ΓΔ: 1452.28 0.44% Τζίρος: 85.04 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
artificial intelligence, AI, texniti noimosini
Φωτο: Shutterstock

Εννέα στις δέκα τράπεζες «βλέπουν» κέρδη από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σημαντικά οφέλη μπορεί να υπάρξουν για τις τράπεζες από την ενσωμάτωση λύσεων Δημιουργικής Τεχνητής Νοημοσύνης στις υπηρεσίες τους. Σημαντική η συνεισφορά στην οικονομία της χώρας.

Στην Τεχνητή Νοημοσύνη στρέφονται οι τράπεζες με στόχο τον περιορισμό του κόστους και την αύξηση των εσόδων τους. Η εισαγωγή της Gen AI (Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη) αναμένεται να αποτελέσει το «κλειδί» που θα ανοίξει τον δρόμο για τις επιχειρήσεις, ωστόσο ακόμα αντιμετωπίζεται με δυσπιστία παρά τα οφέλη της.

Καθώς ο ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζών επιταχύνεται, οι τράπεζες βλέπουν θετικά την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις λειτουργίες τους, και ο κλάδο αναδεικνύεται «πρωταθλητής» στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα. Οι τράπεζες, από κοινού με τις τηλεπικοινωνίες, το λιανικό εμπόριο, τη μεταποίηση και τις επαγγελματικές υπηρεσίες, είναι οι τομείς με τη μεγαλύτερη κινητικότητα σε επίπεδο επενδύσεων ΑΙ επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Όπως αναφέρει έρευνα της Deloitte που παρουσιάστηκε στο digital forum 2023 του ΣΕΠΕ περισσότερο από το 82% των επιχειρήσεων, εκτός εκείνων της αγοράς Πληροφορικής, υποστηρίζουν ότι οι λύσεις Gen AI μπορούν να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και ανάπτυξη των εταιρειών τους.

Το 92% των τραπεζών «πιστεύουν» στις θετικές επιδράσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, ενώ το 50% σκοπεύουν να ξεκινήσουν την αξιοποίηση λύσεων Gen AI. Ποσοστά πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο των επιχειρήσεων. Στην έρευνα αναφέρεται πως η Gen AI θα φέρει σε όλους τους κλάδους, μείωση του κόστους, συνήθως κατά 30% ή περισσότερο, κυρίως μέσω της αυτοματοποίησης πολλών χρονοβόρων διαδικασιών στην εργασία, ενώ για τις τράπεζες μπορούν να δημιουργηθούν επιπλέον έσοδα μέσω εξατομικευμένης παροχής υπηρεσιών και εξυπηρέτησης σε πελάτες - στόχους, μέσω των εικονικών βοηθών. Παράλληλα η Gen AI, μπορεί να δώσει ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων που οδηγεί σε καλύτερη λήψη αποφάσεων.

Σύμφωνα με την έρευνα, ήδη οι επιχειρήσεις έχουν στραφεί στη χρήση λύσεων Gen AI στη λειτουργία τους, καθώς το 15% των επιχειρήσεων πειραματίζονται με τη νέα τεχνολογία, ενώ το 16% αξιολογούν λύσεις για τη χρήση της. 

Ωστόσο, σημείο προβληματισμού αποτελεί το γεγονός ότι το 69% των επιχειρήσεων δεν έχουν ασχοληθεί ακόμη με την αξιοποίηση λύσεων Gen AI, ενώ μόλις το 9% έχουν ήδη προσαρμόσει τη στρατηγική τους προς την κατεύθυνση της χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης.  Επίσης το 61% των επιχειρήσεων (εκτός ΤΠΕ) δεν σκοπεύει να ενσωματώσει σχετικές λύσεις στις λειτουργίες τους στο άμεσο μέλλον, ενώ οι κυριότερες περιπτώσεις χρήσης αφορούν στην εξυπηρέτηση πελατών, την πληροφοριακή υποστήριξη και το marketing.

Μέσω της έρευνας, αναδείχθηκε πως οι περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δεν έχουν ενδοιασμούς σχετικά με τη χρήση λύσεων Gen ΑI. Ωστόσο οι προβληματισμοί που υπάρχουν, αφορούν κυρίως στο ρυθμιστικό πλαίσιο και σε θέματα ασφαλείας.

Όπως αναφέρει έρευνα της Juniper Research, μέχρι το 2028, περισσότερα από 900 εκατ. δολάρια μπορούν να εισρεύσουν στον τραπεζικό κλάδο από τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Η έρευνα αναμένει ότι η ευρεία υιοθέτηση της ψηφιακής επαλήθευσης εντός των τραπεζών, ιδιαίτερα στον τομέα του mobile banking, θα συνεχίσει να οδηγεί στην αύξηση των εσόδων για τον κλάδο.

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται ολοένα και πιο ακριβής, μειώνει τον αριθμό των ελέγχων ταυτότητας, που καλείται να εκτελέσει σήμερα ένας τραπεζικός υπάλληλος. Η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας των χρηστών τραπεζικών υπηρεσιών, μπορεί να μειώσει τον μέσο χρόνο, που δαπανάται ανά ψηφιακό έλεγχο, κατά 30%. Το 2023 ο χρόνος θα έχει μειωθεί σε 11 λεπτά και σε λιγότερο από 8 λεπτά το 2028, ενώ η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορεί να παίξει ρόλο «κλειδί» στην προστασία από αναδυόμενες απειλές όπως η συνθετική απάτη ταυτότητας. Η ανάπτυξη αναμένεται να είναι ιδιαίτερα ισχυρή στις αναπτυσσόμενες αγορές, όπου η διαρκώς αυξανόμενη διείσδυση των smartphones κάνει πιο εύκολα διαθέσιμο το mobile banking, δίνοντας ώθηση και στην ψηφιακή ενσωμάτωση.

Σύμφωνα με τη Juniper Research «για να επωφεληθούν από αυτό, οι προμηθευτές υπηρεσιών επαλήθευσης ταυτότητας θα πρέπει να αναπτύξουν διαδικασίες ενσωμάτωσης, που δίνουν έμφαση σε άλλου τύπου ελέγχου, εκτός από τα πιστωτικά αποτελέσματα, όπως το ιστορικό παρόχου κινητής τηλεφωνίας, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τη βιωσιμότητα στις αναδυόμενες περιοχές».

Όπως επισημαίνει η έρευνα, οι συνολικές δαπάνες για υπηρεσίες επαλήθευσης ταυτότητας στον τραπεζικό κλάδο θα αυξηθούν στα 7,4 δισ. δολάρια το 2023, και αναμένεται να αυξηθούν κατά 34% μέχρι το 2028 φτάνοντας τα 9,9 δισ. δολάρια.

Τι κερδίζει η ελληνική οικονομία από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Βάσει της ανάλυσης της Deloitte σχετικά με τον αντίκτυπο της Gen AI στο ΑΕΠ της χώρας, η επίδρασή της προβλέπεται πολύ σημαντική, με τον σωρευτικό αντίκτυπό του να υπολογίζεται στο +5,5% επί του ΑΕΠ της χώρας ως το 2030 (ήτοι 10,7 δισ. ευρώ) και ο οποίος αντίκτυπος, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να αγγίξει ακόμα και το +9,8%

Αξίζει να σημειωθεί, ότι περίπου το 50% αυτής της επίδρασης εκτιμάται ότι θα προέλθει από 5 κλάδους της οικονομίας: Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Χονδρικό Εμπόριο, Μεταποίηση, Παροχή Υπηρεσιών και Ενημέρωση & Επικοινωνία.

Η επίδραση της Gen AI στο κενό ειδικών ΤΠΕ αναμένεται να είναι, επίσης, σημαντική, με το προβλεπόμενο  κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης να φτάνει τις ~83.000 θέσεις σωρευτικά έως το 2030. Η εφαρμογή μέτρων πολιτικής που θα οδηγήσουν στη μείωση του κενού ειδικών ΤΠΕ καθίσταται επιτακτική. Ιδιαίτερη σημασία πλέον έχουν τα εστιασμένα και ταχύρρυθμα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε αποφοίτους STEM αλλά και λοιπών κατευθύνσεων εκτός STEM, που οδηγούν σε διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η υιοθέτηση της Gen AI στις ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με το 15% περίπου των ερωτηθέντων  επιχειρήσεων  να απαντά ότι έχει ξεκινήσει να πειραματίζεται με την εν λόγω προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, παρόλο που 8 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν πως η υιοθέτηση λύσεων Gen AI μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να ενισχύσει την ανάπτυξή τους. 

Επίσης, 2 στις 3 εταιρείες του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμα προσαρμόσει τη στρατηγική τους για την ενσωμάτωση λύσεων Gen AI.  Ταυτόχρονα, 3 στις 5 εταιρείες του κλάδου εκτιμούν ότι η έλευση της Gen AI θα δημιουργήσει σημαντικές ανάγκες υποστήριξης των λοιπών κλάδων της οικονομίας, διογκώνοντας έτσι την πρόκληση που αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς υφίσταται σημαντικό κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε ειδικούς ΤΠΕ.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τεχνητή νοημοσύνη σε επιχειρήσεις με κοινή δράση του ΣΕΒ και της Google

Τι κερδίζουν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη. Γιατί οι μισές εγκαταλείπουν την προσπάθεια σε μια τριετία. Πώς θα επιδιώξει ο ΣΕΒ μαζί με την Google την κατάρτιση επιχειρηματιών και εργαζομένων.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Nvidia: Το θαύμα στην Τεχνητή Νοημοσύνη και πώς πλησιάζει σε αξία την Apple

Ανεξάντλητη ανοδική δυναμική για τη μετοχή του κολοσσού των τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης, με τη χρηματιστηριακή της αξία να ξεπερνά ήδη τα 2,6 τρισ. δολ. και να πλησιάζει πολύ κοντά στα 2,9 τρισ. της Apple.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Nvidia και η παγκόσμια υστερία για τα τσιπ της τεχνητής νοημοσύνης

Ένα τσιπ τόσο πολύτιμο που μεταφέρεται με τεθωρακισμένα οχήματα έχει εκτινάξει την κεφαλαιοποίηση της Nvidia στα 2 τρισ. δολ. Φρενήρης αύξηση της ζήτησης για το τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H100.