ΓΔ: 1422.32 1.30% Τζίρος: 88.50 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Νέα προγράμματα για χρηματοδότηση μικρών επιχειρήσεων με πολύ ευνοϊκούς όρους

Άμεσα ενεργοποιούνται 4 νέα προγράμματα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα για τη χορήγηση δανείων και παροχή εγγυοδοσίας με ευνοϊκούς όρους προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γράφει ο Σπύρος Ζαχαριάδης*.

H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανακοίνωσε σε συνεργασία με τις εμπορικές και συνεταιριστικές τράπεζες της χώρας την άμεση ενεργοποίηση 4 νέων προγραμμάτων για τη χορήγηση δανείων και παροχή εγγυοδοσίας με πολύ ευνοϊκούς όρους προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικού ύψους 1,85 δισ. ευρώ. Αναλυτικότερα:

1) Το Ταμείο Εγγυοδοσίας (Development Law Financial Instruments - DeLFI) θα παρέχει εγγυήσεις για τη λήψη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων με σκοπό την υλοποίηση επενδυτικών έργων που υποβλήθηκαν στον Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα των ΜΜΕ για τη δυνατότητα κάλυψης του ποσοστού ίδιας συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο μέσω τραπεζικού δανείου με χαμηλές εξασφαλίσεις. Το DeLFI θα παρέχει εγγύηση 80% ανά δάνειο με συνολική διάθεση δανείων ύψους 500 εκ. ευρώ.

2)  Με το Ταμείο Χαρτοφυλακίου Συγχρηματοδοτήσεων (Business Growth Fund) σημαντική θα είναι η ελάφρυνση του κόστους δανεισμού των ΜΜΕ, αφού σε κάθε δάνειο το 40% θα παρέχεται άτοκα, ενώ για στο υπόλοιπο 60% που θα χρηματοδοτεί η Τράπεζα  θα υπάρχει διετής μερική επιδότηση του επιτοκίου. Αναλυτικά τα 3 νέα άμεσα διαθέσιμα προγράμματα συγχρηματοδότησης θα παρέχουν:

2α) Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-Financing Loans) με συνολικές δανειοδοτήσεις ύψους έως 500 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜΜΕ που υλοποιούν επενδύσεις:

  • ενεργειακής αναβάθμισης, 
  • ανάπτυξης παρόχων green services,  
  • ανάπτυξης δικτύων φόρτισης αυτοκινήτων τεχνολογίας χαμηλών ρύπων (ηλεκτροκίνητων ή υδρογόνου) καθώς και
  • επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη και το ύψος τους θα κυμαίνεται από 80.000 ευρώ έως 8.000.000 ευρώ. Θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης περιόδου χάριτος έως 2 έτη.

2β) Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans) με συνολικές δανειοδοτήσεις ύψους έως 250 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις επενδυτικού σκοπού σε ΜΜΕ, για την υλοποίηση επενδύσεων ψηφιοποίησης και ψηφιακής αναβάθμισης των εργασιών και δραστηριοτήτων τους, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, τη μεγέθυνσή τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 10 έτη, το δε ύψος τους θα ανέρχεται από 25.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης περιόδου χάριτος έως 2 έτη.

2γ) Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans) με συνολικές δανειοδοτήσεις  ύψους έως 600 εκατ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις κεφαλαίου κίνησης σε ΜΜΕ. Η επιδότηση επιτοκίου εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο για τις επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση/ ενίσχυση στο παρελθόν από πρόγραμμα της HDB.

Στόχος των δανείων είναι: 

  • η διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας του συναλλακτικού κυκλώματος των επιχειρήσεων 
  • η αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους υπό τις παρούσες έκτακτες συνθήκες της αγοράς 
  • η προστασία των θέσεων εργασίας, ώστε να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στις προκλήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. 

Η διάρκεια των δανείων θα είναι από 2 έως 5 έτη, και το ύψος του δανείου θα ανέρχεται από 10.000 ευρώ έως 1.500.000 ευρώ. Θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης περιόδου χάριτος έως 2 έτη.

Όλα τα νέα προγράμματα θα είναι διαθέσιμα μέσω της καινοτόμου πλατφόρμας  «KYC by HDB».  Η πλατφόρμα «KYC by HDB» διευκολύνει τις ΜΜΕ που μέχρι σήμερα δεν είχαν τη δυνατότητα τραπεζικής χρηματοδότησης, να υποβάλλουν τα επενδυτικά τους σχέδια - μία και μόνη φορά - και στη συνέχεια να γίνονται δεκτά από οποιαδήποτε τράπεζα επιλέξουν χωρίς επιπλέον χρονοβόρες διαδικασίες.

* Ο κ. Σπύρος Ζαχαριάδης, είναι M.Sc. in Finance Project, Director ICP - Integrated Consulting Processes.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Όλα τα φθηνά δάνεια σε μικρομεσαίες: Πώς κατεβαίνει το κόστος δανεισμού

Άρχισαν οι τράπεζες τη μείωση στα επιτόκια των ΜμΕ, έπεσαν κάτω από το 6%. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ και το Ταμείο Ανάκαμψης δίνουν νέες ευκαιρίες στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για φθηνό δανεισμό.
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς ενισχύονται η έρευνα και η καινοτομία με νέο πρόγραμμα 300 εκατ.

Εντός Απριλίου αρχίζουν οι υποβολές αιτήσεων για επιχορήγηση από τη δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027». Μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ θα ενισχυθούν κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γράφει ο Σπύρος Ζαχαριάδης*.
Prasini Anaptixi
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

«Πράσινη Μετάβαση»: Η νέα δράση του ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το νέο πρόγραμμα θα επιχορηγεί επενδυτικά έργα από 30.000 έως 1 εκατ. ευρώ. Η προβλεπόμενη επιχορήγηση ανέρχεται έως 50%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο της επένδυσης. Γράφει ο Σπύρος Ζαχαριάδης*.