ΓΔ: 875.43 0.27% Τζίρος: 49.59 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:04 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
COSTAMARE
Πηγή: Costamare

Θεαματική υπερκάλυψη για Costamare, στο 2,70% το επιτόκιο του ομολόγου

Προσφέρθηκαν 655 εκατ. ευρώ για την έκδοση των 100 εκατ. ευρώ. Τουλάχιστον 30% των τίτλων σε ιδιώτες επενδυτές, έως 70% στους ειδικούς επενδυτές.

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία η ζήτηση για το ομόλογο της Costamare, της πρώτης ναυτιλιακής εταιρείας που αντλεί κεφάλαια από το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς προσφέρθηκαν κεφάλαια 655 εκατ. ευρώ, έναντι 100 εκατ. που ζητούσε η εταιρεία και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο χαμηλότερο σημείο του εύρους διακύμανσης, στο 2,70%.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας: «η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», η «ALPHA BANK Α.Ε.» και η «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των Ομολογιών εκδόσεως της εταιρείας «COSTAMARE PARTICIPATIONS PLC» (η «Εταιρεία»), με την εγγύηση της εταιρείας «COSTAMARE INC.», προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 21.05.2021, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 100.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €100 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε € 665,17 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 6,7 φορές.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 2,70% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 2,70% ετησίως.

Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:

α) 71.000 Ομολογίες (71% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και

β) 29.000 Ομολογίες (29% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές».

Πώς θα κατανεμηθούν τα ομόλογα 

Όπως έχει σημειώσει σε ενημερωτικό δελτίο η εταιρεία μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης και του Επιτοκίου, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της Έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής:

  • Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 30.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 100.000 Ομολογιών) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
  • Ποσοστό έως και 70% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι, έως και 70.000 Ομολογίες σε ενδεχόμενη πλήρη κάλυψη του ΚΟΔ, ήτοι έκδοση 100.000 Ομολογιών) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών.

Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Ομολογιών της Δημόσιας Προσφοράς, για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη:

  • η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές,
  • η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών,
  • το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν σε Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και
  • η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΓΟΡΕΣ

Τα μυστικά του πρώτου ναυτιλιακού ομολόγου που μπαίνει στο Χρηματιστήριο

To ελκυστικό επιτόκιο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της έκδοσης, οι κίνδυνοι της ναυτιλίας και το ιστορικό συνέπειας της Costamare. Υπετριπλάσια απόδοση από τον δείκτη S&P 500 είχε η μετοχή το τελευταίο 12μηνο.