ΓΔ: 1413.26 -0.42% Τζίρος: 105.92 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φώτο: Shutterstock

Οι μειωμένες τιμές των ψαριών περιόρισαν την κερδοφορία της Νηρευς

Η ένταση του ανταγωνισμού με τους Τούρκους ιχυοκαλλιεργητές που οδήγησε στη μείωση τιμών των ψαριών είχε σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό των κερδών της Νηρευς παρά το γεγονός οτι αύξησε το μερίδιο αγοράς της.

Το πρώτο εξάμηνο του 2019, ο Όμιλος Νηρεύς κατέγραψε αρνητικό λειτουργικό EBITDA λόγω της σημαντικής πτώσης των τιμών ενώ παράλληλα διατήρησε τα μερίδιά του στην αγορά αυξάνοντας σημαντικά τις ποσότητες πώλησης ψαριών.

Πωλήσεις

Το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 96,8 εκ. το 2019 έναντι € 98,3 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018. Οι ποσότητες πώλησης των ψαριών ανήλθαν σε ιστορικά υψηλό επίπεδο σημειώνοντας αύξηση κατά 9,3% αντισταθμίζοντας τη μείωση της μέσης τιμής πώλησης κατά (7,8%).

Η μείωση της μέσης τιμής πώλησης των ψαριών έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου οφείλεται στο συνεχή έντονο ανταγωνισμό από τους Τούρκους ιχθυοκαλλιεργητές, οι οποίοι αύξησαν ιδιαίτερα την παραγωγή τους τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά στις πωλήσεις γόνου και τροφών σημειώθηκε μείωση επειδή η εταιρεία εφήρμοσε αυστηρή πιστωτική πολιτική με στόχο την αποφυγή επισφαλών απαιτήσεων λόγω των δυσμενών συνθηκών της αγοράς. Οι εξαγωγές του Ομίλου ανήλθαν σε € 78,4 εκ. ή ποσοστό 81% των συνολικών πωλήσεων.

EBITDA

Το λειτουργικό EBITDA (προ της επίδρασης της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία) ανήλθε σε ζημίες (€ 4,3) εκ. από € 3,2 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018. Η μείωση του λειτουργικού EBITDA οφείλεται αποκλειστικά στην αρνητική επίδραση της μείωσης της μέσης τιμής πώλησης καθώς το κόστος παραγωγής διατηρήθηκε στο ίδιο επίπεδο με το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Το EBITDA μετά την επίδραση της αποτίμησης των βιολογικών στοιχείων σε εύλογη αξία ανήλθε σε ζημίες (€ 8,6) εκ. έναντι ζημιών (€ 8,9) εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Κερδοφορία

Τα συνολικά προ φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019 ανήλθαν σε ζημιές (€ 16,8) εκ., έναντι ζημιών (€ 17,2) εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα συνολικά μετά φόρων αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2019 ανήλθαν σε ζημιές (€ 15,0) εκ. έναντι ζημιών (€ 13,6) εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018.

Ταμειακές Ροές

Ο Όμιλος, παρά το αρνητικό λειτουργικό ΕBITDA λόγω της σημαντικής μείωσης των τιμών πώλησης όπως αναφέρθηκε παραπάνω, παρουσίασε θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές το πρώτο εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε € 5,0 εκ. σε σύγκριση με € 16,6 εκ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. Οι επενδύσεις του Ομίλου σε πάγιο εξοπλισμό διαμορφώθηκαν σε € 2,3 εκ. έναντι € 4,6 εκ. το πρώτο εξάμηνο του 2018. Τα συνολικά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 22,9 εκ. έναντι € 30,1 εκ. στις 30/6/2018.

Τραπεζικός δανεισμός

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), προ της επίδρασης από την αποτίμηση των δανείων του Ομίλου σε εύλογη αξία, ανήλθε στα € 152,0 εκ. παραμένοντας στο ίδιο επίπεδο όπως στις 31/12/2018. Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (Net Debt), μετά την επίδραση της αποτίμησης σε εύλογη αξία των νέων δανείων, ανήλθε στα € 139,4 εκ. έναντι € 138,6 εκ. στις 31/12/2018.

Μετοχικό Κεφάλαιο & Ίδια Κεφάλαια

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανήλθε στο ποσό των € 88.205.043,60 διαιρούμενο σε 294.016.812 μετοχές με ονομαστική αξία € 0,30 εκάστη. Τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου ανήλθαν σε € 133,6 εκ. στις 30/6/2019.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ