ΓΔ: 1404.11 -0.20% Τζίρος: 85.93 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Σ. Κόκκαλης: Γιατί αποφασίσαμε την είσοδο στον ασφαλιστικό κλάδο

Εξηγώντας το deal για την Ευρώπη Ασφαλιστική, σημείωσε ότι η ασφαλιστική αγορά έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης, καθώς τα ασφάλιστρα αντιστοιχούν στο 2,55% του ΑΕΠ ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες φτάνουν ως το 12%.

Τους λόγους για τους οποίους επέλεξε η Intracom να προχωρήσει στην εξαγορά της Ευρώπη Ασφαλιστική, εξήγησε ο επικεφαλής της, κ. Σωκράτης Κόκκαλης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. 

Όπως σημείωσε, η ασφαλιστική αγορά έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στην Ελλάδα, καθώς τα ασφάλιστρα αντιστοιχούν «στο 2,55% του ΑΕΠ ενώ στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες το ποσοστό ξεκινάει από 7-8% και φτάνει και το 12%».

Αναφερόμενος στην Ευρώπη Ασφαλιστική επεσήμανε ότι είναι μία από τις λίγες εταιρείες του κλάδου που παραμένουν σε ελληνική ιδιοκτησία και παράλληλα εμφανίζει πολύ καλή πορεία.

Προσέθεσε ακόμη ότι «υπάρχει ένα σχέδιο που επεξεργάζονται τα στελέχη των δύο εταιρειών, με στόχο η εταιρεία μέσα στο 2024 να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο, και αυτό θα είναι μια πολύ καλή εξέλιξη για τους μετόχους και για την Intracom που θα είναι μεγάλος επενδυτής». 

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία ανακοίνωσε μία σύνθετη συμφωνία για την ένωση δυνάμεων με την Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας το σχετικό δημοσίευμα του BD. Η εταιρεία με την επωνυμία Ευρώπη Holdings που θα προκύψει από τον μετασχηματισμό της Κλουκίνας - Λάππας.

Ειδικότερα η Intracom ανακοίνωσε την συμφωνία με τον βασικό μέτοχο της Ευρώπη Ασφαλιστική Νικόλαο Μακρόπουλο: 

«Η INTRACOM HOLDINGS (ATHEX: INTKA) (η Εταιρεία), μοναδική μέτοχος (100%) της ανώνυμης εταιρείας «INΤΡΑΚΟΜ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «INTRACOM PROPERTIES») και μέτοχος στην ανώνυμη εταιρεία «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.»), άμεσα κατά ποσοστό 27,60% και έμμεσα, κατά ποσοστό 60,12%, μέσω της «INTRACOM PROPERTIES», ανακοινώνει την υπογραφή στις 29/05/2024 δεσμευτικού Μνημονίου Συμφωνίας - Πλαισίου μεταξύ της Εταιρείας, της θυγατρικής της INTRACOM PROPERTIES και του κ. Νικολάου Μακρόπουλου (Πωλητή), μοναδικού μετόχου της ανώνυμης ασφαλιστικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ» (δ.τ. «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»), για τον ορισμό των βασικών όρων μιας σειράς επιμέρους συναλλαγών που θα αφορούν : 

1. την τμηματική απόκτηση (αρχικά ποσοστού 65% και μετέπειτα του υπολοίπου 35%) από την «INTRACOM PROPERTIES» του συνόλου των μετοχών της ως άνω ασφαλιστικής εταιρείας από τον Πωλητή, έναντι συνολικού τιμήματος ποσού € 46.550.000 (εκ του οποίου ποσό € 30.000.000 θα αφορά την αγορά ποσοστού 65% και ποσό € 16.550.000 την αγορά του υπολοίπου 35%). Η ολοκλήρωση των ως άνω μεταβιβάσεων τελεί υπό την πλήρωση αιρέσεων, περιλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της σχετικής έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος 

2. την είσοδο νέων επενδυτών στην «Κ.Λ.Μ. Α.Ε.» με απόκτηση του ποσοστού (27,60 %) που κατέχει η Εταιρεία στην ως άνω εταιρεία, μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης, και περαιτέρω συμμετοχή αυτών στην INTRACOM PROPERTIES, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

3. τη δρομολόγηση των ενεργειών που απαιτούνται για την υλοποίηση: 

α) της, ήδη ανακοινωθείσας στο επενδυτικό κοινό, πρόθεσης συγχώνευσης, με απορρόφηση της INTRACOM PROPERTIES από την εισηγμένη K.Λ.Μ. Α.Ε., η οποία θα μετονομασθεί σε «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, την εταιρική, χρηματιστηριακή και φορολογική νομοθεσία, όπου η Απορροφώσα «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.» θα παραμείνει εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α., και β) περαιτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της νέας, προερχόμενης από τη συγχώνευση, «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», με καταβολή μετρητών στην οποία ο Πωλητής θα συμμετέχει προς απόκτηση ποσοστού τουλάχιστον 10,3% επί του τελικού μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.», και

4. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», από τη μοναδική μέτοχό της, «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.».
Προς υποστήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης της «ΕΥΡΩΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ», στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ο κ. Σ. Κόκκαλης θα αναλάβει καθήκοντα Προέδρου Δ.Σ. με Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Ν. Μακρόπουλο με διατήρηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων του. Πρόθεση δε της Εταιρείας είναι ο κ. Ν. Μακρόπουλος να προταθεί για την ανάληψη και της θέσης του μη εκτελεστικού Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.». 

Μετά την ολοκλήρωση των ως άνω συναλλαγών, η INTRACOM HOLDINGS θα παραμείνει ο πλειοψηφών μέτοχος της εισηγμένης «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS Α.Ε.». 

Οι ως άνω συναλλαγές εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός 6 μηνών από την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. Το επενδυτικό κοινό θα ενημερώνεται από την Εταιρεία επί της πορείας των ως άνω συναλλαγών.»

Τι έγραψε το BD

Το σύνολο των μετοχών της Ευρώπη Ασφαλιστικής θα αποκτήσει τμηματικά -65% στην αρχή και 35% αργότερα- ο όμιλος της Intracom Ηoldings μέσω της θυγατρικής Ιntracom Properties. To τίμημα που θα εισπράξει ο βασικός μέτοχος της Ευρώπη Ασφαλιστικής κ. Ν. Μακρόπουλος θα ξεπεράσει τα 46 εκατ. ευρώ. 

Όπως είναι γνωστό, η Intracom Properties θα απορροφηθεί από την εισηγμένη Κλουκίνας Λάππας -η οποία ελέγχεται κατά 27% από την Intracom Holdings και κατά 60% από την Ιntracom Properties- δημιουργώντας ένα ισχυρό παίκτη στον χώρο των ακινήτων. Σε αυτό το σχήμα θα προστεθεί και η Ευρώπη Ασφαλιστική η οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα «δωρίσει» και την ονομασία της στο νέο σχήμα.

Η συναλλαγή είναι σύνθετη, καθώς το 27% που διαθέτει σήμερα η Intracom Ηoldings στην Κλουκίνας Λάππας θα διατεθεί με ιδιωτική τοποθέτηση σε άλλους μετόχους, προερχόμενους κυρίως από τη ναυτιλία. Οι ίδιοι μέτοχοι θα συμμετάσχουν σε αύξηση κεφαλαίου της Intracom Properties.

Tέλος θα ακολουθήσει και αύξηση κεφαλαίου στο νέο σχήμα (Ευρώπη, Κλουκίνας, Intracom Properties) στην οποία θα συμμετάσχει και ο κ. Ν. Μακρόπουλος της Ευρώπη Ασφαλιστικής με στόχο να ελέγχει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένα ποσοστό της τάξης του 10% στο νέο σχήμα που θα είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο και θα έχει ως βασικό μέτοχο την Intracom Holdings.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ετήσια κέρδη 30 εκατ. περιμένει η Intracom από το deal με Ευρώπη Ασφαλιστική

Νέα εποχή ανοίγει για τον όμιλο με την είσοδο στον ασφαλιστικό κλάδο. Για ελληνικό deal έκαναν λόγο Κόκκαλης και Μακρόπουλος. Γιατί επελέγη η Ευρώπη Ασφαλιστική. Οι συνέργειες με τα ακίνητα της Κλουκίνας και της Intracom Properties.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Tην Ευρώπη Ασφαλιστική εξαγοράζει η Ιntracom Holdings

Η εξαγορά θα γίνει μέσω της Intracom Properties και το νέο σχήμα θα εισαχθεί στο ΧΑ μέσω της απορρόφησης από την Κλουκίνας Λαππας. Το τίμημα θα ανέλθει στα 46 εκατ. ευρώ, ενώ στο σχήμα μέσω αυξήσεων κεφαλαίου θα εισέλθουν και εφοπλιστικά κεφάλαια.
Intralot
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγώνας δρόμου της Intralot για έξοδο από την επιτήρηση στις 7 Νοεμβρίου

Αντίστροφή μέτρηση για την έξοδο της μετοχής από το ειδικό καθεστώς διαπραγμάτευσης μετά από 3,5 χρόνια. Δημοσιεύει ισολογισμό με θετικά ίδια κεφάλαια μετά την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γέμισαν τα ταμεία της Intracom και θα γίνει επενδυτική εταιρεία

Μετά την πώληση της Intrasoft International τα διαθέσιμα του ομίλου ξεπερνούν κατά 48 εκατ. ευρώ τον τραπεζικό δανεισμό. Αλλαγή φυσιογνωμίας εξαγγέλλει η διοίκηση με επίκεντρο την επενδυτική δραστηριότητα.