ΓΔ: 1422.75 -0.14% Τζίρος: 84.95 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Galaxy Cosmos Mezz: Στις 20/12 η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου

Το συνολικό ποσό μετρητών που κατόπιν μείωσης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου θα επιστραφεί στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων (Record Date) ανέρχεται σε Ευρώ 9.250.539,8496.

H GALAXY COSMOS MEZZ PLC (η Εταιρεία) σε συνέχεια της από 8 Αυγούστου 2023 ανακοίνωσής της με τις αποφάσεις της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 7 Αυγούστου 2023 και με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση των μετόχων και του επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει τα ακόλουθα:

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

Έχουν ολοκληρωθεί οι νομικές διαδικασίες στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας και στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών για την επικύρωση και εγγραφή των Ειδικών Ψηφισμάτων που εγκρίθηκαν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 7 Αυγούστου 2023 και την 1 Δεκεμβρίου 2023 παραδόθηκε από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη το Πιστοποιητικό Εγγραφής της Μείωσης Κεφαλαίου ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2023 και το Πιστοποιητικό Κεφαλαίου ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2023 το οποίο επιβεβαιώνει τη νέα δομή του μετοχικού κεφαλαίου σε συνέχεια της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Το νέο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι:

  • Εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο: Ευρώ 14.223.574,4304 διαιρεμένο σε 86.941.164 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,1636 έκαστη.
  • Εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο: Ευρώ 14.223.574,4304 διαιρεμένο σε 86.941.164 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,1636 έκαστη. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα.

Διαδικασίες για επιστροφή κεφαλαίου

Το συνολικό ποσό μετρητών που κατόπιν μείωσης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου θα επιστραφεί στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Εταιρείας κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων (Record Date) ανέρχεται σε Ευρώ 9.250.539,8496, το οποίο αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,1064 ανά μετοχή. Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της στις 8 Δεκεμβρίου 2023 ενημερώθηκε για την μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους, ποσού Ευρώ 0,1064 ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω, από την 14η Δεκεμβρίου 2023 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α. Plus) του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ονομαστική αξία Ευρώ 0,1636, ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού Ευρώ 0,1064 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία, η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στην Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α. Plus) του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει. Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την 15η Δεκεμβρίου 2023 (record date - ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (Ευρώ 0,1064 ανά μετοχή) ορίζεται η 20η Δεκεμβρίου 2023.

Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ALPHA BANK».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Alpha Bank
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Real Estate Services: Από 2 Απριλίου η επιστροφή κεφαλαίου €2,20/μετοχή

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 27.300.000,00, διαιρούμενο σε 14.000.000 (κοινές, ονομαστικές, αδιαίρετες, με δικαίωμα ψήφου) μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1,95 έκαστη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mytilineos: Διέθεσε μετοχές 9,4 εκατ. ευρώ σε 13 στελέχη του ομίλου

Πραγματοποιήθηκε στις 27.12.2023 η διάθεση συνολικά 259.287 ιδίων κοινών ονομαστικών μετοχών συνολικής αξίας 9.427.675,32 που προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος 36,36 της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.