ΓΔ: 1392.06 -0.61% Τζίρος: 111.18 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 16:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Prodea Inv.

Prodea: Eφάπαξ πρόσθετο premium στους ομολογιούχους 2 ευρώ/ομολογία

Δικαιούχοι καταβολής είναι οι κάτοχοι Ομολογιών που εμφαίνονται στο μητρώο Ομολογιούχων κατά την 15.12.2023, ήτοι κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων για τη Συνέλευση των Ομολογιούχων.

Στην καταβολή εφάπαξ πρόσθετου ωφελήματος premium ύψους 2 ευρώ ανά ομολογία θα προχωρήσει η Prodea ΑΕΕΑΠ. Δικαιούχοι καταβολής είναι οι κάτοχοι Ομολογιών που εμφαίνονται στο μητρώο Ομολογιούχων κατά την 15.12.2023, ήτοι κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων για τη Συνέλευση των Ομολογιούχων που συγκλήθηκε για την 22.12.2023 ή για οποιαδήποτε εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση αυτής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας: 

Η Prodea ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει προς τους Ομολογιούχους ότι η Επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων ενέκρινε μεταξύ άλλων τροποποίηση του Προγράμματος ΚΟΔ δυνάμει της οποίας η Εταιρεία θα προχωρήσει στην καταβολή εφάπαξ πρόσθετου ωφελήματος (premium) ύψους (μεικτό) 2,00 ευρώ ανά Ομολογία (0,2% επί του συνολικού ποσού του ΚΟΔ).

Σημειώνεται ότι το πρόσθετο ωφέλημα χαρακτηρίζεται από φορολογικής πλευράς ως τόκος και έχει αντίστοιχη φορολογική αντιμετώπιση.

Δικαιούχοι καταβολής είναι οι κάτοχοι Ομολογιών που εμφαίνονται στο μητρώο Ομολογιούχων κατά την 15.12.2023, ήτοι κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων για τη Συνέλευση των Ομολογιούχων που συγκλήθηκε για την 22.12.2023 ή για οποιαδήποτε εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση αυτής.

Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού προς τους δικαιούχους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Δευτέρα, 22.01.2024 ως ακολούθως:

1. Μέσω των Χειριστών των Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών υπό το ΚΟΔ, σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής του πρόσθετου ωφελήματος α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό Θανόντος στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα την ενότητα Χ μέρος 2, β) σε περιπτώσεις που ο δικαιούχος τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων ποσών θα πραγματοποιείται: i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής (στους νόμιμους κληρονόμους μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης αυτών) και ii) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης(ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το δικαίωμα είσπραξης τόκων παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι για το πρόσθετο ωφέλημα, μέχρι την 31.12.2028) και ότι μετά την κατά τα ανωτέρω παραγραφή τους τα τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

businessdaily-PRODEA-LOGISTICS
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Prodea απέκτησε συγκρότημα logistics 59.015 τ.μ., στον Ασπρόπυργο

Η επένδυση αυτή εντάσσεται στην επενδυτική στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της παρουσίας της στον νευραλγικό κλάδο των logistics αλλά και για τον εμπλουτισμό του επενδυτικού χαρτοφυλακίου της.