ΓΔ: 1422.32 1.30% Τζίρος: 88.50 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
GEK TERNA
Πηγή: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στο 29,96% αυξήθηκε η συμμετοχή του Γ. Περιστέρη στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο κ. Περιστέρης κατέχει πλέον 17.299.531 (16,7269%) άμεσα και 13.693.984 (13,2407%) έμμεσα και συνολικά 30.993.515 (29,9676%) μετοχές και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στην εταιρία.

Αυξήθηκε στο 29,26% η συμμετοχή του Γιώργου Περιστέρη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύστερα από συναλλαγή για την απόκτηση του 5,8% των μετοχών από την Πειραιώς ΑΕΠΕΥ.

Ειδικότερα, η «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (η «Εταιρία») ανακοίνωσε ότι στις 14.3.2024 της γνωστοποιήθηκαν οι εξής μεταβολές συνεπεία συναλλαγών που έλαβαν χώρα στις 11.03.2024:

Ο κ. Γεώργιος Περιστέρης κατέχει πλέον 17.299.531 (16,7269%) άμεσα και 13.693.984 (13,2407%) έμμεσα και συνολικά 30.993.515 (29,9676%) μετοχές και τα αντίστοιχα δικαιώματα ψήφου στην Εταιρία, ήτοι συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου 29,9676% (έναντι του ιδίου ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου 29,9676% κατά την τελευταία αντίστοιχη γνωστοποίηση που περιλάμβανε και την έμμεση κατοχή μίας σύμβασης forward με την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που προέβλεπε την επιπρόσθετη απόκτηση 6.000.000 (5,8%) μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία λόγω δανεισμού μετοχών).

Οι έμμεσες συμμετοχές του κατέχονται από τις εξής ελεγχόμενες επιχειρήσεις:

  • Γαρδένια Α.Κ.Τ.Ε.Ξ.Ε. 2,8890%,
  • Perge Ltd. 7,7618% και
  • Snakos Services Ltd. 2,5899%.

Στις 11.03.2024, δυνάμει του παραπάνω forward, η Perge Ltd, που ελέγχεται από τον κ. Γ. Περιστέρη, απέκτησε, από την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 6.000.000 μετοχές της Εταιρίας (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) σε εκτέλεση της από 18.01.2024 σύμβασης δανεισμού μετοχών μεταξύ της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και της εταιρίας Perge Ltd.

Συνεπεία των παραπάνω, υπήρξε μεταβολή για τον κ. Γ. Περιστέρη και την Perge Ltd που διήλθε των ορίων του ν. 3556/2007 με τελικές θέσεις κατά το κλείσιμο της 11.03.2024 αυτές που αναφέρονται παραπάνω.

Αντίστοιχα, η Πειραιώς Financial Holdings A.E. κατέχει πλέον τόσο άμεσα όσο και έμμεσα ποσοστό κάτω του 5% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας (έναντι προηγούμενης κατοχής 2.260 (0,0022%) έμμεσα και συνολικά 2.260 (0,0022%) μετοχών και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, καθώς και έμμεσα μίας σύμβασης forward με την Εταιρία που προέβλεπε την επιπρόσθετη απόκτηση 6.000.000 (5,8014%) μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου στην Εταιρία, ήτοι συνολικού ποσοστού δικαιωμάτων ψήφου 5,8036%).

Σήμερα, οι έμμεσες συμμετοχές κατέχονται από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία και την ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Ειδικότερα, στις 11.03.2024 η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που είναι 100% θυγατρική της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία που είναι 100% θυγατρική της Πειραιώς Financial Holdings A.E. προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές σε σχέση με τις μετοχές της Εταιρίας:

απέκτησε 6.000.000 μετοχές της Εταιρίας (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) κατόπιν καλύψεως της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως αυτή αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 13.02.2024.

Οι νέες μετοχές εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 11.03.2024, και

μεταβίβασε στις 11.03.2024 προς την Perge Ltd 6.000.000 μετοχές και δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας (που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8% του συνολικού αριθμού μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου) σε εκτέλεση του forward της από 18.01.2024 σύμβασης δανεισμού μετοχών μεταξύ της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και της Perge Ltd.

Συνεπεία των παραπάνω υπήρξε υπέρβαση των ορίων του ν. 3556/2007 με τελικές θέσεις κατά το κλείσιμο της 11.03.2024 αυτές που αναφέρονται παραπάνω.

Στις παραπάνω θέσεις δεν περιλαμβάνονται τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις μετοχές που κατέχει η ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ως ειδικός διαπραγματευτής ή κατέχονται σε χαρτοφυλάκια συναλλαγών του ομίλου της Πειραιώς Financial Holdings A.E. (εξαιρέσεις κατά το άρθρο 12(1) του ν. 3556/2007).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Νέο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας σε συνεργασία με τη Microsoft

Το DiGiHub εντός του Ομίλου θα λειτουργεί ως ένα συνολικό κέντρο αναφοράς για την ψηφιακή καινοτομία συγκεντρώνοντας τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου μέσα από την επιτυχή υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων της Microsoft.
GEK TERNA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση πάνω από 51% για τα κέρδη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το α' τρίμηνο

Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου παρέμεινε σε ισχυρά επίπεδα και διαμορφώθηκε για το α’ τρίμηνο του 2024 σε 148,3 εκατ. έναντι 123,6 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, με το σχετικό περιθώριο να ανέρχεται σε 19,8%.
Perdikaris-Giannis-GEK-TERNA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περδικάρης (ΤΕΡΝΑ): Η κοινωνική ευημερία στο επίκεντρο κάθε μας έργου

Απαριθμώντας τα πολλαπλά οφέλη του κατασκευαστικού κλάδου για τη χώρα μας, ο πρόεδρος της ΤΕΡΝΑ σημείωσε πως η συμβολή των τεχνικών εταιρειών δημιουργεί πολλαπλασιαστική αξία που υπερβαίνει τους προφανείς τομείς της οικονομίας.