθηκε στα 108,4 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι το ΤΜΕΔΕ αποτελεί για πρώτη φορά στην ιστορία του ισότιμο και ενεργό μέλος του European Association of Guarantee Institutions (AECM), γεγονός που ισχυροποιεί σημαντικά τις προοπτικές για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες στην Ελλάδα.

Παράλληλα, με την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού του με τις εφαρμογές e-Εγγυητικές, e-Εγκυρότητα, e-Διακηρύξεις και e-Πρωτόκολλο και σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική υποβολή των οικονομικών προσφορών για τα έργα δημόσιου ενδιαφέροντος, το Ταμείο προσφέρει στον Τεχνικό Κόσμο και τους Έλληνες επιστήμονες τη δυνατότητα να αναπτυχθούν ισότιμα και με όρους διαφάνειας.

Τα οικονομικά στοιχεία

Το ΤΜΕΔΕ και το 2018 αύξησε τα έσοδά του, συγκράτησε τα έξοδά του στα ίδια επίπεδα σε συγκρίσιμη βάση, διεύρυνε σημαντικά τις εργασίες του και θωράκισε τον Ισολογισμό του τόσο με νέα κεφάλαια, όσο και έναντι μελλοντικών κινδύνων, σχηματίζοντας τις αναγκαίες προβλέψεις με βάση τις επιταγές του λογιστικού προτύπου IFRS 9.

Επιβεβαιώνεται, έτσι, για δεύτερη συνεχή χρονιά, ότι το ΤΜΕΔΕ αποτελεί έναν αναγκαίο, αποτελεσματικό και ζωτικής σημασίας Φορέα για τον Τεχνικό Κόσμο και έναν δυναμικό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή για την Ελληνική Οικονομία.

Πιο αναλυτικά:

  1. Πραγματοποίησε αύξηση των εσόδων του κατά 11,7% έναντι της πρώτης χρήσης του 2017.
  2. Συγκράτησε τα έξοδά του στα ίδια επίπεδα σε συγκρίσιμη βάση. Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη χρήση, του 2017, το Ταμείο επιβαρύνθηκε με λειτουργικά έξοδα μόνο 8 μηνών, διότι δεν είχε ολοκληρωθεί η στελέχωσή του.
  3. Διεύρυνε την έκδοση νέων εγγυητικών επιστολών, εκτός των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, κατά 15,8%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αύξηση των νέων εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης, που θα επηρεάσουν σημαντικά και τα αποτελέσματα των επομένων χρήσεων, είναι της τάξεως του 18,9%.
  4. Στην παρούσα χρήση και σύμφωνα με τις επιταγές του IFRS 9, η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική από 1/1/2018 και επηρεάζει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία εγγυοδοσιών και πιστοδοτήσεων του Ταμείου, σχηματίστηκαν οι αναγκαίες προβλέψεις ύψους € 11,9 εκατ., επηρεάζοντας απευθείας τα αποθεματικά κεφάλαια του Ταμείου, τα οποία εξακολουθούν παρά την επιβάρυνση αυτή να παραμένουν θετικά, χωρίς να επηρεάζουν τα λοιπά στοιχεία της καθαρής θέσης. Επισημαίνεται ότι η δημιουργία προβλέψεων για πιθανές μελλοντικές καταπτώσεις ενισχύει διαχρονικά την οικονομική θέση του Ταμείου διασφαλίζοντάς την έναντι μελλοντικών κινδύνων.
  5.  Τα προ φόρων αποτελέσματα είναι αυξημένα σε σχέση με την περσινή χρήση και σε συγκρίσιμη βάση κατά 10%.
  6. Τα μετά από φόρους αποτελέσματα αυξάνονται σε ποσοστό 64,4% μετά και τον αντιλογισμό μη αναγκαίων προβλέψεων.
  7. Τα συνολικά κεφάλαια του Ταμείου σε ενοποιημένη βάση στη χρήση του 2018 ανήλθαν σε € 114,9 εκατ. έναντι € 83,9 εκατ., σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις του 2017.
  8. Τέλος, το κεφάλαιο του Ταμείου διαμορφώθηκε σε € 108,4 εκατ. έναντι € 70,2 εκατ. μετά τις μεταφορές περιουσίας € 38,2 εκατ. προς το Ταμείο εντός του 2018 από τον ΕΦΚΑ αυξάνοντας τα κεφάλαιά του κατά 54%. Οι μεταφορές αυτές ολοκληρώνονται εντός της χρήσης του 2019 εξασφαλίζοντας τον αναπτυξιακό ρόλο του Ταμείου μέσω της απρόσκοπτης λειτουργίας των κλάδων Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του Φορέα, καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης των δραστηριοτήτων του προς όφελος και για την ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας, των ελεύθερων επαγγελματιών και των Ελλήνων επιστημόνων.
Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

businessdaily-Makedos-TMEDE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κ. Μακέδος (ΤΜΕΔΕ): Με τη συμφωνία η Attica Bank μπαίνει σε μια νέα εποχή

Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ αναφέρθηκε στη συμφωνία της Attica Bank με την Παγκρήτια τονίζοντας ότι ανοίγει ο δρόμος, για την υλοποίηση ενός νέου οράματος, που αφορά στη δημιουργία του 5ου τραπεζικού πυλώνα.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ταχιάος: Έρχονται οδικές παρεμβάσεις για το κυκλοφοριακό στην Αττική

Για την άμεση απόκριση στην κρίση στην Αθηνών - Κορίνθου, ο Νίκος Ταχιάος ανέφερε ότι ήταν κομβικός ο ρόλος και η νοοτροπία των μηχανικών, αλλά και η ετοιμότητα των κατασκευαστικών εταιρειών.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η προσαρμογή των μικρών επιχειρήσεων το μεγάλο στοίχημα της πράσινης μετάβασης

Η διευθ. σύμβουλος της Attica Bank, Ε. Βρεττού, τόνισε ότι η προσαρμοστικότητα αποτελεί πλεονέκτημα της χώρας ενώ ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Ν. Βέττας υπογράμμισε την ανάγκη κινητοποίηση ιδιωτικών πόρων.
TMEDE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 32% στον τζίρο για το ΤΜΕΔΕ στα 11,9 εκατ. το 2022

Διατήρησε πολύ ισχυρό EBIΤDA, το οποίο ανέρχεται σε 4,4 εκατ. έναντι 1,6 εκατ. το 2021, σημειώνοντας αύξηση 2,8 εκατ. Κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση, σε επίπεδο ύψους κεφαλαίων των νέων εγγυητικών καλής εκτέλεσης, κατά 60,6%.