ΓΔ: 1270.35 -0.39% Τζίρος: 95.94 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:03 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Ισχυρή κερδοφορία για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στο α' εξάμηνο

Τριπλασιάστηκαν τα καθαρά κέρδη για τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ παρά τις καθυστερήσεις στα δημόσια έργα το ανεκτέλεστο διαμορφώνεται στα 1,8 δισ. ευρώ. Ισχυρή ώθηση από παραχωρήσεις - ενέργεια.

Τριπλασιάστηκε η κερδοφορίας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με τα καθαρά, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, κέρδη να φτάνουν τα 27,3 εκατ. ευρώ έναντι 7,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο. Παράλληλα και παρά τη δυσπραγία που επικρατεί στα δημόσια έργα ο όμιλος διατήρησε σε υψηλά επίπεδα, στα 1,8 δισ. ευρώ, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο  ενώ σημαντική ήταν η συμβολή στο τελικό αποτέλεσμα των τομέων των παραχωρήσεων και της ενέργειας.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες παρουσίασαν αύξηση 2,9% και διαμορφώθηκαν στα 147,3 εκατ., έναντι 143,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Τα κέρδη προ φόρων (EBT) του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 63,1% στα 52,2 εκατ. από 32,0 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην σημαντική βελτίωση των κερδών προ φόρων στους τομείς των Παραχωρήσεων και των ΑΠΕ οι οποίες αντιστάθμισαν την μειωμένη προ φόρων κερδοφορία από τον τομέα των κατασκευών.

Η επίδραση στην Καθαρή Θέση των κερδών μετά από φόρους, δικαιώματα μειοψηφίας και τις αποτιμήσεις των παραγώγων αντιστάθμισης ταμειακών ροών ανήλθε στο ποσό των €6,6 εκ. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες μετα τις μεταβολές κεφαλαίου κίνησης ανήλθαν σε €93,4 εκ έναντι αρνητικών λειτουργικών ροών €62,8 εκ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν, όπως αναμενόταν κυρίως λόγω του κατασκευαστικού τομέα, κατά 17,1% το πρώτο εξάμηνο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα €566,4 εκ από €683,2 εκ. το 2018 (εξαιρώντας τις ενδοομιλικές πωλήσεις).

Γ. Περιστέρης: «Δικαιώνεται η μακροχρόνια στρατηγική μας»

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κ. Γιώργος Περιστέρης δήλωσε: «Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους καταφέραμε να αυξήσουμε σημαντικά την κερδοφορία του Ομίλου μας, παρά την μείωση των εσόδων από τον κατασκευαστικό κλάδο, βασιζόμενοι κυρίως στην διαρκώς αυξανόμενη συμβολή που έχουν τα αποτελέσματα από τους τομείς των παραχωρήσεων και της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ. Η εξέλιξη αυτή δικαιώνει απόλυτα την μακροχρόνια στρατηγική μας για συνεχή αύξηση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων κι έργων ΑΠΕ του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παράγοντας μακροπρόθεσμες σταθερές ταμειακές ροές. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι παρά τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα, ο Όμιλός μας έχει καταφέρει να διατηρεί ένα σημαντικό ανεκτέλεστο της τάξης των 1,8 δις. ευρώ».

Giwrgos_Peristeris_gek_terna

 

Παραχωρήσεις

Τα έσοδα στον τομέα των παραχωρήσεων αυξήθηκαν κατά 1,5% το πρώτο εξάμηνο του 2019 στα €85,9 εκ. έναντι 84,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1 ανήλθαν σε €44,2 εκ., έναντι €39,8 εκ. την συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο του 2018. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα €19,1 εκ. στην παρούσα περίοδο, έναντι €2,0 την συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο του 2018.

Ο Όμιλος, κατέχει το 100% στις εταιρείες παραχώρησης της Νέα Οδού (αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και Ιόνια Οδός) και της Κεντρικής Οδού, ενώ διατηρεί ποσοστό 17% και στην Ολυμπία Οδό.

Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών αναμένεται να συμβάλει θετικά στην κυκλοφορία των εν λόγω παραχωρήσεων. Η ολοκλήρωση της κατασκευής του νοτίου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε 65) που αναμένεται εντός του 2021 και η σύνδεση του με τον ΠΑΘΕ αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την κυκλοφορία και συνεπώς και τα έσοδα.

Η εταιρεία Παραχώρησης «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο την σύμβαση παραχώρησης στις 21.02.2019. Η συγκεκριμένη σύμβαση έχει ήδη ψηφιστεί και έχει γίνει νόμος του κράτους. Σημειώνεται ότι μετά την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης, τα ποσοστά συμμετοχής θα διαμορφωθούν σε: ΤΕΡΝΑ 32,46%, GMR Airports Limited 21,64%, και Ελληνικό Δημόσιο με 45,9%.

Στις 27 Μαρτίου 2019, ο Όμιλος, μέσω της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, έθεσε σε λειτουργία τη Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ηπείρου με μέση ετήσια δυναμικότητα 105,000 τόνους.

Κατασκευές

Τα έσοδα από τον τομέα των κατασκευών διαμορφώθηκαν στα €343,6 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι €480,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2018. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1 διαμορφώθηκαν στα €18,0 εκ. έναντι €26,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2018. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €3,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι €19,6 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

H εμπειρία εκτέλεσης μεγάλων και απαιτητικών κατασκευαστικών έργων, καθώς και οι συμβάσεις για νέα έργα συνολικής αξίας περίπου €661 εκ. που υπογράφηκαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019, συνηγορούν στην περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών του τομέα. Το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο κατασκευαστικών εργασιών ανέρχεται στο €1,8 δις.

Ηλεκτρισμός από ΑΠΕ

Τα έσοδα από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανήλθαν στα €111,9 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2019, έναντι €104,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2018, σημειώνοντας αύξηση 7,3%. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1 ανήλθαν στα €86,9 εκ., έναντι €77,8 εκ. το 2018, σημειώνοντας αύξηση 11,7%. Η κερδοφορία προ φόρων αυξήθηκε κατά 62,2% στα €36,3 εκ. από €22,4 εκ. την αντίστοιχη περίοδο το 2018. Οι εν λόγω αυξήσεις στα αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στην είσοδο νέων αιολικών πάρκων στην παραγωγή. Τα αποτελέσματα δεν συμπεριλαμβάνουν έσοδα από τα αιολικά πάρκα Gopher Creek (Fluvanna 2), και Bearkat στο Τέξας η εγκατεστημένη ισχύς των οποίων ανέρχεται σε 158 MW και 200 MW αντίστοιχα, καθ' όσον η παραγωγή τους ξεκίνησε μετά την 30.06.2019.

Ο Όμιλος, μέσω της στρατηγικής συμμετοχής στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, συνεχίζει να επενδύει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έχοντας 1,032 MW εγκατεστημένη ισχύ (30.06.2019) σε Ελλάδα, ΗΠΑ, Πολωνία και Βουλγαρία (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 358 MW στις ΗΠΑ που ετέθησαν σε λειτουργία μετά την 30.06.2019).

Η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα του Ομίλου στις ΑΠΕ, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξημένη ροή εσόδων και κερδοφορίας σε σταθερή μακροχρόνια βάση όταν οι επενδύσεις θα έχουν ωριμάσει.

Ηλεκτρισμός από θερμική ενέργεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Ο Όμιλος έχει συμμετοχές στην ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (50%) και στην ΗΡΩΝ ΙΙ (25%) για τις οποίες η ενσωμάτωση των στοιχείων γίνεται με την μέθοδο της καθαρής θέσης.

Συγχρόνως διατηρεί και αυτοτελή εμπορική δραστηριότητα ηλεκτρισμού τα έσοδα της οποίας ανήλθαν στα €18,6 εκ., έναντι €3,8 εκ. την συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο του 2018. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1 ανήλθαν στα €1,8 έναντι μηδενικού EBITDA την αντίστοιχη περίοδο το 2018.

Real Estate

Τα έσοδα του τομέα Real Estate διαμορφώθηκαν στα €1,5 εκ. έναντι €5,0 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA)1 ανήλθαν σε €0,3 εκ. στην παρούσα περίοδο έναντι €2,7 εκ. την συγκρίσιμη περίοδο του 2018. Η μείωση στα έσοδα και στα EBITDA του τομέα οφείλεται κυρίως στην πώληση του Telus Tower το Δεκέμβριο του 2018. Ο Όμιλος έχει αποφασίσει να αποεπενδύσει από συγκεκριμένα ακίνητα και παράλληλα εξετάζει εναλλακτικά σενάρια για ένα τμήμα των επενδυτικών ακινήτων.

Λατομεία / βιομηχανία

Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην βιομηχανία μαγνησίας, μέσω της θυγατρικής ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου διαμορφώθηκε στα €4,7 εκ. στην παρούσα περίοδο έναντι €4,8 εκ την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα προσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (προσαρμοσμένο EBITDA) διαμορφώθηκαν σε -€1,2εκ., όπως και την συγκριτική εξαμηνιαία περίοδο του 2018 (επίσης -€1,2εκ).

Επενδύσεις και χρηματοδότηση

Το Καθαρό Χρέος του Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2019 διαμορφώθηκε στα €1.437 εκ., έναντι €1.327 εκ. (31.12.2018) αυξημένος κατά €110 εκ. Επισημαίνεται ότι η αύξηση οφείλεται κυρίως στις αυξημένες επενδύσεις που πραγματοποίησε ο Όμιλος. Ειδικά στο τομέα των ΑΠΕ οι επενδύσεις έφτασαν τα €112,5 εκ. Οι συνολικές επενδύσεις ανήλθαν στα €121,0 εκ. στην υπό εξέταση περίοδο.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 26 Σεπτεμβρίου τα αποτελέσματα εξαμήνου της ΓΕΚ Τέρνα

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, μετά το κλείσιμο της Συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα γίνουν γνωστά τα οικονομικά στοιχεία του 1ου εξαμήνου του 2019 της ΓΕΚ Τέρνα στις ιστοσελίδες της Εταιρείας (www.gekterna.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.athex.gr).
GEK TERNA, TERNA ENERGIAKI, George Peristeris, Giorgos Peristeris
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γ. Περιστέρης: Στην πιο παραγωγική της περίοδο μπαίνει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προανήγγειλε ότι έρχεται σημαντική κερδοφορία τα επόμενα χρόνια, καθώς ο όμιλος κατέχει ηγετική θέση στους τομείς που δραστηριοποιείται. Τη διανομή 20 εκατ. στους μετόχους αποφάσισε η ΓΣ.
GEK TERNA
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υψηλή κερδοφορία για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ώθηση από κατασκευές και την ΗΡΩΝ

Η ενοποίηση της ΗΡΩΝ σε συνδυασμό με τις αυξημένες εργασίες του κατασκευαστικού τομέα ανέβασαν τον τζίρο του ομίλου στα 3,93 δισ. ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 67,1% και διαμορφώθηκαν στα 243,3 εκατ. ευρώ. Επιστροφή κεφαλαίου 0,20 ευρώ ανά μετοχή.