Η Entersoft στην τελική ευθεία για εισαγωγή στην κύρια αγορά του ΧΑ

Η δημόσια προσφορά για την αύξηση κεφαλαίου της Entersoft λήγει σήμερα, ενώ αύριο ανακοινώνεται η τιμή διάθεσης. Είναι η πρώτη εισαγωγή μετοχής στην κύρια αγορά του ΧΑ από το καλοκαίρι του 2014.

Σήμερα λήγει η δημόσια προσφορά για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Entersoft, με στόχο την εισαγωγή της εταιρείας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου, ενώ αύριο ανακοινώνονται η τιμή διάθεσης και τα αποτελέσματα κατανομής.

Πρόκειται για την πρώτη νέα εισαγωγή στο ΧΑ από το καλοκαίρι του 2014, όταν είχε εισαχθεί η Άνεμος. Η εταιρεία πληροφορικής Entersoft, ήδη εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του ΧΑ, επιχειρεί τώρα το μεγάλο «άλμα» στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου, σε μια συγκυρία έντονης αβεβαιότητας, λόγω των αναταράξεων που έχει προκαλέσει στις αγορές η επιδημία του κοροναϊού.

Η εταιρεία προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 163.200 ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με καταβολή μετρητών και την έκδοση έως 544.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η κάθε μία, καλυπτόμενη ως εξής:

  • Έως 516.800 μετοχές, θα διατεθούν στο ευρύ επενδυτικό κοινό με δημόσια προσφορά.
  • Έως 27.200 μετοχές θα διατεθούν με προσφορά σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι στο προσωπικό της εταιρείας.

Η ανώτατη τιμή διάθεσης νέων μετοχών έχει οριστεί σε 7,50 ευρώ ανά μετοχή. Οι νέες  μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2019, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για καταβολή μερίσματος από τη χρήση 2019.

Η αύξηση θα καλυφθεί ως εξής: ποσοστό τουλάχιστον 30% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 155.040 μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών.

Το υπόλοιπο έως και 70% των μετοχών (ήτοι έως και 361.760 μετοχές σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης) θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών και ιδιωτών επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ