Φωτο: Shutterstock

Συνεχίστηκε το ράλι τιμών στα ακίνητα το α' τρίμηνο του 2020 

Στο 6,9% η μέση αύξηση στις τιμές κατοικιών, με την Αθήνα να κρατά τα πρωτεία, καθώς η αύξηση έφθασε στο 10,6% σε ετήσια βάση, ενώ ακολούθησε η Θεσσαλονίκη με ενίσχυση τιμών 5,5%.

Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις τιμές κατοικιών στο πρώτο τρίμηνο του έτους, παρά το γεγονός ότι είχε, ήδη, εφαρμοστεί το lockdown στις τελευταίες εβδομάδες του Μαρτίου, όπως δείχνουν τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Όπως αναφέρει η ΤτΕ η μέση αύξηση έφθασε στο 6,9% σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2019, βάσει των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα. 

Παράλληλα για το σύνολο του 2019, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 7,3% (5,5%, 7,6%, 8,3% και 7,6% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2019 αντίστοιχα), έναντι αύξησης 1,8% το 2018.     

Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το α΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 ήταν 7,9% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 6,3% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το σύνολο του 2019, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η αύξηση των τιμών σε σχέση με το 2018 ήταν 7,7% για τα “νέα” διαμερίσματα, έναντι αύξησης 2,0% το 2018, ενώ η αντίστοιχη αύξηση για τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 7,0% το 2019, έναντι αύξησης 1,7% το 2018.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 αυξήθηκαν κατά 10,6% στην Αθήνα, 5,5% στη Θεσσαλονίκη, 2,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 4,3% στις λοιπές περιοχές της χώρας. 

Για το σύνολο του 2019, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μέση αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2018 ήταν 10,4%, 7,0%, 4,0% και 4,6% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το α΄ τρίμηνο του 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,3% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2019, ενώ, για το σύνολο του 2019, η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 7,4%, έναντι αύξησης κατά 1,8% το 2018. 

Επισημαίνεται ότι τα αναλυτικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των δεικτών τιμών οικιστικών ακινήτων του α’ τριμήνου 2020, καθώς και τα συγκριτικά στοιχεία στα οποία αυτά έχουν βασιστεί, αντιπροσωπεύουν την περίοδο πριν από την επιβολή των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το Μάρτιο του 2020.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ