Φώτο: Shutterstock

Βελτιώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα η Seat

Η ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει καταφέρει να μειώσει την κατανάλωση 26% και 32% αντίστοιχα και βελτίωσε τη διαχείριση αποβλήτων της κατά 58%.

Συνεχίζει να εργάζεται ενεργά για τη προοδευτική μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας της όπως έχει δεσμευτεί η Seat που έχει καταφέρει να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Η ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία μείωσε με επιτυχία τους πέντε βασικούς περιβαλλοντικούς δείκτες σχετιζόμενους με την παραγωγή κατά 43%, όπως έγινε με την κατανάλωση ενέργειας και νερού, την παραγωγή αποβλήτων, τις πτητικές οργανικές ενώσεις και το διοξείδιο του άνθρακα (CO2).

Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν για το 2025, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προέρχεται από την παραγωγή κατά 50% σε σύγκριση με το 2010. Να σημειώσουμε ότι πέρσι η εταιρεία επένδυσε 27 εκατομμύρια ευρώ σε περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες.

Η εταιρεία κατάφερε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και νερού κατά 26% και 32% αντίστοιχα, βελτίωσε τη διαχείριση αποβλήτων κατά 58% και μείωσε τις εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων κατά 23%. Επιπλέον μείωσε τις εκπομπές CO2 που προέρχονται από την παραγωγή κατά 65%.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ