Φωτο: Shutterstock

Επιβράδυνση εξαγωγών, διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος

Όπως σημειώνουν οι οικονομολόγοι της Eurobank, η επιβράδυνση του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης σημαντικών εμπορικών εταίρων της Ελλάδος όπως είναι η ΕΕ-28 και η Ευρωζώνη, συνιστά ένα αρνητικό ρίσκο για την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Την επιδείνωση της εικόνας του εμπορικού ισοζυγίου στο οχτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου επισημαίνουν οι οικονομολόγοι της Eurobank, με επιβράδυνση των εξαγωγών η οποία σε ένα βαθμό συνδέεται με την επιδείνωση των συνθηκών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύμφωνα με την Eurobank ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των ελληνικών εξαγωγών εμπορευμάτων παρουσίασε επιβράδυνση το 8-μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019. Συγκεκριμένα, μειώθηκε στο 1,9% ή κατά 417,4 εκατ. ευρώ από 17,8% ή 3.318,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι.

Πάνω από το ήμισυ της προαναφερθείσας μείωσης προήλθε από την κατηγορία των πετρελαιοειδών. Αναλυτικά, οι εξαγωγές πετρελαιοειδών υπέστησαν συρρίκνωση -3,1% από ενίσχυση 28,4% το 8-μηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018. Κύριος ερμηνευτικός παράγοντας ήταν η μείωση των διεθνών τιμών πετρελαίου Brent κατά -10,7% από αύξηση 40,5% το αντίστοιχο 8-μηνο του περασμένου έτους.

Έτσι, η ισχυρή πτώση του ρυθμού ανόδου των εξαγωγών εμπορευμάτων προέρχεται σε έναν βαθμό από τη συνιστώσα των τιμών. Εντούτοις υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι και στη συνιστώσα των ποσοτήτων (πραγματικά μεγέθη) σημειώνεται επιβράδυνση κάτι που αποτυπώνεται στην πορεία των εξαγωγών εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και πλοίων.       

Στην κατηγορία των εμπορευμάτων εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και πλοίων καταγράφηκε μεγάλη επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των εξαγωγών της τάξης των 7,9 ποσοστιαίων μονάδων.

Η παραπάνω πτώση αποδίδεται – σε έναν βαθμό – από τη μείωση του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών και της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛΣΤΑΤ, το 68,6% των εξαγωγών εμπορευμάτων εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και πλοίων οδηγείται σε χώρες της ΕΕ-28.

Ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών της εν λόγω κατηγορίας εμπορευμάτων προς την ΕΕ-28, από 13,5% το 8-μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 επιβραδύνθηκε στο 4,3% το 8μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019.

Βάσει των παραπάνω στοιχείων και της αντίστοιχης πορείας των εισαγωγών, το εμπορικό έλλειμμα διευρύνθηκε σε ετήσια βάση κατά €1.042,4 εκατ. (από -€13.545,6 στα -€14.588,0 εκατ.) το 8-μηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019.

Η κατηγορία των εμπορευμάτων εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και πλοίων είχε την υψηλότερη συμβολή στο παραπάνω αποτέλεσμα με ενίσχυση του αντίστοιχου ελλείμματος κατά 772,2 εκατ. (από -€10.828,2 στα -€11.600,4 εκατ.).

Όπως σημειώνουν οι οικονομολόγοι της Eurobank, η επιβράδυνση του πραγματικού ρυθμού μεγέθυνσης σημαντικών εμπορικών εταίρων της Ελλάδος όπως είναι η ΕΕ-28 και η Ευρωζώνη, συνιστά ένα αρνητικό ρίσκο για την πορεία ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προκλήσεις για το λιανικό εμπόριο μετά την πανδημία

Σύμφωνα με έρευνα της Grant Thornton οι καταναλωτικές συνήθειες άλλαξαν την περίοδο της πανδημίας με το λιανικό εμπόριο να έχει να αντιμετωπίσει προκλήσεις σχετικά με την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.