ΓΔ: 1430.88 0.48% Τζίρος: 37.30 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 12:53:00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Ekter.gr

Μετοχές εταιρείας που ελέγχουν οι βασικοί της μέτοχοι θα αγοράσει η ΕΚΤΕΡ

Η εισηγμένη προχωρά στην εξαγορά του 56% της εταιρείας που κατέχει πεντάστερο ξενοδοχείο στην Πάρο. Η συναλλαγή θα γίνει έναντι ποσού που ξεπερνά τα 2,4 εκατ. και το τίμημα θα καταβληθεί σε διάστημα 2 ετών.

Στην εξαγορά ποσοστού 56% της εταιρείας «Ενεργειακός Κόμβος», στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται η 5άστερη ξενοδοχειακή μονάδα 100 δωματίων "Summer Senses", στην Πούντα της Πάρου, προχωρά η ΕΚΤΕΡ, επιβεβαιώνοντας, μετά από ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δημοσιεύματα του Τύπου.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία αναφέρει ότι κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με ημερομηνία 14.12.2023, εξ αφορμής σημερινών δημοσιευμάτων του τύπου, όπως αυτά αναφέρονται στη σχετική επιστολή της Επιτροπής, στα οποία, σημειώνεται για την εταιρεία ΕΚΤΕΡ ΑΕ «…Στην εξαγορά ποσοστού 56% της εταιρείας "Ενεργειακός Κόμβος", στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται η 5άστερη ξενοδοχειακή μονάδα 100 δωματίων "Summer Senses", στην Πούντα της Πάρου, θα προχωρήσει η ΕΚΤΕΡ. Η "Ενεργειακός Κόμβος" ανήκει σε μετόχους της ΕΚΤΕΡ και στο πλαίσιο της συναλλαγής η κατασκευαστική εταιρεία θα αποκτήσει το 44% από τον Κωνσταντίνο Στούμπο και το 12% από τον Κωνσταντίνο Σίψα-μπούζα, έναντι συνολικά 2,4 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο των μετοχών της "Ενεργειακός Κόμβος" είναι ενεχυριασμένο υπέρ της Τρ. Πειραιώς για εξασφάλιση δανείων και σύμφωνα με την έκθεση αποτίμησης που διενεργήθηκε θα παραμείνουν ως ενέχυρο στην τράπεζα. Υπενθυμίζεται πως η κατασκευαστική προτίθεται να υλοποιήσει ξενοδοχειακή επένδυση στον Άη Γιάννη του Δέτη, κοντά στις Κολυμπήθρες της Πάρου, σε ακίνητο ιδιοκτησίας της 327 στρεμμάτων.…» προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, σύμφωνα και με την παρ. 1 του άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, αναφορικά με την υποχρέωση του εκδότη για δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών, κατά την έννοια άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, σημειώνουμε ότι: 

Επιβεβαιώνουμε το περιεχόμενο του δημοσιεύματος και έχουμε ήδη προβεί (α) σε δημοσίευση της έκθεσης εκτίμησης για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη του άρθρου 101 του Ν. 4548/2018, η οποία έχει ήδη αναρτηθεί στο ΓΕμΗ με αρ. Πρωτ. 3175724/13.12.2023 και (β) σε αίτηση καταχώρισης της ανακοίνωσης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της παροχής άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένα μέρη της ΕΚΤΕΡ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 101 του Ν.4548/2018, η οποία φέρει αρ. Πρωτ. 120041/13.12.2023 και αναμένεται να δημοσιευθεί άμεσα. 

Η ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τη χορήγηση ειδικής άδειας κατάρτισης συναλλαγής της ΕΚΤΕΡ ΑΕ με συνδεδεμένα μέρη, σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του Ν. 4548/2018 θα ακολουθήσει σήμερα. 

Κατόπιν αυτής της ανακοίνωσης, η ΕΚΤΕΡ ΑΕ ανακοινώνει ότι με την από 12/12/2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε η παροχή της ειδικής άδειας κατάρτισης συναλλαγής της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη, για την εξαγορά από την Εταιρεία του 56% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με αρ. ΓΕΜΗ 131245301000 (ο «Ενεργειακός Κόμβος»), η οποία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 99 παρ. 2 (α) του Ν. 4548/2018, καθώς είναι νομικό πρόσωπο που ελέγχεται κατά το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 27 από συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό στην παράγραφο (α) περίπτωση (iii) του άρθρου 9 του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 24.

Πωλητές του 56% των μετοχών του Ενεργειακoύ Κόμβου είναι οι κ.κ. Κωνσταντίνος Α. Σίψας - Μπούζας και Κωνσταντίνος Ιωάννου Στούμπος, το δε συνολικό τίμημα εξαγοράς ανέρχεται στα 2.482.849,60 ευρώ και θα καταβληθεί στους δύο πωλητές, σε 3 δόσεις, σε διάστημα 2 ετών.

Με τη σκοπούμενη εξαγορά του Ενεργειακoύ Κόμβου, αφενός επιδιώκεται η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων και παγίων της Εταιρείας, αφετέρου η ενσωμάτωση της βαθιάς τεχνογνωσίας και εμπειρίας του Ενεργειακoύ Κόμβου στον τομέα της διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων, ιδίως εν όψει της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 5* ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΔΕΤΗΣ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΟΥ» ύψους 53,3 εκατ. ευρώ της Εταιρείας. Με την εξαγορά αυτή, η Εταιρεία θα αποκτήσει άμεσα έναν δομημένο ξενοδοχειακό βραχίονα για τη στρατηγική τοποθέτησης της στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Περαιτέρω, δεδομένου ότι το ξενοδοχείο του Ενεργειακoύ Κόμβου (SUMMER SENSES LUXURY RESORT) λειτουργεί ήδη στην Πάρο, με την ανάπτυξη της νέας ξενοδοχειακής μονάδας της Εταιρείας στις Κολυμπήθρες, θα επιτευχθούν οικονομίες κλίμακος και συνέργειες μεταξύ των δύο ξενοδοχείων, αυξάνοντας την αποδοτικότητά τους και διασφαλίζοντας την ηγετική θέση και τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Εταιρείας στον ξενοδοχειακό τομέα στην Πάρο.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018, η κατά τα ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ελήφθη βάσει της από 29/11/2023 έκθεσης αξιολόγησης για το δίκαιο και εύλογο της συναλλαγής, με συνδεδεμένο μέρος, του Γιάννη Αρκουλή, ορκωτού ελεγκτή λογιστή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 33851) της ελεγκτικής εταιρείας «IG AUDIT ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», σύμφωνα με την οποία η εν λόγω συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μετόχους της που δεν αποτελούν συνδεδεμένο μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας.

Το από 12/12/2023 πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και η ανωτέρω έκθεση αξιολόγησης κατ’ άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 έχουν καταχωρηθεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διατυπώσεις και διαδικασίες του Ν. 4548/2018.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

businessdaily-EKTER
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΚΤΕΡ υπέγραψε νέα σύμβαση έργου με το ΙΤΕ ύψους 10 εκατ. ευρώ

Μετά την υπογραφή της παραπάνω σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η εταιρεία (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες) ανέρχεται στο ποσό των 131,83 εκ. ευρώ.
businessdaily-EKTER
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΕΚΤΕΡ ανέλαβε την αποκατάσταση των προσόψεων στη Γαλλική Πρεσβεία

Το έργο είναι αξίας σχεδόν 2,5 εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 13 μήνες, ενώ μετά και την υπογραφή αυτής της σύμβασης το συνολικό ανεκτέλεστο της εταιρείας φθάνει στα 112,5 εκατ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΤΕΡ: Έκλεισε έργο 10,8 εκατ. ευρώ στο Νοσοκομείο Παπανικολάου

Μετά την υπογραφή της σύμβασης το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε (αμιγώς ή μέσω συμμετοχής της σε κοινοπραξίες), ανέρχεται στο ποσό των 110,5 εκατ. ευρώ.