Φωτογραφία: ΚΕΕ

Επιδοτούμενο πρόγραμμα αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων από την ΚΕΕΕ

Με το πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, 15.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα αλλά και να επωφεληθούν από το εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 500 ευρώ.

Ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα αναβάθμισης των ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα υλοποιεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Με το νέο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, 15.000 ωφελούμενοι σε όλη την Ελλάδα θα έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα αλλά και να επωφεληθούν από το εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 500 ευρώ.

Το έργο απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα (εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι άνεργοι) όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας. Οι ωφελούμενοι θα αποκτήσουν νέες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα ενισχύσουν ουσιαστικά:

  • τη δυνατότητα απασχόλησής τους
  • την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους
  • την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Βασικός στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων μέσω συμβουλευτικής, κατάρτισης, και πιστοποίησης σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 100 ώρες, θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης και θα αφορούν τα εξής αντικείμενα:

1Βασικές Δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ
2Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών Κινητών Συσκευών
3Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού
4Προγραμματιστής Βάσεων Δεδομένων
5Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων
6Τεχνικός Ασφάλειας Συστημάτων Πληροφορικής
7Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing
8Ειδικός Συστημάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίου(E-COMMERCE)

Για περισσότερες πληροφορίες, αλλά και για να κάνετε την αίτησή σας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΚΕΕΕ: https://109.uhc.gr/. Η δράση υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020».

Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τηλεφωνική Υποστήριξη μελών ΤΕΕ για το «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

Το ΤΕΕ θα συγκεντρώνει τηλεφωνικά και μέσω email ερωτήματα και προβλήματα που δεν καλύπτονται από τον οδηγό του προγράμματος ή δεν θα μπορούν να απαντηθούν άμεσα, ώστε να δίνονται στη συνέχεια απαντήσεις.
YPEN-Exoikonomo katoikon
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ανοίγει αύριο το helpdesk για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ»

Η τηλεφωνική εξυπηρέτηση θα καλύπτει όχι μόνο τα «βασικά» ερωτήματα αλλά και εξειδικευμένα θέματα για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις, τη χρήση της πλατφόρμας κ.α. στα οποία θα απαντούν μηχανικοί και εξειδικευμένοι τεχνικοί σύμβουλοι.