ΓΔ: 1209.12 -0.86% Τζίρος: 26.32 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 13:40:32 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Πώς ενισχύονται η έρευνα και η καινοτομία με νέο πρόγραμμα 300 εκατ.

Εντός Απριλίου αρχίζουν οι υποβολές αιτήσεων για επιχορήγηση από τη δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ 2021-2027». Μέσω του προγράμματος του ΕΣΠΑ θα ενισχυθούν κυρίως μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γράφει ο Σπύρος Ζαχαριάδης*.

Η δράση «Ερευνώ - Καινοτομώ 2021-2027» προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ, είναι στρατηγικής σημασίας στα πλαίσια του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας, της ανάπτυξης και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στη καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι:

α) Επιχειρήσεις με έμφαση στις ΜμΕ και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και 

β) Ερευνητικοί οργανισμοί και «Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί». 

Είδος Παρέμβασης και Ύψος Προϋπολογισμού

Ο μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ανά παρέμβαση ορίζεται ως εξής :

Παρέμβαση

Μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός αίτησης χρηματοδότησης

Ι.   Έρευνα και Ανάπτυξη από επιχειρήσεις

800.000€

ΙΙ. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς

2.000.000€

ΙΙΙ.  Αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων

2.000.000€

IV.  Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις

Στο όριο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού από το HorizonEurope

Διάρκεια Υλοποίησης

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες

Ένταση Ενίσχυσης

Η ένταση ενίσχυσης των έργων έρευνας και ανάπτυξης ανέρχεται έως 70% και καθορίζεται από:

 • τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας) κάθε ενότητας εργασίας του έργου και
 • το μέγεθος της επιχείρησης (Πολύ Μικρή/Μικρή, Μεσαία ή Μεγάλη)

Η χρηματοδότηση των ερευνητικών φορέων δεν υπόκειται στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και η χρηματοδότηση μπορεί να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση και να λάβουν χρηματοδότηση 100%.

Τομείς Χρηματοδότησης

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν στους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ):

 1. Υλικά, Κατασκευές & Βιομηχανία
 2. Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες
 3. Αγροδιατροφική Αλυσίδα
 4.  Περιβάλλον & Κυκλική Οικονομία
 5. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Φάρμακα
 6. Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα
 7. Αειφόρος Ενέργεια
 8. Ψηφιακές Τεχνολογίες

Κριτήρια επιλεξιμότηταςτων επενδυτικών-ερευνητικών έργων

 1. Επιστημονική και τεχνική αρτιότητα (Excellence)
 2. Αποτελέσματα και Επιπτώσεις (Impact)
 3. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης (Quality and efficiency of the implementation)

Επιλέξιμες Δαπάνες (ενδεικτικά)

 • βιομηχανική έρευνα
 • πειραματική ανάπτυξη
 • μελέτες σκοπιμότητας
 • δαπάνες προσωπικού (ερευνητές, τεχνικοί και λοιπό υποστηρικτικό προσωπικό)
 • δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού
 • δαπάνες-αποσβέσεις για κτίρια και γήπεδα
 • δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας που αγοράστηκαν
 • γενικά έξοδα, λειτουργικές δαπάνες, υλικά, εφόδια που είναι άμεσα συνδεδεμένα με το έργο

Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των υποβολών θα καθοριστούν στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

* Ο κ. Σπύρος Ζαχαριάδης, M.Sc. in Finance, είναι Project Director ICP - Integrated Consulting Processes

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Prasini Anaptixi
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

«Πράσινη Μετάβαση»: Η νέα δράση του ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Το νέο πρόγραμμα θα επιχορηγεί επενδυτικά έργα από 30.000 έως 1 εκατ. ευρώ. Η προβλεπόμενη επιχορήγηση ανέρχεται έως 50%, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και τον τόπο της επένδυσης. Γράφει ο Σπύρος Ζαχαριάδης*.
xrimatodotisi-reustotita-daneia-ependyseis-oikonomia
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΣΠΑ: Ξεπέρασαν τον προϋπολογισμό οι δράσεις για την ανταγωνιστικότητα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουν ενταχθεί αθροιστικά 37.704 έργα συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 11,96 δισ. ευρώ που αντιστοιχεί σε ποσοστό 144% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.
Xrimata, Money, Metrita, Cash, Metrita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τρέχουν» ενισχύσεις 3,9 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μέχρι και πριν το ξέσπασμα της πανδημίας είχαν διατεθεί μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 2,76 δισ. ευρώ προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υλοποιούνται πάνω από 26.000 επενδυτικά σχέδια αναβάθμισης επιχειρήσεων.