ΓΔ: 1411.98 -1.84% Τζίρος: 77.99 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 15:47:30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
GEK TERNA
Πηγή: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Υψηλή κερδοφορία το 2023 με ώθηση από τον κλάδο κατασκευών

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 268,5 εκατ. ευρώ, καθώς ενισχύθηκε κατά 70% η λειτουργική κερδοφορία στις κατασκευές. Αυξημένη επιστροφή στους μετόχους, 0,25 ευρώ ανά μετοχή.

Με αυξημένα κέρδη προ φόρων, που έφτασαν τα 268,5 εκατ. ευρώ, έκλεισε το 2023 για τον όμιλο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ο τομέας των κατασκευών είχε σημαντική συμβολή στα αποτελέσματα του ομίλου, καθώς εμφάνισε αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας της τάξεως του 70%. Η διοίκηση θα προτείνει αυξημένη επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους κατά 25%.

Ειδικότερα, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε € 3.499,2 εκατ. έναντι € 3.938,3 εκατ. το 2022, σε ευθυγράμμιση με την εξομάλυνση των συνθηκών στην αγορά ενέργειας, όπου το προηγούμενο έτος υπήρξε σημαντική μεταβλητότητα.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA ) διαμορφώθηκε σε € 585,5  εκατ. έναντι € 661,8 εκατ. για το προηγούμενο έτος. Τα κέρδη προ φόρων για τον Όμιλο για το 2023 παρουσίασαν αύξηση και διαμορφώθηκαν σε € 268,5 εκατ. έναντι € 243,3 εκατ. το 2022.

Τα καθαρά κέρδη αποδιδόμενα στους μετόχους προσαρμοσμένα για τα μη λειτουργικά αποτελέσματα ήταν €133,3 εκατ., έναντι € 174,4 εκατ. για το 2022. Σημειώνεται ότι εξαιρουμένης της συνεισφοράς του Τομέα Παραγωγής, Προμήθειας και Εμπορίας Συμβατικής Ενέργειας (η κερδοφορία του οποίου είχε επηρεαστεί από την υψηλή μεταβλητότητα των αγορών ενέργειας το 2022), τα προσαρμοσμένα EBITDA για το 2023 σημείωσαν αύξηση κατά 39,0% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η οικονομική θέση παραμένει ισχυρή με το Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος με αναγωγή στη μητρική εταιρεία στις 31.12.2023 να διαμορφώνεται σε €409,0 εκατ., ενώ το συνολικό Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος σε επίπεδο Ομίλου (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των project finance facilities) διαμορφώνεται στα €1.606 εκατ..

Δεδομένων των ισχυρών αποτελεσμάτων και της υγιούς κεφαλαιακής διάρθρωσης, αλλά και της πρόβλεψης για περαιτέρω ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου, το ΔΣ θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση την επιστροφή κεφαλαίου προς τους μετόχους ύψους € 0,25/μτχ, αυξημένη κατά 25% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

Νέες, εμβληματικές συμβάσεις

Κατά τη διάρκεια του 2023 αλλά και κατά τους πρώτους μήνες του 2024, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνέχισε να ενισχύει την ηγετική του θέση στην αγορά, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο του με νέες, εμβληματικές συμβάσεις, όπως η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης για την Εγνατία Οδό αλλά και οι προς υπογραφή συμβάσεις παραχώρησης της Αττικής Οδού, αλλά και του τμήματος Ηράκλειο-Χανιά του ΒΟΑΚ.

Παράλληλα, συνέχισε την εκτέλεση των έργων που έχει αναλάβει και που αναμένεται να παραδοθούν σταδιακά σε λειτουργία, όπως η Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή τις αμέσως επόμενες περιόδους. Eπίσης, διατήρησε την κερδοφορία για το 2023 σε υψηλά επίπεδα, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μεγέθυνσης της συνεισφοράς του τομέα υποδομών (παραχωρήσεις-κατασκευές) σε επαναλαμβανόμενη βάση, παρά την αναμενόμενη χαμηλότερη συνεισφορά από το κομμάτι της συμβατικής ενέργειας. 

Για τις επόμενες περιόδους αναμένεται ενίσχυση των μεγεθών του Ομίλου λόγω της σταδιακής ενσωμάτωσης διαφόρων έργων του χαρτοφυλακίου που ολοκληρώνονται (Μονάδα Ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή, έναρξη παραχώρησης Εγνατίας Οδού και Αττικής Οδού)καθώς και της συνεισφοράς του αιολικού πάρκου στον Καφηρέα για το σύνολο του 12μήνου. Αντίστοιχα, αναμένεται και η μεγέθυνση του ισολογισμού του Ομίλου από την ενσωμάτωση των νέων έργων. Υπενθυμίζεται ότι σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (επόμενη 5ετία) και υπολογίζοντας μόνο τις συμβάσεις έχει ήδη αναλάβει Όμιλος έως αυτή την στιγμή, αναμένεται διπλασιασμός των χρηματοοικονομικών μεγεθών του.      

Παράλληλα, ο Όμιλος,συνεχίζει την προετοιμασία και συμμετοχή του σε σημαντικό αριθμό νέων διαγωνισμών και έργων που αναμένονται στην αγορά τις αμέσως επόμενες περιόδους. Ενδεικτικό είναι ότι ο ΙΟΒΕ σε πρόσφατη μελέτη του για τον κατασκευαστικό κλάδο υπολογίζει τον συνολικό προϋπολογισμό των επενδύσεων σε κατασκευές ανά την επικράτεια στα επίπεδα των €52 δισ.σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Δεδομένης της ισχυρής τεχνογνωσίας, καθετοποιημένης δομής και εύρωστης χρηματοοικονομικής θέσης, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένει να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στον τομέα των υποδομών δημιουργώντας αξία για τους μετόχους, τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινωνίες. 

Τα οικονομικά αποτελέσματα

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου κατά την διάρκεια του 2023 διαμορφώθηκαν σε € 3.499,2 εκατ. έναντι € 3.938,3 εκατ. την περίοδο του 2022 κυρίως λόγω μειωμένων εσόδων στο τομέα ενέργειας, αλλά και αυξημένων εσόδων από του τομείς των κατασκευών και των παραχωρήσεων. Συγκεκριμένα: 

  • Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα € 1.413,3 εκατ. έναντι € 1.024,2 εκατ. κατά την περίοδο του 2022,αποδιδόμενα στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος του Ομίλου, σε έργα ιδιωτών και σε έργα δημοσίου.
  • Ο τομέας των παραχωρήσεων είχε έσοδα € 227,5 εκατ. έναντι €202,0 εκατ. κατά το 2022,σε συνέχεια της αύξησης της κίνησης στη Νέα και Κεντρική Οδό, αλλά και της έναρξης εμπορικής λειτουργίας του έργου διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. 
  • Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό,τα έσοδα από πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε € 1.960,9 εκατ. έναντι € 2.897,3 εκατ. την περσινή περίοδο κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης των τιμών ενέργειας.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) του Ομίλου παρέμεινε σε ισχυρά επίπεδα και διαμορφώθηκε για το 2023 σε € 585,5 εκατ. έναντι €661,8 εκατ. το 2022 με το περιθώριο να παραμένει σταθερό στο 16,7%. Συγκεκριμένα:

Στον τομέα της κατασκευής, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν σε € 136,6 εκατ. έναντι €80,6 εκατ. το 2022, λόγω της αύξησης των εσόδων κατασκευής και της διατήρησης σε ικανοποιητικό επίπεδο του περιθωρίου κέρδους των εν εξελίξει έργων.

Στον τομέα των παραχωρήσεων, τα προσαρμοσμένα EBITDA αυξήθηκαν στα € 164,8 εκατ.έναντι € 111,7 εκατ. την περίοδο του 2022.

Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τα συνολικά προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα € 303,2 εκατ. έναντι € 496,6 εκατ.την περίοδο του 2022 λόγω χαμηλότερων εσόδων από πωλήσεις ενέργειας.

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (EBIT)1διαμορφώθηκαν σε €393,2 εκατ. έναντι €415,8 εκατ. κατά το 2022.

Τα Κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε € 268,5εκατ. έναντι € 243,3εκατ. την περίοδο του 2022. 

Τα Κέρδη μετά από φόρους που κατανέμονται στους ιδιοκτήτες της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε € 147,8 εκατ. το 2023 έναντι €136,5 εκατ. για την περίοδο του 2022. 

Στα αποτελέσματα μετά τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της περιόδου του 2023 έχουν συμπεριληφθεί μη λειτουργικά αποτελέσματα(2) συνολικού κέρδους €14,5 εκατ. έναντι συνολικής ζημίας € 37,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022.

Τα αντίστοιχα Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες χωρίς την επίδραση των ανωτέρω μη λειτουργικών αποτελεσμάτων(2) που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής, διαμορφώθηκαν σε € 133,3 εκατ., έναντι € 174,4 εκατ. για το 2022.

Για το 2023 ο Όμιλος σημείωσε καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους € 235,0 εκατ. έναντι € 244,0 κατά το 2022. Οι Επενδυτικές Δαπάνες για το 2023 διαμορφώθηκαν σε € 184,2 εκατ.,έναντι € 291,5 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2022 και σχεδόν το σύνολο του ποσού, έχει δαπανηθεί στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τα ελεύθερα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου παρέμειναν υψηλά και διαμορφώθηκαν σε € 1.310,6 εκατ. την 31.12.2023(μην περιλαμβανομένων δεσμευμένων καταθέσεων ύψους € 146,1 εκατ.) έναντι € 1.491,7 την 31.12.2022.Το σύνολο του Καθαρού Χρέους με αναγωγή στην μητρική 3 μετά των δεσμευμένων καταθέσεων στις 31.12.2023 διαμορφώθηκε σε 409,0 εκατ., ενώ το Καθαρό Χρέος χωρίς αναγωγή (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των projectfinancefacilities) διαμορφώνεται στα 1.196,6 εκατ. Ο συντελεστής Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος/Προσαρμοσμένο EBITDA(1) για τον Όμιλο στο τέλος του 2023 διαμορφώθηκε σε2.7xέναντι 2.1x κατά το τέλος του 2022.

Ισχυρή λειτουργική επίδοση σε όλους τους τομείς

Στον κατασκευαστικό τομέα το ανεκτέλεστο κατά το τέλος του 2023, συμπεριλαμβανομένων των προς υπογραφή συμβάσεων και των έργων που αφορούν ίδιες επενδύσεις, ανήλθε σε € 5,3δισ..

Συγκεκριμένα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατά το τέλος έτους, ανερχόταν σε € 3,4 δισ., ενώ έκτοτε ο Όμιλος έχει συμβασιοποιήσει ή αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους € 1,9 δισ. που έχει εξασφαλίσει. Επί του συνολικού ανεκτέλεστου πάνω από 70% αφορά σε ιδιωτικά έργα (ίδιες επενδύσεις και έργα για τρίτους), ενώ άνω του 55% αφορά σε έργα ιδίων επενδύσεων.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της αύξησης του ανεκτέλεστου, ο Όμιλος σημείωσε το 2023 νέο ετήσιο υψηλό στον τομέα της κατασκευής, έχοντας καταφέρει να υπερδιπλασιάσει τα έσοδα του, εντός των τελευταίων 2 ετών, ενδεικτικό της ικανότητας του να αναλαμβάνει και να εκτελεί τα μεγαλύτερα έργα υποδομών στη χώρα. 

Σχετικά με τον τομέα παραχωρήσεων, οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα και Κεντρική Οδός) κατά το 2023 αυξήθηκαν σε σχέση με την περασμένη χρονιά αποτυπώνοντας την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα, αλλά και τις βελτιωμένες καιρικές συνθήκες.

Επίσης, έχουν πλέον τεθεί σε λειτουργία και οι τρεις (3) μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων του έργου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ακόμα,συνεχίστηκε η ανάπτυξη νέων έργων όπως το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι όπου η πρόοδος των εργασιών ξεπερνάειπλέον το30% και αναμένεται να φτάσει το 50% μέχρι το τέλος του έτους. Αναφορικά με το έργο του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος στο Ελληνικό στο τέλος του 2023 ξεκίνησαν οι πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες.

Σε σχέση με την Εγνατία Οδό, υπογράφηκε η σύμβαση παραχώρησης κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024 και αναμένεται η ολοκλήρωση την διαδικασιών από την πολιτεία για την παραλαβή του έργου εντός του τρέχοντος έτους. Ακόμα,εντός του 2023 υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή και λειτουργία για 30 έτη του οδικού άξονα Χερσόνησος-Νεάπολη (έργο ΣΔΙΤ), όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με ποσοστό 55%, ενώ υπογράφηκε και η σύμβαση υπο-παραχώρησης για την αξιοποίηση του λιμένα «Φίλιππος Β» του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας (ΟΛΚ Α.Ε.) για 40 έτη, όπου η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει στην κοινοπραξία με ποσοστό 35%.

Όσον αφορά στην παραχώρηση της Αττικής Οδού(ο Όμιλος ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την ανάθεση σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού για χρονικό διάστημα 25 ετών) προχωράει η προετοιμασία για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης εντός του 2024 σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού. Τέλος στις αρχές του 2024, ο Όμιλος αναδείχτηκε προτιμητέος παραχωρησιούχος για το τμήμα Ηράκλειο-Χανιά του Βόρεια Οδικού Άξονα Κρήτης για 35 έτη, με τις διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης να έχουν ήδη ξεκινήσει.  

Στον τομέα παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό,η ζήτηση ρεύματος στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,3% κατά την διάρκεια του έτους ως αποτέλεσμα των ηπιότερων θερμοκρασιών κατά τη χειμερινή περίοδο, αλλά και των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.Παρά τη μειωμένη ζήτηση της αγοράς, η ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέγραψε υψηλότερους όγκους πώλησης κατά 36% έναντι του 2022, σε συνέχεια της αύξησης του μεριδίου αγοράς της σε 10,8% κατά το τέλος του Δεκεμβρίου του 2023 (έναντι 6,7% τον Δεκέμβριο του 2022).

Η μείωση της ζήτησης, η αυξημένη παραγωγή από ΑΠΕ στο σύστημα λόγω αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα και οι αυξημένες εισαγωγές, οδήγησαν σε μείωση της παραγωγής από μονάδες φυσικού αερίου στη χώρα κατά 18,5% το 2023. Σε αυτό το πλαίσιο, η παραγωγή από τις μονάδες φυσικού αερίου του Ομίλου κατέγραψε μείωση κατά 19% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2022. Παράλληλα, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δυο εταιρειών, την 21.12.2023 υλοποιήθηκε η συγχώνευσή τους, η οποία έγινε με τη μέθοδο της απορρόφησης της ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. από την ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., συνεχίζοντας ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να είναι ο αποκλειστικός Μέτοχος κατά 100%.

Τέλος,ως προς τη νέα μονάδα με φυσικό αέριο στην Κομοτηνή ισχύος 877MW (ανάπτυξη από κοινού με την MotorOil) η πρόοδος των εργασιών ξεπερνάει πλέον το 90% με την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας να αναμένεται τους επόμενους μήνες.

Στον Τομέα ΑΠΕ, η εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου αυξήθηκε σε 1.224 MW στο τέλος Σεπτεμβρίου (έναντι 905 MW στο τέλος του 2022) μετά την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων στο έργο του Καφηρέα, κατά το τέλος του τρίτου τρίμηνου.Ως προς τις ανεμολογικές συνθήκες, μετά από μια αδύναμη απόδοση κατά τους  πρώτους μήνες του έτους, η εικόνα ομαλοποιήθηκε στα συνήθη φυσιολογικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, ο συντελεστής φόρτισης κατά το 2023 διαμορφώθηκε σε 28,6% έναντι 31,8% κατά το αντίστοιχο 2022.

Ως αποτέλεσμα της αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος, η συνολική παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 7,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Όσον αφορά στην ανάπτυξη νέων έργων, πάνω από 600 MWνέων έργων αναμένεται να μπουν σε λειτουργία εντός της περιόδου 2024-25 σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ προχωρά με σταθερούς ρυθμούς η κατασκευή της μονάδας αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία (680 MW). Υπενθυμίζεται ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος του τομέα ΑΠΕ είναι να ξεπεράσει τα 6,0 GW μέχρι το 2030. 

Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου

Για το Δ’ Τρίμηνο του έτους τα συνολικά έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 969,9 εκατ. έναντι € 1.176,3 εκατ. κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, με τη μείωση να αποδίδεται στα χαμηλότερα έσοδα του τομέα συμβατικής ενέργειας λόγω εξομάλυνσης των τιμών στην αγορά ενέργειας.

Η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένα EBITDA) για το τρίμηνο διαμορφώθηκε σε € 189,1 εκατ. έναντι € 256,9 εκατ. το τρίμηνο του 2022 με την μείωση να είναι εξ ολοκλήρου αποδιδόμενη στα χαμηλότερα έσοδα του τομέα συμβατικής ενέργειας. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

GEK TERNA, TERNA ENERGIAKI, George Peristeris, Giorgos Peristeris
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γ. Περιστέρης: Στην πιο παραγωγική της περίοδο μπαίνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προανήγγειλε ότι έρχεται σημαντική κερδοφορία τα επόμενα χρόνια, καθώς ο όμιλος κατέχει ηγετική θέση στους τομείς που δραστηριοποιείται. Τη διανομή 20 εκατ. στους μετόχους αποφάσισε η ΓΣ.
GEK TERNA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υψηλή κερδοφορία για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ώθηση από κατασκευές και την ΗΡΩΝ

Η ενοποίηση της ΗΡΩΝ σε συνδυασμό με τις αυξημένες εργασίες του κατασκευαστικού τομέα ανέβασαν τον τζίρο του ομίλου στα 3,93 δισ. ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 67,1% και διαμορφώθηκαν στα 243,3 εκατ. ευρώ. Επιστροφή κεφαλαίου 0,20 ευρώ ανά μετοχή.
Peristeris, GEK TERNA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γ. Περιστέρης: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει εξαγωγέας καθαρής ενέργειας

Ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τόνισε, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών, ότι το Ταμείο Ανάπτυξης αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για την ελληνική οικονομία, με την εταιρεία να είναι απόλυτα έτοιμη να τη στηρίξει πλήρως.