ΓΔ: 864.44 0.74% Τζίρος: 29.23 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: ΑΠΕ

Κ. Μίχαλος: Επενδύσεις έως 6,5 δισ. ευρώ φέρνει το δίκτυο 5G στη χώρα

Συνολικές επενδύσεις ύψους 3,9-6,5 δισ. ευρώ αναμένεται να κινητοποιήσει το δίκτυο 5G στην Ελλάδα, αλλά και δημιουργία 69.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2030, με βάση πρόσφατη μελέτη της EY.

«Η τεχνολογία του 5G μπορεί να κινητοποιήσει από 3,9 έως 6,5 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις στην Ελλάδα έως το 2030 με συνεπακόλουθο αντίκτυπο στο ΑΕΠ, που μπορεί να φτάσει μέχρι τα 12,4 δισ. ευρώ, αλλά και δημιουργία έως και 69.000 νέων θέσεων εργασίας», ανέφερε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ, Κωνσταντίνος Μίχαλος

Τα παραπάνω στοιχεία ήρθαν στη δημοσιότητα, ύστερα από μελέτη που υλοποίησε η Ernst Young, με σκοπό να καταγράψει τις τάσεις και τις προοπτικές της τεχνολογίας του 5G στην Ελλάδα. Από τη συγκεκριμένη μελέτη αναδείχθηκαν τα δυνητικά οφέλη, οι προκλήσεις που ενδέχεται να αναδυθούν κατά την ανάπτυξη των δικτύων και την υιοθέτηση της τεχνολογίας, καθώς και οι ενδεικτικές δράσεις με στόχο την αξιοποίηση του 5G ως καταλύτη ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΕΒΕΑ, το δίκτυο 5G αναμένεται να επιφέρει σημαντική αναβάθμιση στην ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, μέσω υψηλότερης ταχύτητας σύνδεσης, μεγαλύτερης χωρητικότητας ενεργών συνδέσεων, μικρότερου χρόνου απόκρισης και μεγαλύτερου όγκου δεδομένων.

Οι δυνατότητες του 5G

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές, το 5G δεν απευθύνεται αποκλειστικά στους χρήστες φορητών συσκευών, αλλά στο σύνολο των κλάδων και της παραγωγικής δομής της οικονομίας. Οι δυνατότητές του 5G, αλλά και οι τεχνολογίες πάνω στις οποίες βασίζεται, επιτρέπουν την ευρύτερη αξιοποίησή του μέσω εφαρμογών που μπορούν να προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες του εκάστοτε χρήστη (επιχειρήσεις, δημόσιο, νοικοκυριά).

Οι εφαρμογές αυτές, αναμένεται να αποτελέσουν καταλυτικό παράγοντα στην ψηφιοποίηση των κλάδων της οικονομίας, μεταμορφώνοντας ριζικά τη λειτουργία τους και  την παραγωγική τους διαδικασία, με εκτιμήσεις να κάνουν λόγω για συνεπακόλουθη επίπτωση στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας κατά 13 τρισ. δολάρια έως το 2035.

Πέραν όμως των οικονομικών επιπτώσεων, αναμένονται σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, οδηγώντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών και στη σχέση τους με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ως εκ τούτου, τα δίκτυα 5ης γενιάς κρίνονται ως μια αναγκαία συνθήκη και ευκαιρία προς εκμετάλλευση για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και οικονομιών.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Σύμφωνα με τη μελέτη της ΕΥ για την Ελλάδα, το 5G δύναται να κινητοποιήσει 3,9-6,5 δισ. ευρώ συνολικές επενδύσεις έως το 2030 για την ανάπτυξη δικτύων και την εφαρμογή ειδικών κλαδικών λύσεων, με συνεπακόλουθο αντίκτυπο στο ΑΕΠ της τάξης του 7,3-12,4 δισ. ευρώ και δημιουργία έως και 69 χιλ. νέων θέσεων εργασίας έως το 2030.

Οι κλάδοι που αναμένεται να τύχουν έντονου μετασχηματισμού από την υιοθέτηση εξελιγμένων εφαρμογών είναι: μεταποίηση, μεταφορές, γεωργία και αλιεία, δημόσια διοίκηση, ενέργεια και κοινή ωφέλεια και χονδρικό και λιανικό εμπόριο - κλάδοι ύψιστης σημασίας για την ελληνική οικονομία.

Οι προϋποθέσεις

Για την αξιοποίηση των ωφελειών του 5G, απαραίτητη είναι η ταχεία ανάπτυξη των υποδομών, καθώς και η γενικότερη κινητοποίηση του κατάλληλου οικοσυστήματος ενδιαφερόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη των δικτύων, η Ευρώπη φαίνεται να υστερεί σε σχέση με την Ασία και τη Β. Αμερική, με τα αίτια να εντοπίζονται κυρίως στη χαμηλότερη οικονομική επίδοση των ευρωπαϊκών παρόχων, στον υψηλό κατακερματισμό της αγοράς, καθώς και στην ύπαρξη οικονομιών διαφορετικών ταχυτήτων εντός της ΕΕ.

Επιπλέον, παρουσιάζονται έντονες αποκλίσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών αναφορικά με την ταχύτητα ανάπτυξης δικτύων 5G, όπως και του επιπέδου ψηφιακής ωριμότητας, με την Ελλάδα να κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις αλλά με ορατά σημάδια προόδου προς την ψηφιοποίηση της οικονομίας, ειδικότερα εν μέσω του 2020 (ολοκλήρωση δημοπρασίας φασματικών ζωνών, δημιουργία Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και σύσταση του Ταμείου «Φαιστός»).

Οι προκλήσεις

Δεδομένης της ψηφιακής υστέρησης και με σκοπό την αξιοποίηση των ωφελειών του 5G, η Ελλάδα καλείται να αντιμετωπίσει μια σειρά από προκλήσεις που δύναται να επιβραδύνουν την ταχεία ανάπτυξη των δικτύων. Οι βασικότερες εξ αυτών εντοπίζονται:

  • στην ανάγκη ανάπτυξης του κατάλληλου ισχυρού οικοσυστήματος που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη των εφαρμογών,
  • στις υψηλές κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των υποδομών,
  • στην ελλιπή πληροφόρηση των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων αναφορικά με τις δυνατότητες, απαιτήσεις και τα δυνητικά οφέλη του 5G,
  • στο υψηλό κόστος απόκτησης του αναγκαίου εξοπλισμού και ανάπτυξης των απαραίτητων δεξιοτήτων για την ενεργοποίηση και λειτουργία των εφαρμογών από τους χρήστες και
  • στο γενικό δυσμενές μακροοικονομικό κλίμα που επικρατεί στην Ελλάδα τόσο λόγω της πολυετούς οικονομικής κρίσης, όσο και των επιπτώσεων της πανδημίας.

Από την πλευρά της αγοράς, η ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης των φασματικών ζωνών, οι προγραμματισμένες επενδύσεις και οι στρατηγικές συνεργασίες των παρόχων, έχουν δώσει το έναυσμα για την εκκίνηση των απαιτούμενων επενδύσεων για την ανάπτυξη των δικτύων, με το πρώτο μισό του 2021 να θεωρείται ορόσημο για τη γνωριμία των τελικών χρηστών με τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες δικτύων σε μεγάλη κλίμακα.

Πέραν όμως από τα παραπάνω, για να αποτελέσει το 5G τον οδηγό ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, κρίσιμη είναι η αποτελεσματική αξιοποίηση (από ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς) των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ανάπτυξη δικτύων και εφαρμογών, ενώ απαραίτητες κρίνονται και περαιτέρω δράσεις για την ενημέρωση, την ταχύτερη ανάπτυξη και ενεργοποίηση του γενικότερου οικοσυστήματος, καθώς και δράσεις για την προσέλκυση επενδύσεων σε υποδομές δικτύων και κλαδικές λύσεις.

 

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για όποιον θέλει να επενδύσει στην Ελλάδα»

Μεταξύ άλλων, στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 6ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, αναφέρθηκε ότι η ελκυστικότητα της Ελλάδας για επενδύσεις έχει βελτιωθεί, ενώ το ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια.
adonis, georgiadis, ypourgeio anaptyxis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γεωργιάδης: Κατά 38% περισσότεροι οι πόροι του νέου ΕΣΠΑ για την Αττική

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επεσήμανε ότι αλλάζει ο Βόρειος Τομέας και οι γειτονιές των δήμων του μέσα από μεγάλες και μικρές δημόσιες επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείκτης Εταιρικής Ψηφιοποίησης ΕΤΕπ: Η Ελλάδα στη «μεσαία» κατηγορία

Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ όσον αφορά στην υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στους τομείς των κατασκευών, των υπηρεσιών και των υποδομών, αλλά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ στον κατασκευαστικό τομέα.