Υποβάθμιση των προοπτικών των ελληνικών τραπεζών από Moody’s

Σε «σταθερές» από «θετικές» υποβαθμίζει τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών ο οίκος αξιολόγησης, καθώς εκτιμά ότι θα καταγραφεί σημαντική επιβράδυνση στον ρυθμό μείωσης των NPEs.

Σε υποβάθμιση των προοπτικών των ελληνικών τραπεζών σε «σταθερές» από «θετικές» που ήταν πριν προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, εξαιτίας των ιδιαίτερα αρνητικών συνεπειών που θα έχει η πανδημία του κορονοϊού στην ελληνική οικονομία. 

Παράλληλα υπήρξε και αντίστοιχη υποβάθμιση για τις προοπτικές των κυπριακών τραπεζών, με τον οίκο να αναφέρει στην έκθεσή του ότι οι οικονομίες και των δύο χωρών θα συρρικνωθούν φέτος, καθώς η πανδημία περιορίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα, προτού επιστρέψουν στην ανάπτυξη το 2021. 

Αναφέρει ακόμη ότι η κερδοφορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος θα αποδυναμωθεί και τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα και κοντά σε περίπου 40% δανείων, βάσει των στοιχείων που υπάρχουν έως τα τέλη του 2019. 

Πάντως υπάρχει και η θετική πλευρά καθώς τα μέτρα στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης περιλαμβάνουν πρόσθετες διευκολύνσεις ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην επιβράδυνση της δημιουργίας νέων NPEs, καθώς θα επεκτείνουν τις περιόδους αποπληρωμής δανείων για τους πιο ευάλωτους πελάτες των τραπεζών.

Ένα μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία είναι ότι θα υπάρξει σημαντικό πλήγμα στον τουρισμό, ενώ αναμένεται μία απότομη υποχώρηση της εγχώριας ζήτησης, η οποία θα επηρεάσει τους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας, του εμπορίου και της μεταποίησης. Ενώ οι τιμές των κατοικιών έχουν αυξηθεί τα τελευταία δύο χρόνια, είναι απίθανο να υπάρξει σημαντική διόρθωση δεδομένης της απότομης μείωσης των τιμών μεταξύ 2010 και 2017.

Στην Κύπρο, η Moody's αναμένει σημαντική ύφεση για το 2020, η οποία θα αντιστρέψει την τάση των συνεχώς μειωμένων προβληματικών δανείων και θα διαβρώσει την κερδοφορία των τραπεζών. Ωστόσο, οι τράπεζες έχουν βελτιώσει τις θέσεις κεφαλαίου και ρευστότητας τα τελευταία χρόνια, γεγονός που θα τους επιτρέψει να απορροφήσουν την επιδείνωση της ποιότητας και των κερδών των δανείων. Η Moody's αναμένει επίσης ότι τα μέτρα στήριξης της κυπριακής κυβέρνησης και της κεντρικής τράπεζας θα περιορίσουν τη μακροπρόθεσμη οικονομική ζημία σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά και θα υπάρξει μια υγιής ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το 2021.
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ