Φωτο: Shutterstock

Μειώνει τα επιτόκια στις καταθέσεις η Τράπεζα Πειραιώς

Μειώνει κατά 0,6 μονάδες βάσης τα επιτόκια των καταθετικών λογαριασμών η Πειραιώς από τις 20 Ιουλίου 2020 σύμφωνα με ανακοίνωση της.

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών της λογαριασμών μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,006%  [0,6 μονάδες βάσης].  Οι ανωτέρω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 20.07.2020.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.piraeusbank.gr καθώς και στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Στην Intrum το 30% των τίτλων του Phoenix

Η Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να διανείμει στους μετόχους της ποσοστό 65% των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, διακρατώντας η ίδια ποσοστό 5% των εν λόγω ομολόγων.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πειραιώς: Εγκρίθηκε το σχέδιο διάσπασης της τράπεζας

Η ολοκλήρωση της Διάσπασης τελεί υπό την αίρεση της κατά τον Νόμο απαιτούμενης έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων και αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.