ΓΔ: 1033.44 0.37% Τζίρος: 106.43 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Creta Farms

Αναγέννηση της Creta Farms με συνολικό «κούρεμα» 64%

Τράπεζες, Δημόσιο και προμηθευτές θα υποστούν τις μεγαλύτερες απώλειες για να δημιουργηθεί η νέα εταιρεία από τα συντρίμμια της βιομηχανίας αλλαντικών, ενώ προστατεύονται οι εργαζόμενοι και οι κτηνοτρόφοι.

Το δρόμο για το Πρωτοδικείο Ρεθύμνου παίρνει το σχέδιο εξυγίανσης της Creta Farms, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η σχετική αίτηση θα κατατεθεί μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα, ώστε να επιτευχθεί ο ορισμός δικασίμου εντός Μαρτίου. Στο μεταξύ, η γενική συνέλευση των μετόχων της αλλαντοβιομηχανίας με θέμα την έγκριση της συμφωνίας εξυγίανσης θα ακολουθήσει την κατάθεση της αίτησης, αφού ορίστηκε για την 27η Φεβρουαρίου.

Σε ό,τι αφορά στα βασικά σημεία του σχεδίου εξυγίανσης –το οποίο υπεγράφη αργά το βράδυ της Τετάρτης μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις των εμπλεκόμενων μερών-  προβλέπουν γενναίο κούρεμα στις συνολικές υποχρεώσεις της Creta Farms κατά 64,1%, καθώς και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής των οφειλών σε Δημόσιο και τράπεζες.

Ριγμένοι στην ιστορία αναδεικνύονται οι πιστωτές που δεν έχουν «προνόμιο» καθώς στην δική τους περίπτωση προβλέπεται σχεδόν 100% διαγραφή χρεών, ενώ προστατεύονται οι κτηνοτρόφοι και οι 584 εργαζόμενοι.

Σχετικά με την αποπληρωμή του δανείου από το Σχέδιο Γιούνκερ που έλαβε η Creta Farms το 2016, η νέα εταιρεία επί της ουσίας «απαλλάσσεται» ενώ το μπαλάκι της ευθύνης περνά στους πρώην βασικούς μετόχους, αδερφούς Δομαζάκη.

Το business plan

Αναφορικά με το busisness plan για την «επόμενη μέρα» της αλλαντοβιομηχανίας, η Impala Hellas δεσμεύεται για χορήγηση ένεσης 20 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 2 εκατ. ευρώ θα διατεθούν άμεσα στη κατεύθυνση της κάλυψης της ενδιάμεσης χρηματοδότησης, η οποία συνολικά θα απορροφήσει 8 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, το σχέδιο βασίζεται στα προβλεπόμενα του άρθρου 103 του πτωχευτικού κώδικα το οποίο δίνει την δυνατότητα μέρος του ενεργητικού και του παθητικού της Creta Farms να μεταβιβαστεί στη νέα εταιρεία που δημιουργήθηκε προκειμένου να αποτελέσει το ανάδοχο σχήμα της αλλαντοβιομηχανίας, δηλαδή την Impala Hellas, θυγατρική της Bella Boulgaria, συμφερόντων Δημήτρη Βιντζιλαίου.

Το «κούρεμα»

Το 35,9% του συνόλου των υποχρεώσεων της Creta Farms περνά στην νέα εταιρεία, καθώς από το σύνολο των υποχρεώσεων της αλλαντοβιομηχανίας, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τον τελευταίο διαθέσιμο εγκεκριμένο και νομίμως δημοσιευμένο ισολογισμό της χρήσεως 2017 και το ισοζύγιο γενικής λογιστικής με ημερομηνία 30-11-2019, που ανέρχεται  σε 162.943.437,49 ευρώ, στην νέα εταιρεία μεταβιβάζονται οφειλές 58.457.558,93. Δηλαδή το συνολικό «κούρεμα» διαμορφώνεται σε 64,12%.

Οι υπόλοιπες μη μεταβιβαζόμενες υποχρεώσεις δηλαδή 104.485.878,56 ευρώ θα παραμείνουν στην Creta Farms, όπου Ειδικός Εντολοδόχος θα αναλάβει τη ρευστοποίηση του εναπομείναντος ενεργητικού και την ικανοποίηση του αντίστοιχου εναπομείναντος παθητικού.

Οι τράπεζες

Σε ό,τι αφορά στον τραπεζικό δανεισμό, ο οποίος ανέρχεται σε 107,8 εκατ. ευρώ, στην νέα εταιρεία μεταβιβάζεται οφειλή 40,08 εκατ. ευρώ, ενώ ο νέος επενδυτής θα κληθεί να αποπληρώσει το ποσό αυτό σε 40 τριμηνιαίες χρεολυτικές δόσεις.

Ειδικά το δάνειο που έλαβε η Creta Farms το 2016 από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το οποίο στις 30/11/2019 ανέρχεται σε 15,33 εκατ. ευρώ, δεν βαραίνει τη νέα εταιρεία, καθώς σε αυτή μεταβιβάζεται υποχρέωση ύψους 383.283 ευρώ, η οποία θα αποπληρωθεί επίσης σε 40 τριμηνιαίες χρεωλυτικές δόσεις.

Το υπόλοιπο ποσό, ήτοι περί  14,94 εκατ. ευρώ, παραμένει στην Creta Farms και θα ικανοποιηθεί μέσω του προϊόντος ρευστοποίησης του Μη Μεταβιβαζόμενου Ενεργητικού. Αξίζει να επισημανθεί ότι στο σχέδιο επισημαίνεται ότι  η EΤΕπ «δικαιούται να επιδιώξει τα ανωτέρω ποσά και από τους μη Συμβαλλόμενους στην παρούσα Συμφωνία Εξυγίανσης εγγυητές κ.κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι και Κωνσταντίνο Δομαζάκη, καθώς η εγγυητική τους ευθύνη διατηρείται στο ακέραιο, αφού δεν υπάρχει η συναίνεση των Συμβαλλομένων Πιστωτών για τον τυχόν περιορισμό της ευθύνης του κατά το αρ. 106γ ΠτΚ».

Σημειώνεται ότι οι υποχρεώσεις των πιστωτριών τραπεζών, εκτός του δανείου της ΕτΕπ, αποτελούν το 63,4% επί των συνολικών οφειλών της Creta Farms και το 92,9% επί του συνόλου των πιστωτών με ειδικό προνόμιο που συναινούν στη συμφωνία εξυγίανσης. 

Προμηθευτές

Τα χρέη στους λοιπούς πιστωτές διαχωρίζονται σε δύο κατηγορίες αυτά που αφορούν στους προμηθευτές με γενικό προνόμιο: ελληνικό δημόσιο, ασφαλιστικοί οργανισμοί, εργαζόμενοι και κτηνοτρόφοι και σε αυτούς χωρίς προνόμιο : factoring, προμηθευτές, μερίσματα, λοιποί.

Οι υποχρεώσεις σε εργαζόμενους και κτηνοτρόφους θα μεταφερθούν στο ακέραιο στην Impala Hellas.

Κτηνοτρόφοι

Οι υποχρεώσεις προς τους παραγωγούς/κτηνοτρόφους θα αποπληρωθούν από την νέα εταιρεία κατά ποσοστό 100% και εφάπαξ εντός 80  ημερών από την ημερομηνία της ολοκλήρωσης της συναλλαγής, χωρίς όμως την επιβολή τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Εργαζόμενοι

Αντίστοιχα, όλες οι ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας μεταφέρονται και μεταβιβάζονται στην νέα εταιρεία και περιλαμβάνουν το σύνολο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της Creta Farms έναντι των εργαζομένων. Οι συνολικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους ανέρχονται σε 2,39 εκατ. ευρώ.

Στην νέα εταιρεία δεν μεταβιβάζονται οι αξιώσεις πρώην εργαζομένων της Creta Farms, των οποίων οι συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας είχαν λυθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο (οικειοθελής αποχώρηση, καταγγελία σύμβασης εργασίας κλπ) μέχρι την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, ανεξαρτήτως του εάν έχει ή πρόκειται να ασκηθεί αγωγή ή άλλο ένδικο μέσο για την αναγνώριση ακυρότητας καταγγελίας ή/και για δεδουλευμένες αποδοχές, οφειλόμενα ποσά ή/και αποζημίωση απόλυσης. Σε περίπτωση επιδίκασης τυχόν κονδυλίων, αυτά δεν θα μεταφερθούν στην νέα εταιρεία, αλλά θα παραμείνουν στην παλιά Creta. Από την 1.12.2019 μέχρι και την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, οι υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους θα αποπληρωθούν στο ακέραιο από την νέα εταιρεία.

Σε δύσκολη θέση θα βρεθεί ωστόσο μερίδα προμηθευτών της Creta Farms που δεν έχουν προνόμιο και στους οποίου η αλλαντοβιομηχανία οφείλει 23,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων στην νέα εταιρεία «περνάει» το ποσό των 598 χιλ ευρώ, εξέλιξη που μεταφράζεται σε κούρεμα 97%.

Δημόσιο

Σε ό,τι αφορά στο Ελληνικό Δημόσιο, προβλέπεται ότι από το σύνολο των 7,8 εκατ. ευρώ που είναι η υποχρέωση της Creta Farms, στην νέα εταιρεία μεταβιβάζεται οφειλή ύψους 3,1 εκατ. ευρώ με πρόβλεψη αποπληρωμής σε 180 δόσεις.

Αντίστοιχα, για τον ΕΦΚΑ στην νέα εταιρεία μεταφέρεται οφειλή ύψους 2,9 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 7,2 εκατ. ευρώ,με αντίστοιχη πρόβλεψη για αποπληρωμή σε 180 δόσεις.

H συμμετοχή της Impala

Σύμφωνα με το επιχειρηματικό σχέδιο, η Impala  θα επενδύσει συνολικά το ποσό των είκοσι εκατομμυρίων. Σημειώνεται ότι ήδη η νέα εταιρεία έχει πιστοποιημένο μετοχικό κεφάλαιο 15 εκατ. ευρώ, από τα οποίο 2 εκατ. ευρώ θα δοθούν κατά την ενδιάμεση περίοδο ως Ενδιάμεση Χρηματοδότηση, στο πλαίσιο υποστήριξης της εμπορικής και παραγωγικής δραστηριότητας της αλλαντοβιομηχανία. Ωστόσο τα 2 εκατ. ευρώ καλύπτονται από το γενικό προνόμιο το οποίο υφίσταται ανεξάρτητα από την επικύρωση ή μη της Συμφωνίας Εξυγίανσης από το αρμόδιο Δικαστήριο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά η ενδιάμεση χρηματοδότηση, θα ανέλθει σε συνολικά 8 εκατ. ευρώ. Όπως γνωστοποιείται στο σχέδιο οι τράπεζες έχουν ήδη χορηγήσει 4 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται και δεύτερο τμήμα χρηματοδότησης εξίσου 4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκατ. ευρώ -όπως προαναφέρθηκε-  θα είναι συμμετοχή της Impala.

Οι προβλέψεις

Παράλληλα, σύμφωνα με το Επιχειρηματικό Σχέδιο, η Impala Hellas θα μπορέσει να προβεί σε άμεση αγορά πρώτων υλών για την αύξηση της παραγωγής και εν συνεχεία των πωλήσεων. Μάλιστα, εκτιμάται ότι «θα επιτύχει την αγορά πρώτων υλών με καλύτερους όρους, αξιοποιώντας το υφιστάμενο δίκτυο προμηθευτών του ομίλου του επενδυτή καθώς και μέσω συνεργιών μεταξύ των εταιρειών του Ομίλου.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το σχέδιο, προβλέπεται ότι τα έσοδα της εταιρείας από 46.663.528,09 ευρώ το πρώτο οικονομικό έτος του επιχειρηματικού σχεδίου θα αυξηθούν σε 130.629.945,71 ευρώ το 11ο οικονομικό έτος του σχεδίου και ο ετήσιος ρυθμός αύξησης θα είναι 10,8%. Οι δε εκτιμώμενες πωλήσεις προβλέπεται να αποφέρουν την μέγιστη κερδοφορία μέσω της αυξημένης διαφήμισης και των χαμηλότερων εκπτώσεων.

Παράλληλα, ο νέος επενδυτής έχει δεσμευθεί ότι από το δεύτερο χρόνο θα επενδύσει 5 εκατ. ευρώ. Όπως προκύπτει από το σχέδιο εξυγίανσης, ο νέος επενδυτής έχει δεσμευθεί να επενδύσει το ποσό των 20 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 2 εκατ. ευρώ θα δοθούν στην αλλαντοβιομηχανία ως ενδιάμεση χρηματοδότηση στο πλαίσιο υποστήριξης της εμπορικής και παραγωγικής δραστηριότητας της.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πυκνό μυστήριο με το πόρισμα για την κατάρρευση της Creta Farms

Το πόρισμα του δικανικού ελέγχου από την Deloitte παραμένει άφαντο, ενώ άγνωστο είναι αν η Creta Farms βρήκε πόρους για να πληρώσει τους ελεγκτές. Κινήσεις από το νέο μέτοχο για ενδυνάμωση της παραγωγής.