Φωτο: Shutterstock

Αίτημα διαγραφής μετοχών υποβάλλουν Σελόντα - Νηρέας

Την υποβολή αιτημάτων διαγραφής των μετοχών από το Χρηματιστήριο αποφάσισαν οι δύο εταιρείες μετά από την εξαγορά του 100% των μετοχών τους από την Andromeda Seafood.

Το 100% των μετοχών των εταιρειών Νηρέας και Σελόντα απέκτησε η Andromeda Seafood και με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων οι δύο εταιρείες αποφάσισαν την υποβολή αιτημάτων διαγραφής των μετοχών από το Χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Νηρέας, η Andromeda Seafood κατέχει πλέον άμεσα συνολικά 294.016.812 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 100% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας καθώς και η υποβολή αιτήματος διαγραφής των μετοχών της εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Επίσης, στη Γενική Συνέλευση της Σελόντα παρέστη δι' αντιπροσώπου η «Andromeda Seafood», μοναδική μέτοχος της Εταιρείας, εκπροσωπούσα το 100% εκ των 245.497.664 ονομαστικών μετοχών της εταιρείας με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και αποφασίστηκε παμψηφεί την υποβολή αιτήματος διαγραφής των μετοχών της Εταιρείας από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η εξαγορά Νηρέα, Σελόντα από την Andromeda Seafood

«Πράσινο φως» έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξαγορά των εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας Νηρέας και Σελόντα από την Andromeda Seafood. «Στόχος μας να ορίσουμε νέα πρότυπα απόδοσης στην ιχθυοκαλλιέργεια«, τόνισε ο Thor Talseth.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Πράσινο φως» στην Andromeda για την εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών της Σελόντα

Στις 12 Ιουνίου παύει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Σελόντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς η Επ. Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της Andromeda για την εξαγορά των υπολοίπων μετοχών.