ΓΔ: 1400.61 -1.12% Τζίρος: 124.92 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ellaktor_office
Τα κεντρικά γραφεία της Ελλάκτωρ. Πηγή: ellaktor.gr

Ελλάκτωρ: Άνω του 45,1% αυξήθηκε το μερίδιο της Reggebourg Invest

H RB Ellaktor Holding μεταβίβασε στην Reggebourg Invest 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 15,6249% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ.

Τη μεταβίβαση μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής στην Reggebourg Invest του συνόλου των μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Ελλάκτωρ προχώρησε η RB Ellaktor Holding. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η RB Ellaktor Holding μεταβίβασε στην Reggebourg Invest 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 15,6249% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Ελλάκτωρ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία» ή/και «Εκδότρια»)  γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε την 28.02.2024 από μετόχους της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με τη συμμετοχή και τα δικαιώματα ψήφου στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. (ελεγχόμενη από την REGGEBORGH INVEST B.V.) στις 26.02.2024 μεταβίβασε στην REGGEBORGH INVEST B.V. (εφεξής «REGGEBORGH»), μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), το σύνολο των μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου που κατείχε στην Εκδότρια, δηλ. 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 15,6249% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας.

Ως αποτέλεσμα της ως άνω μεταβίβασης επήλθε μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου της Εκδότριας ως εξής :

Α. Η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. δεν κατέχει πλέον μετοχές και δικαιώματα ψήφου (0%) στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (προηγούμενη θέση 15,6249%, δηλ. 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές). Η συμμετοχή κατήλθε του ορίου 5%.

Β. Η συμμετοχή της μετόχου REGGEBORGH, την 26.02.2024, στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας διαμορφώθηκε ως ακολούθως:

1.      Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου (που ενσωματώνονται σε μετοχές):

(i)        Άμεση συμμετοχή: το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια ανήλθε σε 45,1682%, ήτοι 157.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές, από 29,5433%, ήτοι 102.867.595 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές. Η άμεση συμμετοχή υπερέβη το όριο του 1/3.

(ii)      Έμμεση συμμετοχή (μέσω της ελεγχόμενης RB ELLAKTOR HOLDING B.V.): το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου στην Εκδότρια διαμορφώθηκε σε 0% (0 μετοχές και δικαιώματα ψήφου) από 15,6249%, ήτοι 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές. Η έμμεση συμμετοχή κατήλθε του ορίου 5%.

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (άμεσo (i) και έμμεσo (ii)): 45,1682%, χωρίς μεταβολή, ήτοι 157.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

2.       Χρηματοπιστωτικά μέσα, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1.β του ν. 3556/2007, ήτοι δικαίωμα προαίρεσης (Call Option) ποσοστού 7,4671% επί των δικαιωμάτων ψήφου (ήτοι 26.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών) της ΕΛΛΑΚΤΩΡ AE, με περίοδο άσκησης/μετατροπής του Call Option 36 μήνες με εκκίνηση την 06.05.2022 και λήξη την 06.05.2025.

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά και την πιθανή απόκτηση του Call Option:

Συνολικό ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου (συνολική θέση Α και Β): 52,6353%, χωρίς μεταβολή, ήτοι 183.272.350 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές.

Πρόσθετες πληροφορίες – Παρατηρήσεις.

Η REGGEBORGH INVEST B.V, στις 26.02.2024 απέκτησε από την RB ELLAKTOR HOLDING B.V., μέσω εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής (OTC), 54.404.755 κοινές μετά ψήφου ονομαστικές μετοχές της Εκδότριας.

Το δικαίωμα προαίρεσης (Call Option) της REGGEBORGH INVEST B.V. υπόκειται σε φυσικό ή οικονομικό (με μετρητά) διακανονισμό κατά τη διακριτική ευχέρεια του κατόχου των μετοχών του δικαιώματος προαίρεσης. Η Reggeborgh δεν δικαιούται να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που συνδέονται με τις μετοχές του δικαιώματος προαίρεσης (call option) κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης του εν λόγω call option.

Η RB ELLAKTOR HOLDING B.V. ελέγχεται από την REGGEBORGH INVEST B.V. (100% θυγατρική εταιρεία).

Η REGGEBORGH INVEST B.V. δεν ελέγχεται από κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3556/2007.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισχυρή ανάκαμψη για την Ελλάκτωρ με κέρδη 54,2 εκατ. και τζίρο 284 εκατ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου (εξαιρουμένων των Κατεχόμενων προς πώληση) ανήλθαν σε €411 εκατ. στις 30.09.2023 έναντι €406 εκατ. στο τέλος του 2022.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαψεύδει η Ελλάκτωρ τα σενάρια πώλησης της Άκτωρ Παραχωρήσεις

Η Άκτωρ Παραχωρήσεις αποτελεί την μεγαλύτερη θυγατρική της εταιρείας με εκτιμώμενες συνολικές ταμειακές ροές, άνω του 1 δισ. ευρώ, από τις υφιστάμενες Παραχωρήσεις κατά τη συμβατική τους διάρκεια.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Στα 32 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη στο πρώτο εξάμηνο

Στα 185,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παραμένοντας σταθερός έναντι της περυσινής χρονιάς, ωστόσο η κερδοφορία της κατασκευαστικής ενισχύθηκε σημαντικά.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Δεν υφίσταται συμφωνία για πώληση του 25% της Άνεμος

«Διεθνής εξειδικευμένος Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος έχει αναλάβει την αξιολόγηση επί των στρατηγικών επιλογών για τη συμμετοχή στην ANEMOS RES, μεταξύ των οποίων και την ενδεχόμενη πώλησή της», τονίζει η εισηγμένη.