ΓΔ: 944.64 -1.22% Τζίρος: 62.80 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:20:01 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Φωτο: Shutterstock

Andromeda Seafood: Αίτημα για εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών της Νηρεύς

Η Αndromeda Seafood υπέβαλε αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για εξαγορά των μετοχών της Νηρεύς που δεν έχει στη κατοχή της, σύμφωνα με το προβλεπόμενο δικαίωμα εξαγοράς.

Η Νηρεύς ανακοίνωσε ότι στις 30 Απριλίου η Andromeda Seafood άσκησε το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς των υπολοίπων μετοχών της εταιρείας. Για τον σκοπό αυτό, υπέβαλλε προς έγκριση σχετικό έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, στην κυριότητα της Andromeda Seafood ανήκουν συνολικά 281.055.574 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 95,59% του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Νηρεύς.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση από την Νηρεύς:

Η εταιρεία «ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), ανακοινώνει ότι, στις 30 Απριλίου 2020, η αλλοδαπή εταιρεία «ANDROMEDA SEAFOOD SOCIEDAD LIMITADA» (στο εξής ο «Προτείνων») άσκησε το προβλεπόμενο στο άρθρο 27 του Νόμου δικαίωμα εξαγοράς (στο εξής «Δικαίωμα Εξαγοράς»), υποβάλλοντος προς έγκριση σχετικό έγγραφο αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στο ως άνω αίτημα, στις 28 Απριλίου 2020 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση των κοινών μετοχών της Εταιρείας, που προσφέρθηκαν νομίμως και εγκύρως στον Προτείνονται κατά την περίοδο αποδοχής της από 17 Δεκεμβρίου 2019 υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση»).

Συνεχεία αυτού, κατά την 28η Απριλίου 2020, στην κυριότητα του Προτείνοντα ανήκουν συνολικά 281.055.574 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 95,59% του συνολικού αριθμού των κοινών ονομαστικών μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Διευκρινίζεται ότι μετοχές της Εταιρείας που απέκτησε ο Προτείνων από τις 28 Απριλίου 2020 δεν εμφανίζονται στο λογαριασμό αξιών του στο Σ.Α.Τ., καθόσον εκκρεμεί η εκκαθάριση των σχετικών συναλλαγών.

Κατά την 28η Απριλίου 2020, το ως άνω δικαίωμα αφορά στην απόκτηση των υπολοίπων 12.961.238 κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες δεν κατείχε ο Προτείνων κατά την ανωτέρω ημερομηνία, με αντάλλαγμα 0,23 Ευρώ σε μετρητά ανά μετοχή, το οποίο ισούται με το αντάλλαγμα που προσέφερε ο Προτείνων στην Δημόσια Πρόταση.

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων θα αναλάβει και την καταβολή των δικαιωμάτων εκκαθάρισης, υπέρ της Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) που βαρύνουν τους πωλητές/μετόχους της Εταιρείας.

Η πρόθεση του Προτείνοντα να ασκήσει το Δικαίωμα Εξαγοράς περιλαμβάνεται στο από 12 Μαρτίου 2020 εγκριθέν και δημοσιευθέν σύμφωνα με το Νόμο πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η εξαγορά Νηρέα, Σελόντα από την Andromeda Seafood

«Πράσινο φως» έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξαγορά των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας Νηρέας και Σελόντα από την Andromeda Seafood. «Στόχος μας να ορίσουμε νέα πρότυπα απόδοσης στην ιχθυοκαλλιέργεια«, τόνισε ο Thor Talseth.