ΓΔ: 787.43 1.63% Τζίρος: 68.30 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Μείωση καταθέσεων κατά 622 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο

Οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 622 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, πρώτο μήνα πλήρους άρσης των capital controls, ενώ αυξημένες περίπου κατά 2 δισ. ευρώ είναι οι καταθέσεις του Δημοσίου.

Μειώθηκαν κατά 622 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, πρώτο μήνα πλήρους άρσης των capital controls, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, ενώ αντίθετα μεγάλη αύξηση, κατά 2 δισ. ευρώ περίπου, σημείωσαν οι καταθέσεις του δημόσιου τομέα.

Ειδικότερα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για καταθέσεις και χορηγήσεις δανείων, τον Σεπτέμβριο 2019, έχουν ως εξής:

 

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 2.049 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2019, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 418 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -10,1% από -21,4% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Μείωση κατά 622 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2019, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 1.019 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 5,7% από 6,2% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Μείωση κατά 723 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2019, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 25 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 4,1% από 5,9% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 467 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 167 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 256 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 192 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 101 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Σεπτέμβριο του 2019, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 1.044 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 6,0% από 6,3% τον προηγούμενο μήνα.

Το Σεπτέμβριο του 2019, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε -0,9% από -0,7% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 182 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 555 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 4,0% από 3,3% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 1.427 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 601 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2019.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, το Σεπτέμβριο του 2019, ήταν θετική κατά 273 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 154 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε σε -3,1% από -4,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Το Σεπτέμβριο του 2019, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε σε -0,5% από -0,1% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική κατά 92 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 402 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, το Σεπτέμβριο του 2019, ήταν αρνητική κατά 3 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 189 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε 1,9% από 2,7% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε 2,2% από 2,9% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 29 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 138 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων διαμορφώθηκε σε -1,9% από -0,2% τον προηγούμενο μήνα και η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 27 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 51 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Το Σεπτέμβριο του 2019, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 39 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 35 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,1% από -2,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Αρνητική κατά 128 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα το Σεπτέμβριο του 2019, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 178 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε σε -2,9% από -2,8% τον προηγούμενο μήνα.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ(1) (2) ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   
(Υπόλοιπα και καθαρές ροές(3) σε εκατ. ευρώ)   
    
 ΙΟΥΛ.2019ΑΥΓ.2019ΣΕΠ.2019
Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης188.766188.708186.919
Μηνιαία καθαρή ροή-908-555182
(%) 12μηνη μεταβολή-0,4%-0,7%-0,9%
    
Ι.1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης28.43428.80929.640
Μηνιαία καθαρή ροή-187-154273
(%) 12μηνη μεταβολή-2,1%-4,4%-3,1%
    
Ι.2 ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης160.332159.898157.279
Μηνιαία καθαρή ροή-721-402-92
(%) 12μηνη μεταβολή-0,1%-0,1%-0,5%
    
Ι.2.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης75.09374.91174.650
Μηνιαία καθαρή ροή-437-189-3
(%) 12μηνη μεταβολή2,8%2,7%1,9%
Ι.2.1.Α. ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    
Υπόλοιπο χρηματοδότησης68.58068.44768.171
Μηνιαία καθαρή ροή-476-138-29
(%) 12μηνη μεταβολή2,9%2,9%2,2%
1. Γεωργία   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης1.1101.1111.147
(%) 12μηνη μεταβολή0,1%-1,0%1,0%
2. Βιομηχανία   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης16.71116.73316.670
(%) 12μηνη μεταβολή-0,6%-0,4%-1,3%
2.1 Ορυχεία και Λατομεία   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης292292288
(%) 12μηνη μεταβολή12,5%10,8%8,3%
2.2 Μεταποίηση   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης16.41916.44216.382
(%) 12μηνη μεταβολή-0,8%-0,6%-1,5%
3. Εμπόριο   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης15.93315.88515.856
(%) 12μηνη μεταβολή0,0%-0,2%-0,6%
4. Τουρισμός   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης7.4017.3627.364
(%) 12μηνη μεταβολή4,5%3,9%4,1%
5. Ναυτιλία (4)   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης793796810
(%) 12μηνη μεταβολή1,1%1,9%2,1%
6. Κατασκευές   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης7.4977.6507.674
(%) 12μηνη μεταβολή0,2%0,4%0,7%
7. Ηλεκτρισμός - Φωταέριο - Ύδρευση   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης5.3745.2275.101
(%) 12μηνη μεταβολή27,6%27,2%17,2%
8. Αποθηκεύσεις και Μεταφορές πλην Ναυτιλίας   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης1.7841.7791.780
(%) 12μηνη μεταβολή48,3%48,5%48,6%
9. Λοιπά   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης11.97611.90411.768
(%) 12μηνη μεταβολή1,6%1,4%1,0%
9.1 Ενημέρωση και Επικοινωνία   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης1.6711.6571.631
(%) 12μηνη μεταβολή2,0%1,5%1,2%
9.2 Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης3.8343.8323.800
(%) 12μηνη μεταβολή5,3%4,8%5,0%
9.3 Επαγγελματικές και Λοιπές Δραστηριότητες   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης2.3962.3902.335
(%) 12μηνη μεταβολή3,3%3,2%3,3%
9.4 Λοιποί Κλάδοι   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης4.0754.0254.002
(%) 12μηνη μεταβολή-2,8%-2,8%-3,9%
    
Ι.2.1.Β ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης6.5136.4646.479
Μηνιαία καθαρή ροή38-5127
(%) 12μηνη μεταβολή0,9%-0,2%-1,9%
    
Ι.2.2. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΓΡΟΤΕΣ & ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης11.03811.00110.996
Μηνιαία καθαρή ροή-56-3539
(%) 12μηνη μεταβολή-2,3%-2,4%-2,1%
    
Ι.2.3. ΙΔΙΩΤΕΣ & ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης74.20273.98671.633
Μηνιαία καθαρή ροή-228-178-128
(%) 12μηνη μεταβολή-2,8%-2,8%-2,9%
    
1. Στεγαστικά   
Υπόλοιπο χρηματοδότησης55.09154.94453.505
Μηνιαία καθαρή ροή-224-145-147
(%) 12μηνη μεταβολή-3,2%-3,2%-3,3%
    
2. Καταναλωτικά    
Υπόλοιπο χρηματοδότησης18.11918.05317.149
Μηνιαία καθαρή ροή12-3030
(%) 12μηνη μεταβολή-0,9%-1,0%-1,1%
    
3. Λοιπά    
Υπόλοιπο χρηματοδότησης992989979
Μηνιαία καθαρή ροή-16-4-11
(%) 12μηνη μεταβολή-15,4%-12,4%-11,7%
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Trapeza, trapeza peiraios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Αυξήθηκε τον Νοέμβριο το επιτόκιο νέων δανείων

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, ενώ το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε και διαμορφώνεται στο 4,14%.
Trapeza, trapeza peiraios
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Αυξήθηκε τον Οκτώβριο το επιτόκιο των νέων δανείων

Όπως ανακοίνωσε η Τράπεζα της Ελλάδος το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, ενώ το μέσο επιτόκιο των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε και διαμορφώνεται στο 4,1%