ΓΔ: 1452.28 0.44% Τζίρος: 85.04 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
ellaktor_office
Τα κεντρικά γραφεία της Ελλάκτωρ. Πηγή: ellaktor.gr

Ελλάκτωρ: Μερισματική απόδοση 20% και μεγάλα μπόνους στα στελέχη

Συναλλαγές αξίας 3,3 δισ. έκαναν οι Ολλανδοί την τελευταία τριετία, πουλώντας συμμετοχές και σβήνοντας χρέος. Η Άκτωρ Παραχωρήσεις συμμετέχει σε διαγωνισμούς αξίας 6 δισ. ευρώ. Πολλά τα σενάρια για την επόμενη μέρα αλλά δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.

Στην τελευταία τριετία, όπου τον μετοχικό έλεγχο της Ελλάκτωρ έχει η ολλανδική Reggeborgh, έγιναν συναλλαγές 3,3 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,3 δισ. σε συναλλαγές αγοραπωλησιών μετοχών και 2 δισ. σε συναλλαγές χρέους.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Θύμιος Μπουλούτας κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης, σε αυτό το διάστημα η κεφαλαιακή δομή θωρακίστηκε, δημιουργήθηκαν σημαντικά ταμειακά αποθέματα που στο τέλος Μαρτίου ξεπερνούσαν τα 700 εκατ. ευρώ, ενώ τόσο η λειτουργική όσο και η καθαρή κερδοφορία κατέγραψαν το 2023 τα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 10 ετών. 

Ειδικότερα, κατά το εξεταζόμενο διάστημα υλοποιήθηκε σειρά σύνθετων και απαιτητικών συναλλαγών, με τις πιο καθοριστικές να είναι η πώληση του συνόλου (100%) της συμμετοχής στις Anemos RES, ΑΚΤΩΡ και Smart Park, ενώ αποπληρώθηκε πρόωρα -δύο έτη προ της συμβατικής λήξεως- το διεθνές εταιρικό ομόλογο ύψους 670 εκατ. για το οποίο η εταιρεία πλήρωνε τόκους ετησίως 42 εκατ. ευρώ.

Όπως επισήμανε ο κ. Μπουλούτας η νέα διοίκηση της Reggeborgh ανέλαβε τον Ιανουάριο του 2021. Στο τέλος του 2020 τα ebitda του ομίλου ήταν 34 εκατ. ευρώ και στο τέλος του 2023 έφτασαν τα 229 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ  φόρων στο τέλος του 2020 ήταν ζημιές 150 εκατ. ευρώ και στο τέλος του 2023 είχαν διαμορφωθεί στα 116 εκατ ευρώ. H αποδοτικότητα των ιδίων και επενδεδυμένων κεφαλαίων κεφαλαίων ανήλθε σε 9,9% και 24,9% αντίστοιχα.

Έχουν εισπραχθεί 36 από τα 114 εκατ. του δανείου στην Άκτωρ

Η διοίκηση ανέφερε πως στις 22 Μαΐου ο όμιλος έγινε δέκτης οικονομικής προσφοράς από τη Motor Oil ύψους 114,7 εκατ. ευρώ για 94,4% της θυγατρικής Ηλέκτωρ και έχει αναθέσει σε ανεξάρτητο εκτιμητή να αποφανθεί για το δίκαιο και εύλογο του τιμήματος. Επίσης, έγινε γνωστό ότι από τα 114 εκατ ευρώ ενδοομιλικών δανείων που είχε χορηγήσει ο όμιλος στην Ακτώρ έχουν ήδη αποπληρωθεί 36 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο συμφωνίας πωλησης της Ακτωρ στην Intrakat. 

Η διοίκηση εκμεταλλευόμενη την υπερβάλλουσα ρευστότητα πρότεινε και το σώμα των μετόχων ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου 0,50 ευρώ ανά μετοχή με αυξομείωση του μετοχικού κεφαλαίου. Το ύψος της επιστροφής κεφαλαίου ανέρχεται σε 174 εκατ. ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 13.927.680,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 348.192.005 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,04 ευρώ η κάθε μία. Ημερομηνία αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε στις 22 Ιουλίου και έναρξη καταβολής στις 26 Ιουλίου.

Επιστροφή 78 εκατ. στη Reggeborgh και 52 εκατ. στη Motor Oil

Σημειώνεται πως η Reggeborgh ως κάτοχος του 45% του μετοχικού κεφαλαίου θα λάβει 78,3 εκατ ευρώ και η Motor Oil ως κάτοχος του 30% θα λάβει 52 εκατ ευρώ. Η μερισματική απόδοση ανέρχεται στο εντυπωσιακό 20%.

Ερωτώμενος ο κ. Μπουλούτας από μετόχους για τη μελλοντική μερισματική πολιτική δήλωσε πως αυτή θα εξαρτηθεί από τη ρευστότητα του ομίλου και τόνισε πως θα υπάρξουν μεγάλες ανάγκες για ίδια κεφάλαια δεδομένου ότι η θυγατρική Ακτωρ Παραχωρήσεις συμμετέχει σε διαγωνισμούς και διεκδικεί έργα αξίας 6 δισ. ευρώ. 

Σημειώνεται πως μετά την επικείμενη πώληση της Hλέκτωρ, η Ελλάκτωρ θα έχει δύο δραστηριότητες: Τις παραχωρήσεις και τη Reds η οποία έχει να αναπτύξει δύο σημαντικά projects: την αξιοποίηση της έκτασης στις Γούρνες Ηρακλείου και την ανάπλαση του κτήματος Καμπά. Η Ελλάκτωρ έχει κάνει δημόσια πρόταση για την Reds, έχει αποκτήσει περίπου το 97% του μετοχικού κεφαλαίου και έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη διαγραφή της μετοχής από το Χρηματιστήριο.

Τέλος ο κ. Μπουλούτας ερωτήθηκε για τη στρατηγική του ομίλου στο μέλλον και απάντησε πως εξετάζουμε στο ΔΣ πολλά σενάρια αλλά δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις.  

Μετρητά 6,95 εκατ. και δωρεάν μετοχές σε στελέχη

Στη συνέλευση, εκτός από την επιστροφή κεφαλαίου, εγκρίθηκε μεταξύ άλλων:

α) Το «σβήσιμο» συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών ύψους 55,5 εκατ. ευρώ με συμψηφισμό του λογαριασμού «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» 

β) Διανομή ποσού έως 6,95 εκατ. ευρώ σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διοικητικά στελέχη και εργαζομένους από μέρους Λοιπών Αποθεματικών, σχηματισθέντων από φορολογημένα κέρδη προηγουμένων χρήσεων της εταιρείας, λόγω  επίτευξης στόχων. 

γ) Η θέσπιση προγράμματος δωρεάν διάθεσης 1.650.000 ιδίων μετοχών που θα αποκτηθούν ή έχουν ήδη αποκτηθεί υπό την προϋπόθεση επέλευσης συγκεκριμένων γεγονότων, με υποχρέωση διακράτησης των μετοχών για δύο έτη.  Οι δικαιούχοι θα είναι εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή/και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, ή/και το προσωπικό της εταιρείας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ως αναγνώριση και ενίσχυση της αφοσίωσής τους αναφορικά με την ολοκλήρωση των επενδυτικών σχεδίων και του επιχειρηματικού σχεδίου της εταιρείας. Aπό τις 1,65 εκατ. μετοχές τις 800.000 θα λάβει ο CEO κ. Θ. Μπουλούτας.

Οι μετοχές θα διατεθούν υπό τις εξής προϋποθέσεις:

(1) οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Ελλάκτωρ και μετά την Ετήσια Γενική Συνέλευση του έτους 2024.

(2) οι δικαιούχοι θα υπογράψουν μονομερή, δεσμευτική δήλωση προς την εταιρεία, αναφέροντας ότι θα παραμείνουν στην εταιρεία, επιτελώντας τα καθήκοντά τους, για τα δύο επόμενα διαδοχικά έτη.

δ) Παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τη διαπραγμάτευση και υπογραφή ιδιωτικών συμφωνητικών εξώδικης επίλυσης διαφορών και ανάκλησης δικαστικών μέτρων. Αφορά τις δικαστικές διενέξεις με τον κ. Αν. Καλλιτσάντση

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: «Πράσινο φως» για επιστροφή κεφαλαίου 0,50 ευρώ/μετοχή

Θα μοιραστούν συνολικά 174 εκατ. ευρώ. Στα 700 εκατ. τα διαθέσιμα στο τέλος Μαρτίου. Πώς τα τρία τελευταία χρόνια η Reggeborgh ολοκλήρωσε τον λειτουργικό μετασχηματισμό του ομίλου και θωράκισε τον ισολογισμό
ilektor Crobern Germany
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς αλλάζει πίστα η Motor Oil στον τομέα περιβάλλοντος με την Ηλέκτωρ

Σημαντικές συνέργειες με τις ήδη θυγατρικές Verd και Thalis σε εναλλακτικά καύσιμα και διαχείριση απορριμμάτων. Το μισό σχεδόν τίμημα για την εξαγορά η Μotor Oil θα το αποσβέσει από την επιστροφή κεφαλαίου της Ελλάκτωρ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από το μηδέν στα 120 εκατ. τα κέρδη της Motor Oil από ανανεώσιμες

Υψηλά περιθώρια διύλισης στις αρχές του 2024, καθώς κλείνουν ή πωλούνται μονάδες στην Ευρώπη. Με την εξαγορά της Άνεμος ο όμιλος έχει εγκατεστημένη ισχύ σε ΑΠΕ 837MW. Τι αναφέρει η διοίκηση για μέρισμα και επενδύσεις.
ellaktor_office
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελλάκτωρ: Το χρώμα του χρήματος θα δουν οι μέτοχοι τον επόμενο χρόνο

Τη χρηματική διανομή προς τους μετόχους της Ελλάκτωρ μετά από χρόνια προανήγγειλε ο CEO του ομίλου Ευθ, Μπουλούτας. Καμία άλλη πώληση asset του ομίλου το β' εξάμηνο του 2023, εκτός από Άκτωρ και Smart Park.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Motor Oil: Επενδυτικό... ράλι έως το 2030 με συνολική δαπάνη 4 δισ.

Τις βάσεις της ανάπτυξης έθεσαν οι επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ της τελευταίας δεκαετίας. Σε ιστορικά υψηλά το μέρισμα, με συνολική διανομή 177 εκατ. Μπόνους στους εργαζόμενους και στα στελέχη από τα κέρδη του 2022.