ΓΔ: 1033.44 0.37% Τζίρος: 106.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Αισιόδοξη η S&P για την ανάπτυξη, τι επισημαίνει για τις τράπεζες

Αναβαθμίζει στο 5,6% την εκτίμηση για την ανάπτυξη του 2022 ο οίκος αξιολόγησης, με τον τραπεζικό κλάδο να βρίσκεται αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις.

Μετά τη Moody’s και ο οίκος Standard & Poor’s προχωρά σε μία γενναία αναβάθμιση της εκτίμησής του για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2022, την οποία τοποθετεί στο 5,6% έναντι 3,5% προηγουμένως, αλλά τονίζει ότι ο τραπεζικός τομέας, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις, αποτελεί το «αγκάθι» για πιθανή μελλοντική αναβάθμιση της χώρας. 

Όπως αναφέρεται σε ειδική έκθεση (BIRCA) η οποία αφορά την αξιολόγηση του κρατικού κινδύνου από τον τραπεζικό κλάδο, ο οίκος αναφέρει ότι προχωρά στην αναβάθμιση της εκτίμησής του, παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει την απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας και την επιτάχυνση του πληθωρισμού. Πάντως σε εμπορικό επίπεδο ο πόλεμος έχει μικρές συνέπειες καθώς  οι άμεσοι εμπορικοί δεσμοί της Ελλάδας με τη Ρωσία και την Ουκρανία είναι περιορισμένοι. 

Ως εκ τούτου εκτιμάται ότι ο αντίκτυπος θα είναι διαχειρίσιμος και αναμένεται ότι κατά την επόμενη 3ετία η η οικονομική ανάπτυξη της χώρας θα ξεπεράσει τον μέσο όρο της ευρωζώνης, μεταξύ άλλων και σε όρους πραγματικού κατά κεφαλήν ΑΕΠ.

Σημαντική παραμένει η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, ο οποίος  εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει το 10% της συνολικής απασχόλησης και λίγο κάτω από το 7% της ακαθάριστης αξίας προστιθέμενης αξίας. Το 2019, οι καθαρές τουριστικές εξαγωγές της Ελλάδας έφθασαν στο ιστορικό υψηλό των 15,4 δισ. ευρώ, που ισοδυναμεί με 8,4% του ΑΕΠ. Τα κέρδη στον τομέα βελτιώθηκαν σημαντικά το 2021 και το 2022, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συνεχιζόμενη ανάκαμψη του τουρισμού θα στηρίξει σημαντικά την οικονομική ανάπτυξη και θα συμβάλει στη σταδιακή μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, το οποίο επιβαρύνεται από τις σημαντικά υψηλότερες τιμές των εισαγωγές ενέργειας.

Λόγω της πανδημίας, τα δημοσιονομικά ελλείμματα ενισχύθηκαν αλλά προβλέπεται ότι το έλλειμμα θα μειωθεί σε περίπου 4,6% του ΑΕΠ το 2022 (από 7,4% το 2021). 

Από το 2020, οι προσπάθειες της Ελλάδας για την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης και την οικονομική ανθεκτικότητα έχουν λάβει ώθηση μέσω των αντιδράσεων της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε επίπεδο ευρωζώνης και ΕΕ. Η ΕΚΤ με υποστηρικτική νομισματική πολιτική διευκόλυνε την πρόσβαση στην αγορά για τον κρατικό δανεισμό σε σχετικά χαμηλά κόστος λόγω της ένταξης των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα της ΕΚΤ για την αγορά ομολόγων πανδημίας έκτακτης ανάγκης PEPP και ως εγγύηση στις πράξεις επαναγοράς της ΕΚΤ. Πιο πρόσφατα, εν όψει της λήξης του PEPP τον Μάρτιο του 2022, η ΕΚΤ διευκρίνισε ότι μπορεί να συνεχίσει να αγοράζει ελληνικά κρατικά ομόλογα πέραν των ανακυκλώσεων των εξαγορών, εάν παρατηρούσε επιδείνωση της νομισματικής πολιτικής μετάδοσης στη χώρα, ενώ η οικονομία εξακολουθεί να ανακάμπτει από την πανδημία. 

Οι εκτιμήσεις για τα βασικά μεγέθη της οικονομίας 

 

Οι προκλήσεις για τον τραπεζικό κλάδο 

Τομέας – κλειδί αλλά ταυτόχρονα και «αγκάθι» για μία ενδεχόμενη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας συνεχίζουν να είναι οι τράπεζες σύμφωνα με τον οίκο, ο οποίος αν και αναγνωρίζει το μεγάλο επίτευγμα της μείωσης των ΝΡΕs, υπογραμμίζει ότι εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένους οικονομικούς κινδύνους

Όπως αναφέρει αυτό οφείλεται κυρίως στον ακόμη υψηλό όγκο των μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων (NPAs) σε συνδυασμό με τον ιδιωτικό τομέα, ενώ οι πρόσφατα ολοκληρωμένες αλλά  και εν εξελίξει πωλήσεις και τιτλοποιήσεις αναμένεται να οδηγήσουν τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (σε επίπεδο κλάδου) κάτω από το 10% των συνολικών δανείων μέχρι το τέλος του 2022. Το εν λόγω μέγεθος είναι ένα από τα υψηλότερα στην ΕΕ μαζί με την Κύπρο.

Εκτιμάται ότι θα υπάρξει ένα ομαλοποιημένο κόστος κινδύνου (κάτω από 100 μονάδες βάσης για τις περισσότερες τράπεζες) κατά τους επόμενους 12 έως 18 μήνες, επειδή οι τράπεζες έχουν σχεδόν ολοκληρώσεις τις εκποιήσεις των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους. Πρόσθετα , η υψηλότερη προβλεψιμότητα της χάραξης πολιτικής και η στήριξη της ΕΕ θα πρέπει να βελτιώσουν τις οικονομικές προοπτικές της Ελλάδας, ενισχυόμενες από την αναμενόμενη εκταμίευση των κονδυλίων της ΕΕ (περισσότερα από 72 δισ. ευρώ ή 40,9% του ΑΕΠ του 2019 από το 2021-2027).

Την ίδια ώρα οι τραπεζικοί ισολογισμοί  δημιουργούν το σκηνικό για την επανέναρξη της προσφοράς πιστώσεων και θα στηρίξουν τις επιχειρηματικές προοπτικές των τραπεζών, ενώ θα βελτιώσουν την εμπιστοσύνη του κλάδου. Οι ελληνικές τράπεζες εξισορροπούν το προφίλ χρηματοδότησής τους χάρη στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταθετών στο εσωτερικό, αλλά οι προκλήσεις παραμένουν.

Κατά την άποψη του οίκου, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η ορατή αύξηση των εγχώριων καταθέσεων και η συνεχιζόμενη απομόχλευση έχουν οδηγήσει σε μια αξιοσημείωτη βελτίωση στο προφίλ ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, με αποτέλεσμα τα ευρεία ρευστά διαθέσιμα των τραπεζών καλύπτουν τις βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες περισσότερο από επαρκώς. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επίσης ανακτήσει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με συμφωνίες επαναγοράς από τις διατραπεζικές αγορές του εξωτερικού.

Όμως σημειώνει ότι δεν αναμένει ότι οι τράπεζες θα αποκτήσουν σταθερή πρόσβαση σε προσιτή μη εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την αγορά το επόμενο έτος. Όπως ισχύει και στην Κύπρο, πιστεύει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν μείνει σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον και με τον ιδιωτικό τομέα που εξακολουθεί να ανακάμπτει από τις κρίσεις της προηγούμενης δεκαετίας.

Παρόλα αυτά, τα κέρδη του κλάδου θα πρέπει να επωφεληθούν από τις σημαντικές αυξήσεις στην αποδοτικότητα του κόστους κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, μετά το κλείσιμο υποκαταστημάτων, τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, τα οφέλη από την ψηφιοποίηση και τον εξορθολογισμό των επιχειρήσεων ώστε να ευνοηθούν τα διαδικτυακά κανάλια και η εστίαση στα έσοδα από αμοιβές. Κατά την άποψη του οίκου, η ποιότητα της τραπεζικής εποπτείας και ρύθμισης της Ελλάδας επωφελείται από τη συμμετοχή της στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ισχυρή ανάπτυξη «βλέπει» η UBS, ρίσκα από ενέργεια - πανδημία

Στο 5,5% αναβαθμίζει την εκτίμηση για την ανάπτυξη του 2022 ο ελβετικός όμιλος, ενώ εκτιμά ότι οι 4 συστημικές τράπεζες έχουν πλέον τη δυνατότητα να αυξήσουν τις χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα.
Stocks, Markets, Xrimatistirio, Agores
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

S&P Global: Έως 20% η επίδραση του Ταμείου Ανάκαμψης στο ελληνικό ΑΕΠ

Μεταξύ των οικονομιών που θα κερδίσουν τα μέγιστα από τα κεφάλαια του Ταμείου συγκαταλέγεται η Ελλάδα, με τον οίκο να προχωρά και σε αναβάθμιση της εκτίμησής του για την ανάπτυξη της ευρωζώνης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Standard & Poor's: Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων κλειδί για αναβάθμιση

Πρόκληση για την Ελλάδα παραμένει η διατήρηση της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, με τον οίκο να θεωρεί ότι η νέα κυβέρνηση θα συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό έργο που έχει ανάγκη η οικονομία.